Format czasu
Możesz dostosować sposób wyświetlania daty i czasu do swoich upodobań. Wygląda to na dość skompilowany ciąg literek, ale nie jest specjalnie trudne. Konwencja pochodzi z funkcji PHP strftime i została opisana poniżej (więcej szczegółów można znaleźć na stronie php.net).

Następujące znaki są rozpoznawane w łańcuchu formatującym:
  %a - skrócony dzień tygodnia
  %A - pełny dzień tygodnia
  %b - skrócona nazwa miesiąca
  %B - pełna nazwa miesiąca
  %d - dzień miesiąca (01 do 31)
  %D* - to samo, co %m/%d/%y
  %e* - dzień miesiąca (1 do 31)
  %H - godzina (format 24-godzinny) (zakes od 00 do 23)
  %I - godzina (format 12-godzinny) (zakres od 01 do 12)
  %m - miesiąc jako liczba (01 do 12)
  %M - minuty jako liczba
  %p - albo "am" albo "pm" zgodnie z aktualnym czasem
  %R* - czas w notacji 24-godzinnej
  %S - sekundy jako liczba dziesiętna
  %T* - aktualny czas, odpowiednik %H:%M:%S
  %y - rok jako liczba dwucyfrowa, bez uwzględnienia wieku (00 do 99)
  %Y - rok jako liczba 4-cyfrowa
  %Z - strefa czasowa, nazwa lub skrót
  %% - znak '%'

* Nie działa na serwerach opartych o system Windows.


Zamknij okno