Świat kolejek wąskotorowych

CZYNNE => Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa => Wątek zaczęty przez: Dariusz on 24 Kwiecień 2008, 19:08:23Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 24 Kwiecień 2008, 19:08:23
Witam

W ubiegłą niedzielę członkowie krakowskiego koła sympatyków SwKD rozpoczęli prace mające na celu przygotowanie do ruchu odcinka odstępowego Stawiany Wąskotorowa - Sędziejowice. Szczególy na stronie kolejki http://www.ciuchcia.eu/ . Miło będzie nam zaprosić do pomocy wszystkich chetnych - zgłoszenia na kontakty podane na stronie.
Historyczną ciekawostką jest fakt, że to na przystanku Sędziejowice a nie w pobliskich Stawianach następowały krzyżowania pociągów relacji Jędrzejów-Bogoria.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: TW Kolejofil on 19 Czerwiec 2008, 20:55:07
Jak przedstawia się sprawa własności Sędziejowic? Nadal są pod władzą PKP?

Jak rozumiem władze gminy Chmielnik nie są zainteresowane przejęciem lub udają w tej sprawie nieświadome? Może lepiej się zwrócić do powiatu kieleckiego?

A tak a propos - jakie konsekwencje mogłyby grozić za wjazd na tory PKP "na dziko"? (Oczywiście chodzi mi o nieczynne wąskie tory, nie mam zamiaru jeździć po normalnej ósemce.)


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Marcin117 on 19 Czerwiec 2008, 23:04:51
"Na dziko" drezyną lub innym lekkim pojazdem szynowym rozumiem. Konsekwencje - jeżeli szlak jest czynny to w przypadku złapania można ci postawić zarzut zagrożenia spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Absolutnie odradzam jazdy "na dziko" bez ustalania tego z kimkolwiek. Jeżeli natomiast linia jest nieużywana lub używana raz na jakiś czas to warto skontaktować się z podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za ruch na tej linii i zobaczyć co sie da zrobić. Czasami nawet na PKP po rozmowie z zawiadowcą stacji daje się przejechać przez czynną stację drezyną.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: TW Kolejofil on 20 Czerwiec 2008, 22:20:53
Dla ścisłości: chodziło mi o wjazd pociągu wąskotorowego z toru udostępnionego operatorowi (ŚKD sp. z o.o.) przez właściciela (bodajże gm. Kije) na odcinek należący do PKP i oczywiście nieużywany. Ale dziękuję za odpowiedź, może kiedyś się przyda (jeśli skonstruuję rower szynowy, który mam na razie wstępnie na papierze).

Już wiem, Sedziejowice należą do PKP i mogą być problemy... I to chyba głównie przez niezrozumienie i nadinterpretację wypowiedzi kierownictwa kolejki... Bo nie wierzę, że Panu Naczelnikowi nie zależy na zachowaniu szlaków do Rakowa i Wiślicy... Ostatnia nadzieja w szybkiej reakcji i w Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków...

Stanowisko PKP na podstawie pisma Ministra Infrastruktury (http://bip.mt.gov.pl/pl/bip/odpowiedzi_zapytania_vi/z_tr_kol_vi/sps_024_1196_08/px_sps_024_1196.pdf)

Cytuj

Zgodnie z informacja uzyskana dnia 21 stycznia 2008 r. od kierownictwa Spółki „Ciuchcia
Expres Ponidzie” przejazdy kolejki turystycznej nie będą uruchamiane na dodatkowych
trasach. Nie ma więc możliwości objęcia pozostałych odcinków wymienionych na wstępie
linii kolejowych wąskotorowych umowami użyczenia w celu ich eksploatacji i docelowego
ich przekazania na rzecz samorządów.
[...]
Wszystkie tory położone na odcinkach Jędrzejów Wąsk – Umianowice - Raków Opatowski
i Umianowice - Wiślica wpisane są przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Kielcach do Rejestru Zabytków, co jest aktualnie formalną przeszkodą w ich rozbiórce.
PKP S.A. zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
o wyrażenie zgody i podanie warunków częściowej likwidacji nawierzchni wpisanych
do rejestru zabytków, nieeksploatowanych przez Świętokrzyską Kolejkę Dojazdową
„Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. oraz nieobjętych umowami użyczenia pozostałych
odcinków linii kolejowych wąskotorowych.


Rozumiem z tego, że przeszkodą do użyczenia torowisk samorządom jest tylko brak chęci prowadzenia ruchu na tych odcinkach ze strony operatora. Osobiście myślę, że gdyby PKP nie doprowadziły torów do takiego stanu w jakim są, taka chęć byłaby entuzjastycznie wyrażona. A samorządy :?:

Przypomnę, że zgodnie z Prawem budowlanym utrzymanie obiektu budowlanego, jakim jest linia kolejowa, w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym jego bezpieczne użytkowanie, jest obowiązkiem właściciela, czyli PKP. Dlaczego przez tyle lat niszczenia nieczynnych linii nikt nie był w stanie zmusić PKP do ich ochrony przed dewastacją :?: Prawo nie obowiązuje PKP :?:  Gdzie był konserwator zabytków :?:  Czy w ogóle wyjrzał zza swojego biurka, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest zabytek i jak "właściciel" o niego dba :?:

Znając PKP, to "częściowa likwidacja nawierzchni" oznacza demontaż szyn i sprzedaż ich na złom. Tak PKP traktuje zabytki. Najłatwiej rozebrać coś, co zbudowano niemal 100 lat temu i nad czym pracowały pokolenia. A na koniec samorząd zrobi ścieżkę rowerową - tak dla rozwoju turystyki. Nawet najwybitniejsi archeolodzy pokroju Indiany Jonesa nie znajdą śladu po wąskotorówce... No chyba że Chuck Norris...

I jak tu żyć bez psychiatry w tym chorym kraju :?:


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 29 Czerwiec 2008, 18:18:22
Cytat: "TW Kolejofil"
Rozumiem z tego, że przeszkodą do użyczenia torowisk samorządom jest tylko brak chęci prowadzenia ruchu na tych odcinkach ze strony operatora. Osobiście myślę, że gdyby PKP nie doprowadziły torów do takiego stanu w jakim są, taka chęć byłaby entuzjastycznie wyrażona. A samorządy :?:


Chciałbym przypomnieć, że operator został powołany przez samorządy do prowadzenia ruchu i jako taki nie może prowadzić własnej polityki dotyczącej nowych odcinków. Tak więc brak działań wynika z takiej a nie innej woli przedstawicieli samorzadów.

Cytuj
chodziło mi o wjazd pociągu wąskotorowego z toru udostępnionego operatorowi (ŚKD sp. z o.o.) przez właściciela (bodajże gm. Kije) na odcinek należący do PKP i oczywiście nieużywany.


Przy pierwszym wjeździe pociągu na wtedy jeszcze podlegajacy PKP odcinek do Hajdaszka SwKD otrzymała zgodę na wjazd od ZN Lublin.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: TW Kolejofil on 06 Lipiec 2008, 14:40:42
Cytuj
Zgodnie z informacja uzyskana dnia 21 stycznia 2008 r. od kierownictwa Spółki „Ciuchcia
Expres Ponidzie” przejazdy kolejki turystycznej nie będą uruchamiane na dodatkowych
trasach. Nie ma więc możliwości objęcia pozostałych odcinków wymienionych na wstępie
linii kolejowych wąskotorowych umowami użyczenia w celu ich eksploatacji i docelowego
ich przekazania na rzecz samorządów.

Powyższy fragment sugeruje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieplanowaniem wydłużenia trasy przez ŚwKD a niemożliwością objęcia odcinka Sędziejowice - Raków Opatowski umową użyczenia. Pan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury najwyraźniej nie wziął pod uwagę, że takiego związku nie ma, bo ustawa nie wymaga chęci prowadzenia ruchu ze strony najbliższego operatora, lecz co najwyżej ze strony samorządu. Jednak art. 39 ust. 4 daje chyba możliwość przekazania mienia samorządowi nawet bez woli prowadzenia ruchu z czyjejkolwiek strony... Tylko że wtedy można by się spodziewać z kolei nowej ścieżki rowerowej :sad:

Przytoczę zatem art. 39 ustawy z dn. 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe":
Cytuj
Art. 39. 1. PKP SA gospodaruje mieniem, w szczególności przez wnoszenie do spółek, sprzedaż, oddawanie do odpłatnego korzystania w drodze umów prawa cywilnego, a także przez zbywanie mienia zbędnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi regulują przepisy rozdziału 7 oraz przepisy art. 81.
3. Mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu.
4. Mienie, którego zagospodarowanie, na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2, nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub państwowym jednostkom organizacyjnym.

5. PKP SA może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księgową netto przekazywanego mienia w postaci środków trwałych.


Skoro ŚKD sp. z o.o. jako operator nie może prowadzić własnej polityki, to czy nie może takowej prowadzić SSZJKD :?:  Jeśli na wysyłane sygnały nie odpowiada gmina Chmielnik, może warto się zwrócić do starosty kieleckiego :?:  Czy takie próby też były podejmowane :?:


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: andy on 06 Lipiec 2008, 15:19:07
Prosiłem Cię o kontakt na priv.


Tytuł: Sędziejowice coraz bliżej
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 12 Sierpień 2008, 20:15:33
Witam

Podczas ostatniego weekendu członkowie krakowskiego koła sympatyków SwKD dokonali dalszych prac przygotowawczych na terenie dawnej grupy towarowej stacji Stawiany Wąskie. Usunieto pozostałe drzewa w skrajniach a także wykoszono podjazd na główną rampę wyładowczą (górną). Prace te są wstepem do jednego z punktów tradycyjnego jesiennego przejazdu dla MK na SwKD - wjazdu pociągu towarowego.
Na szlaku do Sędziejowic wykoszono tory przy przejazdach przez lokalne drogi. Przygotowywane są krzyże do ponownego oznaczenia przejazdów. Na szlaku dokonano obmiarów ubytków w celu przygotowania materiału torowego.  Naczelnik Edward Choroszyński "Mistrz wszelakiej wiedzy kolejkowej" przygotował plan prac drużyny drogowej. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie za moment podamy termin przejazdu.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 12 Sierpień 2008, 20:18:07
Cytuj
Podczas ostatniego weekendu członkowie krakowskiego koła sympatyków SwKD dokonali dalszych prac przygotowawczych na terenie dawnej grupy towarowej stacji Stawiany Wąskie.


I tylko, niestety tradycyjnie, dodać należy, że pomimo próśb, nie zgłosił się nikt z deklaracją pomocy przy pracach.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: TW Kolejofil on 15 Sierpień 2008, 23:42:41
Teoretycznie mógłbym pomóc, ale:
1. Musiałbym zawczasu dostać cynk, co, gdzie i kiedy (najlepiej na gg, bo forum nieregularnie odwiedzam),
2. Muszę akurat mieć czas i transport,
3. Nie wiem jak poradziłbym sobie w pracach torowych, bo byłby to mój debiut :???:


Tytuł: Prace na szlaku
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 16 Wrzesień 2008, 07:55:41
Witam serdecznie

W ostatni weekend członkowie Krakowskiego Koła Sympatyków SwKD realizowali kolejne założone planem prace na udrażnianym do ruchu szlaku do Sędziejowic. Udrożniono przejazd w ciągu drogi Stawiany wieś-stacja oraz na drodze polnej, wycięto kolejne krzaki i drzewa wchodzące w skrajnię.
Zaplanowany na 4 października pociąg musi niestety ulec przesunięciu - na 25 października. Wynika to z poszerzenia planu prac o kolejne działania - m.in. konieczność likwidacji podmycia na pętli podjazdowej za stacją Stawiany i wiekszy niż zakładano zakres prac przy ubytkach (również dodatkowe wymiany podkładów). Co do zapytań o parowóz - w dalszym ciągu pozyskiwane są środki na zakup żeliwnych elementów paleniska. Tak więc na roboczo planujemy obsługę Lxd2. Tym razem będzie to dawna kazimierska 333, która od czasu zakończenia ruchu na PKP nie prowadziła pociągów rozkładowych.


Tytuł: Prace na szlaku
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 05 Październik 2008, 21:06:10
I kolejne prace szlakowe.
Dziś skoncentrowaliśmy się na zakończeniu prac przygotowawczych odcinka od pierwszego przejazdu za Stawianami do Sędziejowic. Zostały udrożnione przejazdy gruntowe, udrożniono drugi przejazd przez drogę ze Stawian. Przeszliśmy cały szlak od Sędziejowic usuwając krzaki oraz druty telefoniczne. Dodatkowo został poprawiony szlak z Umianowic w kierunku Hajdaszka gdzie wycięto duże kępy krzaków wchodzące w skrajnię.


Tytuł: Kontrola szlaku
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 08 Październik 2008, 08:36:09
W dniu wczorajszym odcinek odstępowy Stawiany trójkąt - Sędziejowice został skontrolowany przez toromistrza SwKD Pana Kazimierza. Zostało ocenione bezpieczeństwo przejazdu oraz skala koniecznych poprawek i uzupełnień. Po 12 latach przerwy w ruchu na szlaku brakuje wielu podkładek "zagosopodarowanych" przez miejscową ludność. Szyny w wielu miejscach wymagają dodatkowego zamocowania. W istotny sposób zwiększa to zakres prac przygotowawczych, jednak Naczelnik zapewnił nas, że nie będzie to miało wpływu na sam przejazd.


Tytuł: !!!!!!!!!!!
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 16 Październik 2008, 22:29:11
Moi Drodzy

Jeszcze parę lat temu wydawało się to nieprawdopodobne. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się bardzo trudne, być może niemożliwe.
Wiara, determinacja, przekonanie o prawdzie swoich racji potrafi czynić również takie rzeczy.

Dziś, 16 października 2008 roku w zapadającym deszczowym zmierzchu przecinanym tylko trzema smugami świateł Lxd2, przy ryku obu syren przystanek osobowy i mijanka Sędziejowice powitała po 12 latach pociąg roboczy Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej.

W składzie pociągu był agregat z kosiarką  i wagony gospodarcze. Drużyna robocza jędrzejowskich kolejarzy wyruszyła rankiem. Wcześniej przygotowano materiał torowy do uzupełnienia ubytków (po dłuższych poszukiwaniach szyny o właściwej wysokości znaleziono na bocznicy stacji Pińczów). Potrzebne były również materiały do przytwierdzania szyn i podkłady, którymi wzmocniono osłabione odcinki toru. W dniu wczorajszym wagon pociągu roboczego wykoleił się na odcinku gdzie tradycyjnie nieznani sprawcy ukradli podkładki szynowe. Oczywiście spowodowało to dłuższą przerwę i załamanie się całego planu pracy dnia wczorajszego. Dziś udało sie zrealizować wszystkie zaplanowane prace. W chwili gdy piszę te słowa (22.00) pociąg roboczy dopiero wjeżdża do Jędrzejowa.

To wszystko nie byłoby mozliwe bez determinacji jednego człowieka, Naczelnika Edwarda Choroszyńskiego, znanemu wszystkim MK bywającym w Jędrzejowie, odprawiającego każdy nasz pociąg. Edku - dla Ciebie wielkie wyrazy szacunku i uznania.

Tak więc wszystko gotowe, aby 26 października dyspozytor mógł wydać zgodę na zajęcie odcinka odstępowego Stawiany Wąskie - Sędziejowice mijanka i po.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Łukasz on 19 Październik 2008, 20:57:17
Mam pytanie czy na przejazd specjalny 26 X trzeba rezerwować bilety albo zapowiadać swoją obecność ??


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: a cygan on 19 Październik 2008, 20:58:55
Zadam też to samo pytanie.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: andy on 19 Październik 2008, 23:53:14
Cytat: "Łukasz"
Mam pytanie czy na przejazd specjalny 26 X trzeba rezerwować bilety albo zapowiadać swoją obecność ??


Nie trzeba.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 21 Październik 2008, 21:28:57
Cytat: "Łukasz"
Mam pytanie czy na przejazd specjalny 26 X trzeba rezerwować bilety albo zapowiadać swoją obecność ??


I jak co roku odpowiadam - jeszcze nie zdarzyło się, abyśmy kogoś zostawili na peronie  :wink:


Tytuł: .
Wiadomość wysłana przez: sm31 on 22 Październik 2008, 20:37:34
Czy jest coś z kolejowego asortymentu, co by Wam się przydało? Np buczki?


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 22 Październik 2008, 23:01:28
Przydało by się ze 2 km toru (szyny podkłady przytwierdzenia)
ludzi do pracy przy udrażnianiu szlaku
Przychylnego spojrzenia na kolejkę przez władze Chmielnika
Przychylnego spojrzenia na kolejkę władz na lini Pińczów - Wiślica


Tytuł: Re: .
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 23 Październik 2008, 13:53:21
Cytat: "sm31"
Czy jest coś z kolejowego asortymentu, co by Wam się przydało? Np buczki?


Oczywiście. Każda pomoc jest cenna. Proszę o ew PW


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: a cygan on 26 Październik 2008, 21:27:20
Jestem pierwszy który pochwali przejazd pociągiem specjalnym/?/.
Pogoda dopisała, organizatorzy też - fotostopy udane.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Szymek on 26 Październik 2008, 21:54:25
Zgadzam się całkowicie - impreza bardzo udana. Ze względu na ilość chętnych pojechały dwie "klasy" rumuńskie. Zapowiadana lokomotywa Lxd2 333 nie pojechała ze względu na awarię układu chłodzenia, skład ciągnęła Lxd2 258. W wagonach rumuńskich postarano się nawet w drodze powrotnej o oświetlenie wnętrza (co prawda działało z przerwami, ale coś się "jarzyło" :grin: )


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Szymek on 26 Październik 2008, 22:06:00
Kilka fotek z imprezy:

Pociąg specjalny na stacji Sędziejowice (pierwszy planowy osobowy po 12 latach)
(http://images44.fotosik.pl/24/d6c3c8d542db46a6.jpg) (http://www.fotosik.pl)

Postój w Umianowicach
(http://images46.fotosik.pl/24/19fece514679868a.jpg) (http://www.fotosik.pl)

Oświetlenie w "Rumunach"
(http://images35.fotosik.pl/24/08360e8baf59c60e.jpg) (http://www.fotosik.pl)

Po powrocie do Jędrzejowa
(http://images30.fotosik.pl/288/93c60becc678939a.jpg) (http://www.fotosik.pl)


Tytuł: Po przejeździe - podziękowania
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 26 Październik 2008, 22:25:41
Moi Drodzy

Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Za przyjazd do Jędrzejowa, za wspaniałą atmosferę, którą stworzyliście, za wiele ciepłych słów, za brawa, które od Was otrzymaliśmy. Za wszystko to, co spowodowało, że na pewno my, a wierzymy że i Wy - zapamiętamy ten przejazd na nadchodzące długie zimowe wieczory.

W Waszym i swoim imieniu składam podziękowania jędrzejowskim kolejarzom, bez których determinacji nie byłoby naszego spotkania: Prezesowi Edwardowi, mechanikowi Robertowi, Kierownikowi Pociągu Jankowi, Mistrzowi Krzyśkowi, toromistrzom Kazikowi i Ryśkowi, mechanikowi lokomotywowni Włodkowi i innym.

Do zobaczenia na pociągu zimowym !


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: a cygan on 27 Październik 2008, 08:06:52
Cytuj
Oświetlenie w "Rumunach"

Ale tylko w "gazowym".
"Klasy" były dwie, jedna "dla Pań i dzieci", ogrzewana piecem gazowym, oświetlona.
Druga, "normalna, "dla mężczyzn", tych z węglarki, cysterny, oświetlana błyskiem fleszy i telefonów komórkowych.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Szymek on 27 Październik 2008, 09:20:46
W tej ogrzewanej "klasie" też było sporo osób z węglarki, oraz platformy (obywatelskiej :mrgreen: ), nie tylko kobiety i dzieci. A co do oświetlenia, to potem i tak padło - skazani więc również byliśmy na komórki  :wink:.
       Swoją drogą to organizator miał świetny pomysł z tym ogrzewaniem gazowym - prosto i skutecznie.


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Damian on 27 Październik 2008, 22:33:50
Krótka relacja z wczorajszej imprezy na TVP Kielce (gdzieś od 5:30 min.)

http://ww6.tvp.pl/6745,20081027816901.strona


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 27 Październik 2008, 23:09:10
Czy ja dobrze usłyszałem??? W przyszłym roku Chmielnik??


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: TW Kolejofil on 28 Październik 2008, 20:33:03
Ja się tez dziwię, bo sam Naczelnik mówił, że o Chmielniku nie ma co marzyć... No ale może trzeba właśnie pokazać, na co stać sympatyków kolejki. W tym roku nie zabrałem się do roboty mimo najdłuższych w życiu wakacji (mea culpa, mea maxima culpa), ale może w przyszłym uda mi się w czymś pomóc. Mam nadzieję, że znajdzie się czas. Bo wiem, że robota zawsze jakaś jest.

Ale do rzeczy - mógłby ktoś kompetentny przypomnieć, jak wygląda sprawa ewentualnej reaktywacji Chmielnika w liczbach :?:  Ile metrów szyn brakuje :?:  Ile drzew trzeba wyciąć :?:  Ile przejazdów odkuć :?:  I chyba najważniejsze: ile razy odwiedzić urząd gminy w Chmielniku :?:

Może warto by było chociaż wrzucić na stronę kolejki mapę topograficzną z Chmielnikiem :?:  Był kiedyś dział "Hajda na Hajdaho", gdzie była mapka do Sędziejowic. Teraz go nie widzę, a mapa obejmuje tylko Hajdaszek. Mapkę z Sędziejowicami wygrzebałem dopiero w jednej z galerii...


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 28 Październik 2008, 21:14:48
Co fakt nie jestem kompetentną osobo ale może trochę pomogę.
Tu jest kilka fotek http://www.expres-ponidzie.k-ow.net/galeria/adamo/04/os1.htm .
Tu jest dokładniejsza relacja wraz z opisami. http://www.expres-ponidzie.k-ow.net/galeria/adamo/12/index15.html


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 28 Październik 2008, 21:34:18
Cytat: "andrzej2110"
Czy ja dobrze usłyszałem??? W przyszłym roku Chmielnik??


 :lol:

Niestety, ten reportaż to samodzielna kompilacja pani redaktor dowodzaca faktu, że z każdą wypowiedzią można zrobić cuda. Oryginalny kontekst był taki, że Chmielnik jest osiągalny pod warunkiem zaangazowania się tamtejszego samorządu, co jak dotąd nie miało miejsca. Po małych cięciach wyszło, że w przyszłym roku dojedziemy do Chmielnika. Cud  :shock:


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 28 Październik 2008, 21:45:15
A może te "cięcia" nie były przypadkowe i stanie się cud?? W każdym razie życzę takiego cudu :)


Tytuł: Przejazd w Kronice Świętokrzyskiej
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 30 Październik 2008, 19:05:59
I już wątpliwej jakości przekaz medialny:

Kronika Świętokrzyska - pociąg dla MK 26 październik 2008 - jazda do Sędziejowic (http://video.google.pl/videoplay?docid=-8476775827752518570&hl=pl)


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: a cygan on 30 Październik 2008, 19:14:53
Link nie działa?


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Ptr on 30 Październik 2008, 19:54:02
Cytat: "a cygan"
Link nie działa?

w linku jest dodatkowe "http//"
poprawny link:
http://video.google.pl/videoplay?docid=-8476775827752518570&hl=pl


Tytuł: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 31 Październik 2008, 18:38:18
Cytat: "Ptr"

w linku jest dodatkowe "http//"
poprawny link:
[url]http://video.google.pl/videoplay?docid=-8476775827752518570&hl=pl[/url]


Moja wina przy wklejaniu, przepraszam.


Tytuł: Galerie z przejazdu
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 23 Listopad 2008, 20:38:03
Na stronie kolejki http://www.ciuchcia.eu/ w aktualnościach pojawiły się galerie z przejazdu.


Tytuł: Odp: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 05 Lipiec 2013, 23:14:07
Dawny przystanek osobowy i mijanka Sędziejowice niszczeje i ginie w bujnej roślinności.


Tytuł: Odp: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 05 Lipiec 2013, 23:14:54
Dawny przystanek osobowy i mijanka Sędziejowice niszczeje i ginie w bujnej roślinności.


Tytuł: Odp: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Hal9 on 13 Lipiec 2013, 09:06:24
Człowiek który tam mieszkał nie żyje od jakiegoś czasu ....


Tytuł: Odp: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Wojtek_SZN on 23 Lipiec 2013, 22:35:24
Obiekt jednak ma gospodarzy ( zstępni zmarłego ) lecz ci nie mają tam łatwego życia. W ubiegłym roku powybijano im wszystkie szyby ( w ramach zakończenia roku szkolnego ). Wstawili na własny koszt choć formalnie nie są właścicielami. Pełne zapału i determinacji małżeństwo ubiega się o ten zabytkowy obiekt i oby im się udało. Trzymam za nich kciuki. W przeciwnym wypadku patrz Jasionna.


Tytuł: Odp: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 21 Lipiec 2015, 07:41:45
Wspomnień czar ...
Powrót pociągu specjalnego z p.o. i mijanki Sędziejowice
https://youtu.be/Qz-IE5ElaOw (https://youtu.be/Qz-IE5ElaOw)


Tytuł: Odp: Sędziejowice
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 12 Czerwiec 2017, 09:57:53
I kolejna perełka ...
https://youtu.be/oWDhyuJfils (https://youtu.be/oWDhyuJfils)