Świat kolejek wąskotorowych

CZYNNE => Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa => Wątek zaczęty przez: andrzej2110 on 04 Listopad 2009, 16:31:15Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 04 Listopad 2009, 16:31:15
Cytuj
02.11.2009 - Trwają negocjacje w sprawie torowisk

W ubiegłym tygodniu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, odbyło się spotkanie na temat przekazania przez PKP torowisk znajdujących się na terenie gmin: Pińczów, Złota, Kije, Jędrzejów i Michałów. Chodzi o tory i nieruchomości znajdujące się na terenie tych gmin, które częściowo wykorzystywane są przez spółkę „Ciuchcia Express Ponidzie”. W spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz dyrektora PKP z Lublina - Pana Piotra Chmielewskiego, wzięli udział przedstawiciele gmin: Pińczów, Złota, Kije i Michałów oraz Zarząd Spółki Ciuchcia Express Ponidzie reprezentowany przez prezesa Edwarda Choroszyńskiego. Było to kolejne spotkanie w sprawie przejęcia torowisk.

Na chwilę obecną obowiązuje porozumienie zawarte w dniu 4 lipca 2002 roku pomiędzy Gminą Jędrzejów a Polskimi Kolejami Państwowymi, na mocy którego Gmina Jędrzejów dzierżawi grunty użytkowane przez spółkę Ciuchcia Express Ponidzie bezterminowo oraz ma pierwszeństwo w przejęciu majątku PKP znajdującego się na terenie poszczególnych gmin. Gmina Pińczów wraz z Gminą Kije domagają się zmiany tego niekorzystnego dla nich zapisu. „Wnioskujemy, aby nieruchomości PKP znajdujące się na terenie naszej gminy objęte obowiązującą umową użyczenia zostały przekazane na rzecz gminy Pińczów. Pozwoli to wreszcie na właściwe zarządzanie tym majątkiem. W chwili obecnej problemem są tak podstawowe rzeczy, jak chociażby utrzymanie czystości na terenach PKP. Znajdujące się w centrum miasta torowisko formalnie nie leży bowiem w gestii gminy.”- wyjaśnia burmistrz Włodzimierz Badurak.

Pozostałe tereny (od stacji PKP w Pińczowie w kierunku Wiślicy) będą mogły być przekazane na rzecz gmin w ich granicach administracyjnych z zastrzeżeniem, że przekazane nieruchomości (torowiska) przeznaczone będą tylko i wyłącznie pod działalność transportową (np. ścieżki rowerowe, drogi, kolej) - zgodnie z art. 39 pkt 3 ustawy z dnia 8.09.2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dla przykładu Gmina Pińczów stałaby się właścicielem gruntów wraz z torowiskami, które znajdują się na jej terenie.
W przypadku gdy gmina będzie miała zamiar przeznaczyć przejęte tereny na cele drogowe (np. ścieżka rowerowa) torowiska muszą być przekazane na rzecz Spółki Ciuchcia Express Ponidzie. Przedstawiciele PKP zobowiązali się do zmiany umowy dzierżawy z Gminą Jędrzejów tak, aby można było bezpośrednio przekazać tereny użytkowane przez Spółkę na rzecz gmin będących jej udziałowcami.
Na chwilę obecną gminy, będące udziałowcami Spółki Ciuchcia Express Ponidzie, ponoszą rok rocznie koszty związane z jej bieżącym utrzymaniem. Dla Gminy Pińczów jest to kwota około 45 000 zł rocznie. Tym bardziej zasadne jest, aby tereny użytkowane przez Spółkę a znajdujące się na terenie gmin stały się ich własnością. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z burmistrzem Jędrzejowa mające na celu wyjaśnić i doprecyzować uregulowanie sprawy torowisk.

http://www.pinczow.com.pl/news.php?nid=547


Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Phinek on 05 Listopad 2009, 06:35:50
a


Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: emibe on 05 Listopad 2009, 09:12:56
Tak, ale zauważ, że "tamta" dyskusja - jak sam wiesz, powiedzmy dwuwątkowa dotyczyła: w pierwszym podwątku konkretnego miejsca, w drugim podwątku ogólnej zasady ochrony konserwatorskiej. A kolega T&T i wszyscy inni dyskutowali bez świadomości konkretnych zapisów między stronami i raczej odnosząc się do drugiego podwątku. Może zabrakło informacji od kolegów związanych z ŚwKD? Dla mnie powyższa informacja prasowa niewiele wpływa na moje zdanie dotyczące ochrony (w świetle Wiślicy) konserwatorskiej kolejek, pozostałości kolejek czy innych zabytków, zwłaszcza techniki. I jakie są jego zadania w tym zakresie.

A już tak (znowu) schodząc z tematu warto również zauważyć, że gminy uchwalając prawo miejscowe w postaci planów zagospodarowania przestrzennego, mogą o wiele konkretniej chronić bądź "nie chronić" tereny lub obiekty nie wpisane do rejestru a mające wartość historyczno-kulturową.


Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Rogoz on 05 Listopad 2009, 11:20:08
Zwijamy resztki wąskich torów
Janusz Kędracki

Dwa odcinki dawnej jędrzejowskiej kolei dojazdowej wykreślono z rejestru zabytków. Nie chcą się z tym pogodzić niektórzy miłośnicy wąskotorówki. Kolejarze są zadowoleni i chcieliby przejąć resztki torów.
"Ratujmy zabytki, które jeszcze da się uratować" - apeluje w liście do redakcji kielczanin Tomasz Wciślik, miłośnik jędrzejowskiej kolejki. Nie chce się pogodzić z tym, że we wrześniu minister kultury na wniosek PKP wykreślił z rejestru zabytków dwa odcinki wąskotorówki: Pińczów - Wiślica i Sędziejowice - Raków.

Napisał do ministra prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy. Twierdzi w nim, że fatalny stan tych odcinków, który spowodował wykreślenie z rejestru, to wynik niedopełnienia obowiązków przez PKP (właściciela) oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. W zawiadomieniu do Prokuratury Okręgowej w Kielcach domaga się ścigania także m.in. firm, które niszczyły tory podczas budowy dróg.

- Te dwa odcinki były nieużytkowane od lat i rozkradane. Skreślenie z rejestru może się przyczynić do tego, że przynajmniej cześć torów zostanie wykorzystana na czynnych odcinkach - tłumaczy Janusz Cedro, świętokrzyski konserwator zabytków. - Ci ludzie, którzy chcą, aby to ciągle trwało, nie mają świadomości kosztów utrzymania - dodaje.

Wykreślonych z rejestru zabytków odcinków nie żałuje także Edward Choroszyński, prezes samorządowej spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Ekspres Ponidzie", która obsługuje ruch turystyczny na trasie Jędrzejów - Pińczów.

- W tej chwili to tylko służy złodziejom, którzy wywożą na złom co się da. Będę żałował, jak zamkną odcinek Jędrzejów - Pińczów. Tego trzeba pilnować. Jeśli się będziemy kłócić o rozkradzione tory, możemy wszystko stracić - podkreśla. Według Choroszyńskiego nie ma co marzyć o wznowieniu zawieszonego w 1997 roku ruchu na odcinku Pińczów - Wiślica, bo tylko na zbudowanie mostu na Nidzie potrzeba byłoby kilka milionów złotych, a nikt tych pieniędzy nie da.

W ubiegłym tygodniu w Pińczowie odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP i samorządów. Według Choroszyńskiego, PKP gotowe jest przekazać wykreślone z rejestru zabytków odcinki gminom. Te mogłyby w ich miejscu urządzić np. ścieżki rowerowe. Z kolei szyny, podkłady i inne ocalałe elementy torowiska chętnie przejmie spółka kierowana przez Choroszyńskiego, która wykorzysta je przy remontach czynnego torowiska. A wymaga ono coraz poważniejszych napraw. Zwłaszcza drewniane mosty nad rozlewiskami Nidy. Spółka liczyła na pozyskanie na ten cel pieniędzy unijnych, ale sprawa komplikuje się m.in. z braku własnych środków na inwestycje. Kondycja jędrzejowskiej wąskotorówki jest bowiem coraz gorsza. Choroszyński narzeka, że od siedmiu lat nie ma złotówki na inwestycje. A tymczasem tylko na dalsze użytkowanie zabytkowego parowozu, który przed dopuszczeniem do ruchu musi przejść remont kotła, potrzeba ok. 80-100 tys. zł.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce
http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,7222105,Zwijamy_resztki_waskich_torow.html


Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 05 Listopad 2009, 11:33:00
Cytat: "Rogoz"
Wykreślonych z rejestru zabytków odcinków nie żałuje także Edward Choroszyński

Skoro prezesowi nie zależy to...


Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: TW Kolejofil on 05 Listopad 2009, 14:26:28
Najciekawszy jest fakt, ze gminy nie były zainteresowane przejęciem torów zabytkowych - czyt. niemożliwych do rozbiórki. Ale to niestety Polska. Dobrze, że chociaż szyny trafią na czynny odcinek. Pytanie tylko jak długo jeszcze czynny przy takim nastawieniu udziałowców. Przejęcie torowiska przez gminę Pińczów prawdopodobnie skończy się budową ścieżki rowerowej, a wąskotorówka dojedzie najwyżej do Umianowic. Potem okaże się, że na tej trasie też nie ma zainteresowanych i resztę trzeba zezłomować. Naprawdę chciałbym się mylić.

Tymczasem jedni wykolejeńcy wymieniają podkłady, inni klepią w klawiatury, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na problem, a jedyna słuszna strona i tak rozbiera tory. Przecież kolejek nie ma co żałować! I tak najważniejsza jest ekonomia, nawet na wąskim torze! Więc jaki sens ma to wszystko? Historia zweryfikuje, a ja muszę odpocząć, bo klepanie w klawiaturę wbrew pozorom też męczy. Dziękuję za zainteresowanie i częściowo wsparcie.

Jak mi się będzie chciało ruszyć swój leniwy tyłek, to może zrobię coś jeszcze dla jakiejś kolejki, może nawet  na szlaku, ale wybaczcie, najwcześniej na wiosnę - na razie treścią mojego życia są studia. Do usłyszenia jak wyrobię swoje godziny na szlaku.

Zresztą proponowałbym surowo zakazać teoretyzowania na forum, skoro to szkodliwe, a tylko praca organiczna coś daje - pogadać można zawsze na szlaku, wypijając przy okazji beczkę piwa, przecież to trunek najbardziej wąskotorowy, jak stwierdziły Trzy Korony...

Przepraszam za tę prywatę na końcu. Moderator będzie miał robotę.


Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 05 Listopad 2009, 16:17:10
Cytat: "andrzej2110"
Cytat: "Rogoz"
Wykreślonych z rejestru zabytków odcinków nie żałuje także Edward Choroszyński

Skoro prezesowi nie zależy to...


Sprawa w rzeczywistości nie jest tak oczywista i jasna jak wygląda zza klawiatury. Prezes jest odpowiedzialny za prowadzenie spółki i za jej wynik. Jeszcze raz (nie wiem który) powtarzam, że spółka jest operatorem, a nie stowarzyszeniem MK i ma przez jej udziałowców jasno sprecyzowane cele. Prezes spółki nie może prowadzić własnej polityki związanej z siecią dawnej JKD. Mam nadzieję, że wystarczy.
Andrzeju, tylko jedno pytanie - jesteś na miejscu Prezesa, proszę wybieraj - nieuprawnione działania na dalszych szlakach, czy opłacenie ZUS, rachunku za prąd i pensji dla ludzi (na poziomie minimalnie wyższym od minimum socjalnego).
Od lat Chorszyński staje przed różnymi dramatycznymi wyborami - dlatego trudno mi godzić się na takie uproszczenia, nawet mimo tego, że w wielu rzeczach się z nim nie zgadzam.


Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 08 Listopad 2009, 20:35:29
Cytat: "Dariusz"
Andrzeju, tylko jedno pytanie - jesteś na miejscu Prezesa, proszę wybieraj - nieuprawnione działania na dalszych szlakach, czy opłacenie ZUS, rachunku za prąd i pensji dla ludzi (na poziomie minimalnie wyższym od minimum socjalnego).

czemu nie uprawnione? Gdy spółka przejmie torowisko będą uprawnieni do działania. Tylko ze czemu destrukcyjnego?? Pisałem już w jednym miejscu ze jeśli już ma być coś rozebrane to odcinek Chmielnik -Raków a pozyskany materiał torowy wykorzystać do  odbudowy torowiska do Chmielnika i Wiślicy. Dlaczego Chmielnik?? Bo z Sędziejowic będzie za mało chętnych na pociągi do Umianowice. Za jakiś czas rozbiorą odcinek Umianowice - Sędziejowice bo się nie prowadzi ruchu na nim. Zostanie linia tak jak na mapce Maćka na stronie ciuchci. No za brak ruchu to chyba odpowiedzialny jest marketing kolejki a pomysły na jego wykorzystanie pisałem już w tamtym roku. Co ciekawe jeden z pomysłów jaki był "Pociąg na grzyby" zrealizowano w Koszalinie a Łowca przecież zagląda na tamto forum.


Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: track-and-train on 08 Listopad 2009, 22:43:50
Przepraszam wszystkich z góry za offtopa :)

Phinek, oficjalnie proszę abyś opowiadając o moich wizjach i ich wykonalnośc przestał nawiązywać do rozmowy z innego wątku! Rolą moderatora jest moderowanie. JESTEŚ ZŁYM MODERATOREM ponieważ zamykasz jeden wątek rano, a w innym jeszcze tego samego dnia nie możesz się powstrzymać od kontynuowania dyskusji, którą chciałeś ukrócić. Dodatkowo nie dotrzymujesz słowa i nie otwierasz wątku po 2 dniach jak to obiecałeś. Do treści, choć mnie świerzbi, się nie odnoszę bo zgadzam się, że ta dyskusja dalej nie ma sensu, m.in. z powodu twojej postawy.

Edit:
no dobra Phinek, sorry, nie jest tak źle. Wybacz ostre słowa, ale sam się podkładasz... :)


Tytuł: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Phinek on 08 Listopad 2009, 22:50:15
a


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Mardock on 23 Lipiec 2010, 13:28:33
Cytuj
Potrzebna jest spora suma pieniędzy, by parowóz mógł wozić turystów
Przemysław CHECHELSKI

W tym roku zabytkowy parowóz Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej w Jędrzejowie nie będzie woził turystów. By wyjechał na szlak, potrzebnych jest przynajmniej 120 tysięcy złotych na tak zwaną naprawę rewizyjną kotła.


W tym roku takiego widoku już nie zobaczymy. Parowóz na szlak nie wyjedzie.
(Fot. archiwum kolejki)
- Po remoncie kotła dozór techniczny daje pozwolenie na użytkowanie maszyny na pięć lat, potem go przedłuża zazwyczaj o kolejne trzy lub cztery lata. Co osiem, czasami dziewięć lat parowóz musi przejść kolejną tak zwaną naprawę rewizyjną, by mógł przewozić turystów. Nasz parowóz naprawę taką miał ostatnio w 2000 roku – wyjaśnia Edward Choroszyński, prezes Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej w Jędrzejowie.

KOSZTOWNY PRZEGLĄD

Przegląd parowozu stracił ważność i nie może on być wykorzystywany do celów turystycznych. – Można go użyć na przykład do kręcenia filmu, ale nie do przewozów pasażerów – mówi Choroszyński.

Jak twierdzi, na najtańszą naprawę rewizyjną, która by dopuszczała parowóz ponownie do użytku potrzeba 120 tysięcy złotych. A to jest ogromna suma jak na budżet kolejki. – Sama naprawa rewizyjna nie jest trudna. Bez problemu byśmy ją wykonali sami. Może to jednak robić jedynie firma z licencją, a my takiej nie posiadamy – wyjaśnia prezes Choroszyński.

NIE W TYM ROKU

- W tym roku parowóz na szlak raczej na pewno już nie wyjedzie. Szukamy sponsorów, którzy by na przykład wykupili parowóz i płacili za jego utrzymanie. Może dostaniemy pieniądze od konserwatora zabytków, ale na pewno nie w tym roku – mówi Edward Choroszyński.

Parowóz średnio w roku wyjeżdżał na szlak około 20 razy przy szczególnych okazjach. Jest to niebywała atrakcja. Sprawnych parowozów w całym kraju jest niewiele.

KILKANAŚCIE EGZEMPLARZY

Jędrzejowska kolejka dysponuje parowozem Px48. Został on wyprodukowany w 1948 roku. Dla potrzeb Polskich Kolei Państwowych wyprodukowano 101 tych maszyn. Cztery lokomotywy zostały zbudowane na eksport do Chin, z tego dwie następnie przekazane zostały do Albanii. Obecnie na całym świecie pozostało kilkanaście sprawnych egzemplarzy.


http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100720/POWIAT0102/665438908 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100720/POWIAT0102/665438908)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Mardock on 06 Sierpień 2010, 08:19:19

Cytuj
Drezyną rowerową po szlaku Ciuchci
Karol BIELA, biela@echodnia.eu

Nową atrakcję proponuje Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa. Teraz wszyscy chętni będą mogli pojeździć wąskim torem prototypowymi, prawdopodobnie jedynymi w Polsce pojazdami.

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa wzbogaciła się o nowy środek lokomocji. Miłośnik jędrzejowskiej kolejki mieszkający w Szczecinie ufundował na jej rzecz dwie prototypowe drezyny rowerowe.

Pojazdy te zbudowane zostały na specjalne zamówienie i są prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją wykorzystywaną w Polsce. Napędzane mogą być przez dwie osoby, które zajmują pozycję na siodełkach a nogi opierają na pedałach – dokładnie tak jak w rowerze. Jedna taka drezyna będzie mogła zabrać 5 osób, 2 napędzające pojazd i 3 siedzące przed nimi na kanapie. Konstrukcja ta może pomieścić także niemały bagaż – będzie go można schować w tylnej części drezyny. Każdy z tych dwóch pojazdów szynowych wyposażono także w trzy biegi, a o bezpieczeństwo podróżnych „dbać” będą tarczowe hamulcowe oraz sygnał dźwiękowy.

- Planujemy wykorzystywać te drezyny na postoju w Umianowicach. Wtedy chętni będą mogli spróbować swoich sił i samodzielnie wybrać się na krótką przejażdżkę. Myślę, że to będzie ciekawostka, która przyciągnie do nas wielu turystów - mówi Edward Choroszyński, prezes zarządu Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej. - To są prototypowe konstrukcje i nie ma czegoś takiego nigdzie indziej, tylko u nas – dodaje.
Pierwszy raz drezyny rowerowe wyjadą na trasę już w najbliższą niedzielę 8 sierpnia. Aby móc nimi samodzielnie pojeździć, trzeba będzie mieć ukończone 18 lat i posiadać dowód osobisty oraz przestrzegać regulaminu kolejki.

Aktualnie Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa posiada już 3 drezyny. Trzecia z nich to pojazd zbudowany z elementów fiata 126, napędzany jest również silnikiem „malucha” i wykorzystuje się go do napraw i konserwacji torów.


http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100806/POWIAT0102/835109402 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100806/POWIAT0102/835109402)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Ptr on 06 Sierpień 2010, 09:33:38
W sumie fajna sprawa ;D
A jak one będą docierać na ten postuj w Umianowicach? Po torach z pociągiem? Ktoś wie jeszcze jak się będzie odbywała zmiana kierunku jazdy? Takie ciężkie dosyć te drezynki są - niewiem czy turyści będą chcieli je dźwigać... no chyba że tak jak na zdjęciu będą spięte tyłami.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Rogoz on 23 Sierpień 2010, 10:43:26
Na Onecie pojawiły się banery z galerią fotek z drezynowania:
http://biznes.onet.pl/ciuchcia-express-ponidzie,18861,3536038,1,fotoreportaze-detal-galeria


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 28 Październik 2010, 10:25:59
Cytuj
27.10.2010 - Gmina przejęła torowiska

ISka | pinczow.com.pl

Polskie Koleje Państwowe przekazały Gminie Pińczów nieruchomości i torowiska znajdujące się na jej terenie. Chodzi o nieruchomości położone w obrębie Pińczowa (od stacji kolejowej) w kierunku Mozgawy (na terenie miejscowości:  Skrzypiów, Młodzawy Duże, Mozgawa.) Akt notarialny w tej sprawie podpisany został 21 października tego roku.Przekazanie gminie torowisk i znajdujących się pod nimi działek odbyło się na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Gmina stała się w ten sposób posiadaczem torów kolejowych, gruntów, budynków i urządzeń trwale związanych z gruntem i infrastrukturą urządzeń kolejowych podziemnych i nadziemnych. Łącznie 6,3 ha. Zgodnie z podpisanym aktem gmina nabyła nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu.

„Podpisanie aktu i przejęcie torowisk pozwoli nam właściwe zarządzać tym majątkiem. Obecnie wiele torowisk znajdujących się w obrębie gminy po prostu zarasta. Najlepszym sposobem ich zagospodarowania byłaby np. budowa ścieżki rowerowej w kierunku Wiślicy. Przeprowadzenie takiej inwestycji wymagałoby jednak zgody wszystkich gmin, na terenie których przebiegałaby planowana inwestycja.”- mówi burmistrz Włodzimierz Badurak.


Źródło: http://www.pinczow.com.pl/news.php?nid=805

Tu  można wyrazić swoją opinie na temat tego artykułu. http://www.pinczow.com/news/display.php?ID=4028


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 22 Listopad 2010, 10:53:36
Cytuj
Włodzimierz Badurak burmistrzem w pierwszej turze

ISka
pinczow.com.pl
22.11.2010 8:50
Wyświetleń: 1470

Drugiej tury nie będzie. Lider ugrupowania KWW Ziemia Pińczowska Włodzimierz Badurak zwyciężył wyraźnie w pierwszej turze wyborów burmistrza uzyskując 6352 głosy – co daje ponad 63-procentowe poparcie. Kolejny, pod względem ilości zdobytych głosów, był kandydat Pińczowskiego Porozumienia Społecznego Krzysztof Koniusz, który zdobył 1389 głosy. Rewelacyjnie wypadła frekwencja; na terenie Miasta i Gminy Pińczów zagłosowało blisko 56% uprawnionych do głosowania.

http://www.pinczow.com/news/display.php?ID=4083
Czyli o Młodzawch można zapomnieć :(


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 22 Listopad 2010, 22:33:36
"[...] i cały misterny plan też w p... [...]"

Cóż należy oddać sprawiedliwość demokracji - widać mieszkańcy Pińczowa uważają, że skoro ich dziadowie wznieśli w pocie czoła kolejkę, oni mogą teraz z czystym sumieniem ją rozebrać, a obcym nic do tego. Ciekaw jestem jaki będzie następny krok po ugruntowaniu świadomości burmistrza o jego umacniającej się władzy w mieście i okolicy - będzie radykalny - budowa ścieżki rowerowej do Umianowic?

Pozdrawiam
Maciek

PS
Ciekaw jestem jak wybory wpłyną na sytuację na innych kolejkach. W Świętokrzyskiem patrząc na resztę, generalnie bez radykalnych zmian.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 22 Listopad 2010, 22:56:36
Brutalna prawda jest taka, że generalnie lokalsów kolejki nie obchodzą (o ile zardzewiałe żelastwo nie utrudnia wjazdu na ich posesję). Mieszkańcy nie wyobrażają sobie do czego to mogłoby im jeszcze służyć (przecież jeździć tym złomem nie będą). Chodnik/ścieżka rowerowa to co innego - z tego w zasadzie wiedzą jak korzystać (choć nie zawsze  ::)).
Na terenach bardziej zorientowanych na (agro)turystykę świadomość się zmienia, ale proces jest bardzo powolny.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 01 Maj 2011, 01:08:55
Radio Kielce: Ciuchcia Expres Ponidzie" wymaga dofinansowania i promocji (http://www.radio.kielce.pl/page,,quot-Ciuchcia-Expres-Ponidzie-quot-wymaga-dofinansowania-i-promocji,2b38ffd161473c115600716497c5ea55.html)

Cytuj
Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" wymaga dofinansowania i bardziej zdecydowanych działań promocyjnych - uważa członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak. Podkreśla, że udziałowcy spółki, czyli m.in. samorząd województwa powinni bardziej angażować się w promocję tej atrakcji turystycznej. Chodzi o zdobycie sponsorów lub dodatkowych pieniędzy na działania marketingowe.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 10 Maj 2011, 23:33:20
I ponownie Radio Kielce:

Dworzec "Ciuchcia Expres Ponidzie" zostanie odnowiony (http://www.radio.kielce.pl/page,,Dworzec-quot-Ciuchcia-Expres-Ponidzie-quot-zostanie-odnowiony,b53ef303130b99d0c2eeecf81a4654ab.html)

Cytuj
Dworzec kolejki wąskotorowej "Ciuchcia Expres Ponidzie" w Jędrzejowie zostanie odnowiony. Prace sfinansowane zostaną z pieniędzy, pozyskanych na ten cel przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Jędrzejowska "Gryf".


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 17 Maj 2011, 23:27:07
http://swietokrzyskie.travel/spacery/124.html (http://swietokrzyskie.travel/spacery/124.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Hal9 on 01 Listopad 2011, 17:37:43
ładna fotka ze strony LHS:

http://www.lhs.pl/zdjecia/DSA05209 (http://www.lhs.pl/zdjecia/DSA05209)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 13 Styczeń 2012, 13:14:57
Kradną ... (http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,10958641,Chmielnik__Zlodzieje_weszli_na_waskie_tory.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 13 Styczeń 2012, 13:38:17
(http://bi.gazeta.pl/im/3/10958/z10958673X.jpg)

Eeee, człowieku - klasyka - zegarmistrzowska niemal robota. Nadcinanie piłką główki i przełamywanie po podparciu stopki. Takich złodziei prawie już nie ma. Teraz wszyscy palnikami chlastają jak rzeźnicy.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 13 Styczeń 2012, 14:21:26
Cytuj
Straty wstępnie wyceniono na kwotę ok. 2000 zł.
Za tyle to oni to na złomie by sprzedali...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: feyg on 13 Styczeń 2012, 16:39:23
Eeee, człowieku - klasyka - zegarmistrzowska niemal robota. Nadcinanie piłką główki i przełamywanie po podparciu stopki. Takich złodziei prawie już nie ma. Teraz wszyscy palnikami chlastają jak rzeźnicy.
Na Pomorzu złomiarze z Lęborka wciąż trzymają klasę!  ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 13 Styczeń 2012, 19:24:07
Krótki poradnik: Jak odróżnić z kim miało się do czynienia.

Tak tną chamy:

(http://farm8.staticflickr.com/7173/6690727209_3bae457c38_b.jpg)

A tak pany!

(http://farm8.staticflickr.com/7149/6690728009_7113414680_b.jpg)

Każdy ruch zapisany

(http://farm8.staticflickr.com/7159/6690725639_d76d2ea817_b.jpg)

Każde potknięcie utrwalone

(http://farm8.staticflickr.com/7149/6690728847_450acdb18c_b.jpg)

O złomiarzu nie świadczy jak zaczyna, ale jak kończy

(http://farm8.staticflickr.com/7147/6690724545_834ef3d976_b.jpg)

Kończy niezłomnie - przełomem

(http://farm8.staticflickr.com/7145/6690726487_c4d0871180_z.jpg)

Uczcie się wy - którzy używacie palników: Tak się fachowo zbójuje!


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Hal9 on 13 Styczeń 2012, 20:37:13
Kucyk   Wielkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  pokłon dla twej poezji okraszonej fotografiami.


Nawiasem mówiąc od drogi krajowej 78 do lasu w Holendrach szyn już nie ma (najdłuższa prosta).

A były tam prawdziwe zabytki. Szyny sygnowane przez firmy polskie, niemieckie, rosyjskie, austryjackie i chyba nawet jakaś angielskie bo pisało na nich "UNION". Wiele pochodziło jeszcze z XIX wieku.

Ciekawe kiedy PKP rozwali wiadukty nad LHS ?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: feyg on 13 Styczeń 2012, 22:59:12
UNION angielski?  Raczej z Królewca ;)

A tak tną fachowcy! (Rozłazino linia Pruszcz Gdański - Lębork, )


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 13 Styczeń 2012, 23:03:16
Myślałem ze szyna jest mocniejsza...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 14 Styczeń 2012, 10:34:57
Nawiasem mówiąc od drogi krajowej 78 do lasu w Holendrach szyn już nie ma (najdłuższa prosta).
A były tam prawdziwe zabytki. Szyny sygnowane przez firmy polskie, niemieckie, rosyjskie, austryjackie i chyba nawet jakaś angielskie bo pisało na nich "UNION". Wiele pochodziło jeszcze z XIX wieku.
Pomimo tego szlak był świetnie utrzymany przez służbę drogową z Chmielnika. Wg opowiadań starych maszynistów za zjazdem z drogi rozkręcało się nastawnik i jazda do Sędziejowic była jak po stole.
Historycznie to właśnie Holendry były miejscem pierwszej kradzieży szyn na JKD w 1997 roku po całkowitej rezygnacji z tzw "komercyjnej obsługi" ładowni lasów państwowych w Rudkach.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: janeczek on 14 Styczeń 2012, 13:11:10
UNION angielski?  Raczej z Królewca ;)
Może swego czasu Królewiec był w Zjednoczonym Królestwie  ;).
A tak na serio to Huta Union znajdowała się w Dortmundzie a Fabryka Parowozów Union faktycznie w Królewcu.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Hal9 on 15 Styczeń 2012, 18:31:44
(http://images48.fotosik.pl/222/23c29b53ab78bc51m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=23c29b53ab78bc51)

(http://images36.fotosik.pl/109/a96710d1a0bbcb0cm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a96710d1a0bbcb0c)

(http://images42.fotosik.pl/134/58020c77cb4f4160m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58020c77cb4f4160)

(http://images45.fotosik.pl/222/46ed573547971f6cm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=46ed573547971f6c)

(http://images39.fotosik.pl/218/bc478b5f7b9c6404m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=bc478b5f7b9c6404)

Kucyk napisał i okrasił zdjęciami jak tną chamy.

Ja z braku talentu literackiego tylko pokazuje jak rwą chamy:
(http://images50.fotosik.pl/190/6ed2e83f47927a31m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6ed2e83f47927a31)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: WIĆUŚ on 15 Styczeń 2012, 19:12:29
A gdzie to takie ładne betonowe podkłady leżą?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 15 Styczeń 2012, 19:20:25
Między Sędziejowicami a Chmielnikiem a dokładniej w lesie przed Chmielnikiem.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 21 Marzec 2012, 21:54:01
Tym razem radiówka ;) (http://www.radio.kielce.pl/page,,Drozeja-przejazdy-jedrzejowska-kolejka,5b3a700d8ab45bc60a938bde7b1f9809.html)Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: PkL on 28 Marzec 2012, 21:45:45
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/7381/Powrot-Jedrzejowskiej-Waskotorowki.html (http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/7381/Powrot-Jedrzejowskiej-Waskotorowki.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 16 Lipiec 2012, 15:27:42
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120714/POWIAT0102/120719588 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120714/POWIAT0102/120719588)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 23 Lipiec 2012, 19:36:33
Radiówka (http://www.radio.kielce.pl/page,,Jedrzejowski-samorzad-chce-przejac-linie-Ciuchci-Ponidzie,fb1cadbdeba361f3a59227319baa7f69.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: TW Kolejofil on 24 Lipiec 2012, 15:40:55
Wreszcie coś ma szansę się ruszyć na wąskim w Polsce B. Nawet bez tej wiaty peronowej zapowiada się naprawdę urokliwa stacyjka pasująca do rzeczywistych czasów powstania JKD, a nie PRL-u. Pozostaje trzymać kciuki, żeby się to udało zrealizować. A co do ścieżki rowerowej wzdłuż linii (czytaj: obok toru, nie zamiast) - czyż nie można podobnie rozwiązać kwestii odcinka do Wiślicy, zamiast zrywać tor i zaprzepaszczać szansę na jakikolwiek ruch pojazdów szynowych, choćby drezyn? Niestety władze Pińczowa chyba tego nie zrozumieją. Szkoda, że całej sieci nie przejął jeden podmiot, bo każda z gmin ciagnących w swoją stronę zostawi z kolejki tylko strzępy. Pińczów już to rozpoczął jeszcze przed wykreśleniem z rejestru...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 24 Lipiec 2012, 21:04:50
Cóż, gdyby Pińczów chciał, Wiślica i pozostali "po torach" też, to kasa z UE, most by był pancerny, a tor by się kończył w samej Wiślicy. Ale bez tego można było kosztem nawet kosztem odcinka Młodzawy - Koniecmosty wyremontować odcinek Pińczów - Młodzawy i wozić ludzi pod sam ogród botaniczny na wzór Iłża - Marcule. Lyd1 jest, wagony też... A z Młodzaw zrobić asfaltową ścieżkę rowerową p. Koniecmosty, Kazimierzę Wlk, Kocmyrzów do Krakowa. To by był hit.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 02 Sierpień 2012, 08:07:05
Powstanie kolejowy park miniatur? Pomysł dobry, ale... (http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,12236641,Powstanie_kolejowy_park_miniatur__Pomysl_dobry__ale___.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 25 Kwiecień 2013, 00:31:17
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130424/POWIAT0108/130429405 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130424/POWIAT0108/130429405)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 03 Maj 2013, 14:29:38
http://www.strefaimprez.pl/jedrzejow/sezon-na-swietokrzyskiej-kolejce-waskotorowej-156374 (http://www.strefaimprez.pl/jedrzejow/sezon-na-swietokrzyskiej-kolejce-waskotorowej-156374)

http://www.radio.kielce.pl/page,,Expres-Ponidzie-wyruszyl-na-szlak,18412bac3beecc43808688b529287d66.html (http://www.radio.kielce.pl/page,,Expres-Ponidzie-wyruszyl-na-szlak,18412bac3beecc43808688b529287d66.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: arti281 on 03 Maj 2013, 19:25:13
Imprezka udana  ;D


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 05 Maj 2013, 20:14:42
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,13853162,Ciuchcia_Express_Ponidzie_rozpoczela_sezon_turystyczny.html (http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,13853162,Ciuchcia_Express_Ponidzie_rozpoczela_sezon_turystyczny.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 08 Wrzesień 2013, 15:28:32
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-16534 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-16534)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 11 Wrzesień 2013, 23:00:23
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130910/POWIAT0102/130919900 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130910/POWIAT0102/130919900)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 19 Październik 2013, 02:06:28
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-17650 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-17650)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: TW Kolejofil on 01 Grudzień 2013, 11:37:01
Cytuj
W ramach inwestycji ma powstać blisko dziesięciokilometrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż torów kolejki, od Jędrzejowa do Jasionny. W Jasionnie, na terenie dawnego przystanku kolejowego zbudowane zostaną dwie wiaty z miejscem do grillowania, ławkami i stojakami dla rowerów.
Jakoś dziwnie obawiam się tych pogrubionych słów - wzdłuż nie jest dość jednoznaczne i nie musi koniecznie oznaczać obok, a ten dawny przystanek już w ogóle wionie dekadencją... Nie chciałbym szerzyć defektyzmu (http://youtu.be/8vBtqEjFFB0), więc już zamilknę, ale chętnie zajrzałbym do tego projektu.

Tymczasem:
IV Świętokrzyskie Spotkania Drezynowe (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-17090) - w tym roku zatrzymała mnie praca dyplomowa, może w przyszłym dotrę ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 01 Grudzień 2013, 13:06:30
W projekcje jest obok toru . Raz po jednej,raz po drugiej stronie.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 01 Grudzień 2013, 15:39:42
Andrzeju drogi!

Jakbyś był tak dobry i podzielił się z nami, gdzie ów projekt jest dostępny, bom niezmiernie ciekaw, a niezbyt chce mi się szukać :)

Pozdrawiam
Maciek


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 01 Grudzień 2013, 15:57:33
Maćku drogi!
Projekt dostępny jest u inwestora  :) http://www.jedrzejow.eobip.pl/bip_jedrzejow/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0 (http://www.jedrzejow.eobip.pl/bip_jedrzejow/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0) w połowie strony :)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 01 Grudzień 2013, 16:18:56
Dzięki Ci dobry człowieku - niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi!

Zabieram się za lekturę,

Pozdrawiam
Maciek

PS
Pierwsze wnioski... nie dowiem się najważniejszego - jak ścieżka przebiegnie wzdłuż kolejki pod obwodnicą, gdyż projekt zakłada początek ścieżki z Jędrzejowa nieopodal oczyszczalni w Piaskach - w okolicach pierwszego przejazdu za obwodnicą Jędrzejowa. Dziwne to trochę. To tak jakby budować ścieżkę z Krakowa do Niepołomic z początkiem w Brzegach...  no i to ścięcie 18-tu sosen - SKANDAL!
PS2
Najważniejsze, że kolejka wydaje się póki co niezagrożona - nawet jak się lok zarzęcha, będzie można wrócić kulturalnie na płetwach do Jjjowa po ścieżce, a przynajmniej do obwodnicy :) - taka droga ewakuacyjna zostanie poczyniona...
PS3
Na niemal 100-lecie stacji Jasionna (1916 r.) woj. świętokrzyskie i świętokrzyski konserwator zabytków zaprasza na WIEEEEELkie ognisko bez kiełbasek :(
PS4
...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 02 Styczeń 2014, 12:52:51
Pierwsze w mieście rondo powstanie w 2014 roku u zbiegu ulic: 1 Maja, 3 Maja, Żwirki i Wigury oraz Republiki Pińczowskiej. Rondo zlokalizowane będzie w sąsiedztwie placu przy zabytkowej stacyjce Ciuchci Ekspress Ponidzie.

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131231/POWIAT0108/131239799 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131231/POWIAT0108/131239799)


Z informacji od mieszkańców Pińczowa dowiedziałem się, że prawdopodobnie układ stacyjny torowiska ma być skrócony. Patrząc na mapę wydaje się że innego wyjścia nie ma, no chyba że nowa część drogi biegłaby w granicach prywatnej działki ( tej za murem), wtedy można by uniknąć rozbiórki. Pewnym się wydaje również, że bocznica która ostatnio zostało odsłonięta zostanie rozebrana.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 02 Styczeń 2014, 16:08:37
Pewnym się wydaje również, że bocznica która ostatnio zostało odsłonięta zostanie rozebrana.
W zamierzchłych ambitnych czasach planowaliśmy tam "garaż" do stacjonowania krótkiego składu delegowanego w lecie z Jędrzejowa.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 02 Styczeń 2014, 16:27:45
Czyli zostanie naruszony układ przestrzenny zabytkowej stacji.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 02 Styczeń 2014, 18:50:18
No chyba jednak nie. Stacja nie jest zabytkowa, jedynie budynek stacji w Pińczowie jest zabytkowy gdyż został wyłączony z wykreślenia z rejestru zabytków.  Zaznaczam, że to moje zdanie które sobie sam wypracowałem.
 Idąc po kolei na podstawie książki  
Bogdan Pokropiński - JĘDRZEJOWSKIE KOLEJE WĄSKOTOROWE  i załączonego tam rysunku stacji Pińczów po likwidacji serpentyn możemy odczytać iż oś stacji znajduje się na 9,235 km idąc od Umianowic.
Natomiast wykreślenie obejmuje już od 9,12 km i dalej do 36,97 km ( od stacji Pińczów do stacji Wiślica ). Co oznacza że całe torowisko na stacji w Pińczowie nie jest zabytkowe. Zmierzyłęm tę odległość na gogle maps linijką i 9,12 km wypada tuż przed pierwszym rozjazdem. Na dowód tej tezy może świadczyć to że o wyłączeniu z wykreślenia z rejestru zabytków wspomniano o stacji w Pińćzowie dokładnie w ten sam sposób co o stacji Wiślica. Gdyby "kilometraż" wykreślenia nie obejmował stacji w Pińczowie nie byłoby potrzeby wspominać o wyłączeniu samego budynku stacji.
UWAGA: Jest możliwość napisania wniosku do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o przywrócenie torowiska na stacji w Pińćzowie jako zabytku. Należy przedstawić dowody które "wtedy nie były znane". A w uzasadnieniu do wykreślenia części torowsika ŚKD napisano że powodem jest zły stan tech. uniemożliwiający przywrócenie ruchu na tych odcinkach czy uruchomienie ruch turystycznego. Teza ta do odcinka pińczowskiej stacji jest całkowicie nieprawdziwa, gdyż jak wiemy pociągi do dziś po niej jeżdżą, a lokomotywa korzysta z drugiego końca stacji aby móc oblecieć skład. Super byłoby mieć jeszcze dokument stwierdzający że torowisko jest przejezdne i było przejezdne również w chwili wykreślania z rejestru zabytków. Jest 5 lat na odwołanie się do wykreślenia z rejestru zabytków, więc czasu jest już mało. Dziwi mnie bardzo fakt że nikt ze strony kolejki czy stowarzyszenia nie zainteresował się bliżej tą sprawą, ja sam osobiście wybadałem to nie dawno i obiecano i pomoc w kwesti przygotowania takiego wnisoku ale niestety na razie nic w tym temacie się nie ruszyło, a prawnikiem nie jestem ani urzędnikiem więc musze czekać na obiecaną pomoc. Jeśli dobrze pamiętam to inf. o tym że torowisko na pińczowskiej stacji być może nie jest zabytkiem dotarła do "kolejki" ale nie wzbudziła "jakiś emocji". Być może w tej sprawie klamka dawno zapadła za obustronnym porozumieniem. JA od siebie dodam niech zmieniają układ stacji ale np. w zamian niech umożliwią wyjazd z Pińczowa na Młodzawy (bo jest jak to zrobić ), natomiast niedopuszczalną sytuacją będzie samo okrojenie pińczowskiej kolejki kosztem budowy mini obwodnicy i dojazdu do hali MOSIR..


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 02 Styczeń 2014, 19:10:25
Być może w tej sprawie klamka dawno zapadła za obustronnym porozumieniem.
Proponuję napisać to zdanie bez tego "być może" z przodu.
Kwestia przebudowy obwodnicy zwyczajnie stoi wyżej niż zachowanie "historycznego" charakteru, i tak upstrzonej blaszakami, podupadłej stacji. Tutaj próby "ratowania" przez różne powiadamianie konserwatora nie mają racji bytu, gdyż zainteresowane strony, jak również zwykła, życiowa logika, stoją na odmiennym stanowisku w kwesti zabytkowości.

Taka będzie konsekwencja dla wszystkich kolei wąskotorowych które znajdą się w rękach samorządów - będą użytkowane zgodnie z potrzebami miejscowych społeczności, co absolutnie nie może być wiązane z zachowaniem ich w stanie pierwotnym.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 02 Styczeń 2014, 19:24:57
Możesz wstawić cało mapkę stacji Pińczów?? Nie wiedziałem że tam był trójkąt.
Czyli koniec stacji wychodzi gdzieś koło 9,3km.
Cofnięcia tamtego wykreślenia raczej się nie da ale można by wnioskować o wpisanie samego układu stacji argumentując że za chwile dotychczasowy układ zostanie bezpowrotnie zniszczony. Samo złożenie wniosku o wpis już zatrzyma budowę ronda do czasu rozstrzygnięcia decyzji.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 02 Styczeń 2014, 23:37:28
Cytuj
Samo złożenie wniosku o wpis już zatrzyma budowę ronda do czasu rozstrzygnięcia decyzji.
Niezupełnie, ale jeśli jesteś właścicielem (użytkownikiem wieczystym gruntu), to śmiało :). W przeciwnym wypadku możesz co najwyżej poprosić ładnie konserwatora żeby zechciał łaskawie rozważyć możliwość wydania odpowiedniej decyzji i wszczęcia z urzędu postępowania. Sensowność kroku wyjaśnił Kucyk w poście powyżej, ja tylko dodam, że jeśli konserwator wykreślił to nie po to żeby ponownie wpisywać na złość władzom Pińczowa.

Cytat: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Art. 9.
1. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.
[...]
Art. 46.
1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru.
3. Wstrzymane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku mogą być podjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków nie wpisze tego zabytku do rejestru.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 03 Styczeń 2014, 10:57:27
Możesz wstawić cało mapkę stacji Pińczów?? Nie wiedziałem że tam był trójkąt.

W zasadzie na tym fragmencie widać wszystko co ciekawe, a i sama mapka stacji nie jest już wiele większa. Z takich ciekawostek co do stacji Pińczów w książce Pokropińskiego jest ciekawe zdjęcie ze starą lokomotywownią , która to funkcjonowała za czasów kolei konnej czyli znacznie wcześniej niż powstała Pińczowska KD. I właśnie na tej kolei konnej już jeździły parowozy tyle że na odcinku serpentyn i z drugiej strony góry. Na zdjęciu widać również obrotnicę, póżniej po przebudowie stacji właśnie zbudowano trójkąt zamiast obrotnicy, ale było to nie do końca dobre chyba rozwiązanie gdyż trójkąt miał swój koniec na środku ulicy (niemal tuż pod tym wejściem do budynu po drugiej stronie jezdni )co widać zresztą na załączonej mapce i zapewne właśnie fakt, że był tak zlokalizowany spowodowało, że nie przetrwał do dziś.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 03 Styczeń 2014, 11:39:34
O obrotnicy to wiedziałem i dlatego zdziwił mnie fakt ze był trójkąt.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 03 Styczeń 2014, 21:41:54
Nie ma żadnej opcji, która chciałaby skutecznie sprzeciwić się zmianom. Pińczów i jego burmistrz od lat mają stałe podejście do kwestii kolejki w granicach miasta i regionu. Potwierdzeniem tego faktu są przejścia kilku osób (którym osobiście współczuję bolesnego przebudzenia), które pełne dobrych intencji odbiły się od urzędowego betonu (i mówię to bez jakiejkolwiek złośliwości, bo sam za każdym razem miałem nadzieję, że może coś się zmieniło). Operator w postaci SwKD sp. z o.o. jest ramieniem wykonawczym udziałowców (i przez nich powołanym i utrzymywanym) do zarządzania kolejką. W tej perspektywie teksty niektórych kolegów typu „dlaczego kolejka (operator) nic w tym temacie nie robi” są żenującym świadectwem braku chęci zrozumienia podstaw formalnych tej sytuacji. Byt o nazwie Stowarzyszenie Sympatyków Zabytkowej JKD od dawna żyje sam dla siebie i sympatyzowanie ma - w nazwie. Zapraszam więc do ponownej lektury głęboko prawdziwego postu Janusza kilka miejsc wyżej.
Teraz może w kwestii, co się może wydarzyć. Z pierwszych roboczych przymiarek do projektu wynika, że przesunięcie rozjazdu powinno nastąpić na wysokość końca budynku stacyjnego. Do tego krótki wyciąg na zmieszczenie Rumuna. Szczęśliwie głowica wjazdowa jest wystarczająco daleko, tak określona długość odcinka stacyjnego z oblotem umożliwi wjazd składu z 6 wagonami. W typowej na czas obecny eksploatacji jest to wielkość całkowicie wystarczająca, bo oznacza podstawowy skład klasy 3Aw, bufetu, brankarda + trzy klasy rumuńskie mogące wjechać na stację. Dłuższe składy zdarzają się tak sporadycznie, że nie ma co sobie nimi zawracać głowy. Teoretycznie istnieje jeszcze możliwość odtworzenia od wielu lat nieużywanego oblotu z drugiej strony toru głównego, którego rozjazd znajduje się jeszcze dalej (co wydłużyłoby tor stacyjny). Brakuje tam tylko części szyn, które wykorzystano kiedyś na odtworzenie skradzionego odcinka szlaku.
Tak więc z jednej strony będziemy mieli bezpowrotne zniszczenie pierwotnej infrastruktury stacji Pińczów, z drugiej jednak bezdyskusyjne argumenty decydentów z miasta pokazujące, że planowana przebudowa w żaden sposób nie odbije się na możliwości pracy stacji zgodnie ze swoim aktualnym przeznaczeniem.
A co będzie – zobaczymy.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 06 Styczeń 2014, 18:56:42
Dinozaury w Wygodzie już są:

http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/dinopark-pod-jedrzejowem-prawie-gotowy-powstaja-tu-tez-pensjonat-ze-spa-stok-narciarski-stadnina-kon (http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/dinopark-pod-jedrzejowem-prawie-gotowy-powstaja-tu-tez-pensjonat-ze-spa-stok-narciarski-stadnina-kon)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 07 Styczeń 2014, 19:08:11
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-19692 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-19692)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 10 Styczeń 2014, 20:20:41
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140110/POWIAT0102/140109070 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140110/POWIAT0102/140109070)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 15 Styczeń 2014, 22:37:33
http://wyborcza.pl/1,75248,15278027,Rekordowa_kradziez__Zlodzieje_ukradli_az_1_5_km_szyn.html (http://wyborcza.pl/1,75248,15278027,Rekordowa_kradziez__Zlodzieje_ukradli_az_1_5_km_szyn.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 16 Styczeń 2014, 07:44:04
[url]http://wyborcza.pl/1,75248,15278027,Rekordowa_kradziez__Zlodzieje_ukradli_az_1_5_km_szyn.html[/url] ([url]http://wyborcza.pl/1,75248,15278027,Rekordowa_kradziez__Zlodzieje_ukradli_az_1_5_km_szyn.html[/url])


http://tygodnikponidzia.pl/index.php/glowna/777-kradli-szyny-a-teraz-za-to-odpowiedza (http://tygodnikponidzia.pl/index.php/glowna/777-kradli-szyny-a-teraz-za-to-odpowiedza)  ta sama sprawa co powyżej

Ciekawe czy są tam jakieś szyny z wąskotorówki. Duża szansa, ze tak, bo na szlaku do Sędziejowic też ubyło trochę szyn. Wojtek_SZN zgłosił ten fakt kradzieży na policji.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 16 Styczeń 2014, 16:06:43
Najlepszą karą dla nich by było to, jak by musieli odbudować własnymi rękami i na własny koszt. Ale nie w tym kraju...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Cordylus on 16 Styczeń 2014, 16:51:21
A w jakim kraju? Bo mnie to ciekawi.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: aronek on 16 Styczeń 2014, 19:06:10
W takim w którym oprócz wyroku w zawiasach zasądza się naprawienie szkód i prace społeczne


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 16 Styczeń 2014, 19:38:14
Ze złodzieja ciężko ściągnąć kasę na naprawę szkód ale z pasera którym jest właściciel skupu złomu już tak. Powinni jednakowo odpowiada za szkody.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Cordylus on 17 Styczeń 2014, 01:20:38
W takim w którym oprócz wyroku w zawiasach zasądza się naprawienie szkód i prace społeczne
Niestety nie mam pojęcia jakiego hasła użyć w Google by taki kraj znaleźć.

Niechże kolega Aronek uchyli rąbka tajemnicy i wyjawi nazwę tego kraju... To naprawdę ciekawe.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Filip Bebenow on 17 Styczeń 2014, 08:51:27
Niechże kolega Aronek uchyli rąbka tajemnicy i wyjawi nazwę tego kraju... To naprawdę ciekawe.
Pozwolę sobie odpowiedzieć za kolegę Aronka, ten kraj nazywa się Rzeczpospolita Polska. W nieodległej przeszłości za przywłaszczenie (moich) nowych podkładów w celu energetycznym pan, który się tego czynu dopuścił otrzymał prócz wspomnianych zawiasów tzw. "odróbkę" oraz nakaz spłaty w ratach zobowiązania jakie zaciągnął podpieprzając materiał. Czekamy na uprawomocnienie, co jest kwestią kilku dni.

Pozdrawiam,
FB


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 17 Styczeń 2014, 10:07:01
Ooo Czyli jednak DA SIĘ i w tym kraju. Oby w innych przypadkach zapadały takie wyroki.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 17 Styczeń 2014, 10:18:47
Andrzeju, ale trochę inaczej się ma praca prokuratury i sądu gdy sprawca dobrowolnie poddaje się karze (co jak mniemam nastąpiło) a inaczej gdy zaiwani ktoś coś starego i narobi tym szkód niewymiernych - jak wycenić wartość np. elementów starego rozjazdu za które miałby sprawca zwrócić jeśli wygramy sprawę cywilną...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 17 Styczeń 2014, 19:45:58
Nie chodzi o stare czy nowe. Chodzi o to że było  a teraz nie ma. Sprawca powinien ponieść koszty odtworzenie tego co zniszczył. Może to być koszt zakupu elementów staroużytecznych lub nowych. Ważna aby przywrócić stan przed zniszczenia.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 17 Styczeń 2014, 20:41:30
Tego, aby sprawca naprawić musiał szkody, należy dochodzić na drodze cywilnej.

Sprawa karna tyczy się faktu popełnienia przestępstwa a nie zadośćuczynienia.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 18 Styczeń 2014, 00:25:52
Prace ziemne na międzytorzu.
Usuwanie próchniczego zielska.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 18 Styczeń 2014, 11:10:07
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,15294029,Maly_Baltow_pod_Jedrzejowem__Kolejka__dinozaury_i.html#TRLokKielTxt (http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,15294029,Maly_Baltow_pod_Jedrzejowem__Kolejka__dinozaury_i.html#TRLokKielTxt)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 18 Styczeń 2014, 11:43:24
[url]http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,15294029,Maly_Baltow_pod_Jedrzejowem__Kolejka__dinozaury_i.html#TRLokKielTxt[/url] ([url]http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,15294029,Maly_Baltow_pod_Jedrzejowem__Kolejka__dinozaury_i.html#TRLokKielTxt[/url])

http://kielce.gazeta.pl/kielce/51,35255,15294029.html?i=7 (http://kielce.gazeta.pl/kielce/51,35255,15294029.html?i=7)
Zaprzeczam - to nie ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!! (no i nie chodzi o plastik :-)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 20 Styczeń 2014, 22:09:01
Jeszcze jest reklama z prawej ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: kwieciu on 07 Luty 2014, 08:51:37
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140207/POWIAT0102/140209158 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140207/POWIAT0102/140209158)
Skończył się jeden remont, planowana jest w tym roku kolejna inwestycja. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa w Jędrzejowie zmienia się nie do poznania i powinna coraz bardziej kusić turystów


edit: poprawiony link /kalito


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 09 Luty 2014, 14:43:54
Plany na budowę "międzywojewódzkiej" trasy dla rowerzystów ma starosta kazimierski Jan Nowak, który marzy o połączeniu w ten sposób swojego powiatu z Małopolską i Krakowem oraz świętokrzyskimi miastami Ponidzia. W przyszłości zakłada nawet, że trasa mogłaby sięgać Kielc i wspomnianej "rowerowej autostrady" Polski wschodniej. - Mamy trasę po dawnej kolei wąskotorowej, która łączyła Kocmyrzów koło Krakowa z Kazimierzą Wlk. i dalej biegnie do Wiślicy i Pińczowa. Część samorządów przejęła już grunty od PKP. Ścieżka mogłaby zostać poprowadzona po dawnym nasypie kolejowym - powiedział starosta Nowak. Zapowiada, że w imieniu 17 samorządów, które porozumiały się w tej sprawie, ogłosi przetarg na opracowanie koncepcji trasy. Według Nowaka pierwszy etap Kazimierza Wielka-Pińczów mógłby zostać ukończony już w 2016 roku. Starosta dodał, że plan maksimum zakłada dalszą rozbudowę trasy i poprowadzenie ścieżki dalej na północ - do Jędrzejowa i do Kielc.

Cały tekst: tutaj (http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,15424974,Swietokrzyskie_bardziej_na_rowery__Nie_tylko_unijne.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 04 Maj 2014, 19:57:20
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,15874778,Ruszaja_kolejki_waskotorowe__1_maja_z_Jedrzejowa_i.html (http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,15874778,Ruszaja_kolejki_waskotorowe__1_maja_z_Jedrzejowa_i.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: TW Kolejofil on 06 Maj 2014, 13:35:28
Ciekawe czy są tam jakieś szyny z wąskotorówki. Duża szansa, ze tak, bo na szlaku do Sędziejowic też ubyło trochę szyn.
Sądząc z tekstu i wymienionych powiatów (pińczowski, jędrzejowski i kielecki) - to mogą to być szyny głównie z wąskotorówki. Niestety w naszej pięknej Rzeczypospolitej spółki grupy PKP, które są właścicielem rozkradanych torów, niezbyt interesują się dochodzeniem swoich praw jako poszkodowanych kradzieżą, co wydaje mi się poważnym błędem. Natomiast sami złodzieje i paserzy są tego całkowicie świadomi, dlatego nie spodziewają się niczego poza karą w zawieszeniu.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 15 Maj 2014, 21:25:28
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140515/POWIAT0102/140519431 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140515/POWIAT0102/140519431)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: TOMAS8112 on 16 Maj 2014, 11:59:20
Z jednej strony fajnie, a z drugiej szkoda że "kaczor" już nigdy nie wyjedzie na tory, tylko będzie pomnikiem.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 16 Maj 2014, 12:41:04
Co prawda "nigdy nie mów nigdy", ale od samego początku nie było w realnych planach uruchomienia tej maszyny (ma wymontowany silnik).


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 18 Maj 2014, 18:52:27
http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/5102-ratuja-jedrzejowska-ciuchcie.html (http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/5102-ratuja-jedrzejowska-ciuchcie.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 22 Czerwiec 2014, 23:17:43
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-24022 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-24022)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 23 Czerwiec 2014, 07:34:05
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140622/POWIAT0108/140618723 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140622/POWIAT0108/140618723)


- będzie ścieżka rowerowa po torach kolejki.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 23 Czerwiec 2014, 13:45:05
[...]W lutym na spotkaniu w Kazimierzy Wielkiej o ścieżce rowerowej dyskutowało 4 starostów i 14 burmistrzów"[...]

W myśl powiedzenia - gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie - wychodziłoby ich tak przynajmniej dwadzieścia siedem. Czym ich więcej tym bardziej marnie to widzę. Przypomnijmy sobie jak się kilka lat temu dogadali w temacie remontu mostu na Nidzie. Okazało się, że tak w sumie jest niczyj :)

Pozdrawiam
Maciek

PS
Wybory... wybory...wybory.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 09 Lipiec 2014, 21:22:43
http://tiny.pl/q86rv (http://tiny.pl/q86rv)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 07 Wrzesień 2014, 15:46:04
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-25928 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-25928)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 09 Styczeń 2015, 20:16:58
http://www.rynek-kolejowy.pl/55323/ciuchcia_expres_ponidzie_przewiozla_wiecej_podroznych.html (http://www.rynek-kolejowy.pl/55323/ciuchcia_expres_ponidzie_przewiozla_wiecej_podroznych.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Bogdan_KRK on 09 Styczeń 2015, 23:00:08
Witam! Według mnie RK , jest tak bardzo miarodajny jak gazeta "FAKT" .  :-\


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 10 Styczeń 2015, 12:16:17
Witam! Według mnie RK , jest tak bardzo miarodajny jak gazeta "FAKT" .  :-\
Bogdanie, czy coś sugierujesz ?  :P


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Harry Potter on 10 Styczeń 2015, 20:42:34
Nie, nic Bogdan nie sugeruje :P...po prostu czysta ironia ;D


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 13 Styczeń 2015, 00:21:49
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,17245691,Pasjonaci_chca__ze_ciuchcia_pojechala_do_Mlodzaw_i.html (http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,17245691,Pasjonaci_chca__ze_ciuchcia_pojechala_do_Mlodzaw_i.html)

o ile się nie pojawi:

"Przeczytaj cały artykuł
dołączając do Prenumeratorów cyfrowej Wyborczej
Wypróbuj teraz za 0,99 zł za miesiąc"


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 13 Styczeń 2015, 12:37:25
Teraz się nie pojawi :)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkielce.gazeta.pl%2Fkielce%2F1%2C47262%2C17245691%2CPasjonaci_chca__zeby_ciuchcia_pojechala_do_Mlodzaw.html&ei=OgO1VJuGHcfAPOH5gJgB&usg=AFQjCNGeyXIsOTgUk7mnIgDCAqRWdHt-5Q&sig2=6Xy_CBAnlPKCgmfOUjk91A&bvm=bv.83339334,d.ZWU (http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkielce.gazeta.pl%2Fkielce%2F1%2C47262%2C17245691%2CPasjonaci_chca__zeby_ciuchcia_pojechala_do_Mlodzaw.html&ei=OgO1VJuGHcfAPOH5gJgB&usg=AFQjCNGeyXIsOTgUk7mnIgDCAqRWdHt-5Q&sig2=6Xy_CBAnlPKCgmfOUjk91A&bvm=bv.83339334,d.ZWU)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 13 Styczeń 2015, 13:34:26
Teraz się nie pojawi :)
Pojawia się natomiast cała masa wątpliwości.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Hal9 on 13 Styczeń 2015, 19:50:36
Trzymam kciuki za Pińczów - Młodzay  :)

To fajny pomysł i naprawdę mógłby zaskoczyć. Sam jeżdżę do "Ogrodu na Rozstajach" i wiem że warto się tam wybrać. Przejazd z Pińczowa do Młodzaw plus zwiedzanie ogrodu to ok. 4 godziny w sam raz na małą wycieczkę.

Czy się da to inna sprawa w każdy razie to wg. mnie jedyny możliwy kierunek "ekspansji" kolejki.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Wojtek_SZN on 14 Styczeń 2015, 13:40:14
Nic tak nie inspiruje jak wątpliwości Dariusza. Podzielam też wrażliwość kolegi Hal9 na powaby " Ogrodu na Rozstajach" a i Chroberz też ciekawy. Po takiej turystyce w ciepły letni dzień nie ma to jak chłodne piwko w zacnym towarzystwie na rynku w Chmielniku .....
Znając wysokie koszty eksploatacji klasycznych pociągów trochę rozumiem sceptycyzm prezesa Choroszynskiego, dlatego właśnie stawiam na ruch drezynowy w kierunku na południe od Pińczowa a także na odcinku Umianowice - Chmielnik ( słysząc ostatnio o żywotnym zainteresowaniu taką turystyką Gminy Kije ).


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 15 Styczeń 2015, 06:55:16
dot. przebudowy układu torowego na stacji w Pińczowie.
Aktualnie plan przewiduje uruchomienie pierwszej zwrotnicy wjazdowej od strony Umianowic - nieużytkowanej od kilkunastu lat. Celem jest umożliwienie normalnego oblotu dla najdłuższych składów możliwych do sformowania na SwKD.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 27 Styczeń 2015, 21:21:01
http://wiadomosci.onet.pl/kielce/bedzie-rondo-i-ukonczona-mala-obwodnica-pinczowa/s615z (http://wiadomosci.onet.pl/kielce/bedzie-rondo-i-ukonczona-mala-obwodnica-pinczowa/s615z)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 03 Luty 2015, 22:57:13
JKD nadmorska?
http://wiadomosci.onet.pl/kielce/swietokrzyskie-czy-powstanie-morze-pinczowskie/envr3 (http://wiadomosci.onet.pl/kielce/swietokrzyskie-czy-powstanie-morze-pinczowskie/envr3)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Atterdag on 04 Luty 2015, 14:20:47
Nie powstanie. A przynajmniej szanse na to są minimalne. Głównie ze względu na negatywne oddziaływanie potencjalnej inwestycji na obszar Natura 2000 Ostoja Nidziańska i Dolina Nidy. Doszło by do zupełnego zniszczenia cennych siedlisk i stanowisk chronionych gatunków zwierząt i roślin. Poza tym, aktualnie, zaniedbane łąki stanowią większy zbiornik retencyjny w okresie wyżówki niż sztucznie spiętrzony zbiornik gdzie już ponad połowa pojemności będzie z góry zajęta.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: zlotakolej on 24 Luty 2015, 23:57:04
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,17479164,Ciuchcia_wyjdzie_ze_spolki__Bedzie_jednostka_kultury.html (http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,17479164,Ciuchcia_wyjdzie_ze_spolki__Bedzie_jednostka_kultury.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: arti281 on 25 Luty 2015, 07:16:37
Wreszcie  :) bo ten układ wszystko blokował!


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Bogdan_KRK on 25 Luty 2015, 21:40:21
Witam! A jak się ma sprawa rozwiązania spółki,do ogłoszonego na stronie kolejki,rozkładu jazdy? Likwidator , pewnie jakieś problemy, a ja miałem nadzieję na kolejne pierwszomajowe rozpoczęcie sezonu! Bo o "Powitaniu wiosny",to nawet nie myślę! Pozdrawiam.Bogdan


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 25 Luty 2015, 21:49:49
Spokojnie. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością to nie szczęki na targu. Jej likwidacja (nie mylić z upadłością) jest sformalizowana i opisana w Kodeksie. Wymagane są tu kolejne kroki (jak m.in. powołanie likwidatora) - ale ostatecznie to nie forum ekonomiczne tylko kolejkowe  ;D
Normalna działalność operacyjna Kolejki będzie prowadzona niezależnie od procesu likwidacji Spółki i nie jest zagrożona.

Pokrótce:
Proces likwidacji spółki jest etapem końcowym jej funkcjonowania. Obowiązek przeprowadzenia wskazanego postępowania został nałożony przez ustawodawcę na przedsiębiorców ze względu na konieczność zapewnienia należytej ochrony wierzycielom spółki. W tej fazie istnienia spółki dochodzi do uporządkowania oraz doprowadzenia do końca wszelkich spraw spółki. Likwidacja zostaje zapoczątkowana podjęciem uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki. Uchwała powinna zostać umieszczona w protokole ze zgromadzenia wspólników sporządzonym przez notariusza. W uchwale powołuje się likwidatora lub likwidatorów. Zwykle zostają nimi członkowie zarządu. Powyższy dokument podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego, jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu w KRS przygotowanym na formularzu KRS Z 61. Do wskazanego wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszeniu do KRS podlega również wskazanie osób pełniących funkcje likwidatorów spółki oraz sposób jej reprezentacji w okresie likwidacji (KRS ZR). Ponadto składa się także notarialnie poświadczone podpisy likwidatorów oraz ich adresy. W czasie prowadzenia likwidacji spółka ma obowiązek działać pod firmą (nazwą) z dodaniem oznaczenia "w likwidacji”. Nie ma możliwości likwidacji spółki z o.o. bez przeprowadzenia procesu likwidacyjnego. Fakt, że w księgach spółki nie są wykazywane żadne zobowiązania, nie zwalnia z tego obowiązku.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 25 Luty 2015, 22:09:55
He, w Jędrzejowie po dekadzie stwierdzono że jaskółki miały racje, na żnińskiej - rok temu to samo, a na grójeckiej właśnie trwają przygotowania do rozpoczęcia... Co, myślicie że sezonu? Nie... do stworzenia (jakiej - tego nie wie nikt) spółki.

A teraz coś z tematyki kruszyw:
- Znasz kawał o pospółce?
- Po spółce pozostały długi.
- A co to te długi?
- Długi, wąski pas terenu, gdzie kiedyś biegła kolej.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 12 Marzec 2015, 10:49:02
Zaległości prasowe:

http://www.jedrzejowska.net/jedrzejow-nieatrakcyjny/ (http://www.jedrzejowska.net/jedrzejow-nieatrakcyjny/)   


http://www.jedrzejowska.net/historia-zatoczyla-kolo/ (http://www.jedrzejowska.net/historia-zatoczyla-kolo/)

co do drugiego artykułu i słów prezesa, że turystów na odcinku do Młodzaw nie byłoby więcej niż w latach 90, śmiem się nie zgodzić i uważam że to jest fałszowanie rzeczywistości ( nie mówię o możliwości uruchomienia tego odcinka chodzi mi o samą ilość turystów):

po 1 to inne czasy, ludzie chętniej zwiedzają i korzystają z atrakcji, po 2 jest internet jako narzędzie promocji i po 3 jest ogród na rozstajach którego wtedy nie było.

w odniesieniu do uruchomienia odcinka Pińczów - Młodzawy:
"Na naprawę mostów i torów potrzeba kilka milionów złotych. Kto je wyłoży? To przedsięwzięcie nie ma ekonomicznego uzasadnienia. My jeździmy z Jędrzejowa do Pińczowa, "   - a co mają mosty pod Umianowicami do odcinka na Młodzawy, to brzmi tak jakby remont mostka w Skrzypiowie miał kosztować miliony złotych, a tymczasem o zupełnie inne mosty chodzi bez których i tak do Pińczowa nic nie dojedzie. Może się skończyć tak że mosty padną, gdyby odcinek do Młodzaw był przejezdny to wtedy można by prowadzić ruch na 2 odrębnych liniach w ramach jednej kolejki, tak jak w Starachowicach. A tak jak mosty padną ,bo faktycznie nikt nie da parę mln na ich remont to kolejka z Pińczowa nie będzie miała po co i ani gdzie jeździć, bo nie oszukujmy się Umianowice to nie jest XXIw. Skończy się tak, że kolejka będzie kursować na trasie Jędrzejów - Wygoda. No chyba, że Kije coś wymyślą i jakąś atrakcję towarzyszącą kolejce na terenie ich gminy.

I własnie takie nie do końca dobrze sformułowane treści i wypowiedzi ( wprowadzające w błąd) pojawiające się od wielu lat w m.in. mediach na temat kolejki i możliwości kursowania do Młodzaw moim zdaniem były wodą na młyn dla władz w Pińczowie i dlatego teraz przy republiki Pińczowskiej nie ma torów. Kto rozmawiał z UM Pińczów w sprawie Młodzaw wie o czym mówię. Wystarczy się zapytać urzędników z UM o mostek w Skrzypiowie, od razu właśnie mówią że kilka milinów trzeba na remont i dlatego odpuszczono ten temat.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: arti281 on 12 Marzec 2015, 11:36:45
Czasami nie warto jest jezdzić na całym szlaku co pokazuje przykład Rogowa.Przystanek przy masarni robi robotę a dalej to już tylko straty  ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: E583.002 on 12 Marzec 2015, 21:19:34
Zły przykład bo jednak kolejka rok rocznie co raz więcej jeździ za tę masarnię.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 13 Marzec 2015, 22:02:07
Cytat: z Facebooka:
Ze względu na nieprawdziwe informacje dotyczące Spółki Ciuchcia Expres Ponidzie, rozpowszechniane przez różne osoby, uprzejmie informujemy, iż w przypadku dalszych takich działań nie wykluczamy wystąpienia na drogę sądową.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 13 Marzec 2015, 22:14:54
A mógłbyś rozwinąć wątek co jest prawdą, a co nie jest nieprawdą zdaniem owego fejsbuka?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 13 Marzec 2015, 22:52:47
https://www.facebook.com/pages/%C5%9Awi%C4%99tokrzyska-Kolejka-Dojazdowa/137090499721917?fref=nf (https://www.facebook.com/pages/%C5%9Awi%C4%99tokrzyska-Kolejka-Dojazdowa/137090499721917?fref=nf)
Właśnie to widzę.
Andrzej - puszczanie takich tekstów na FB to chyba jakieś nieporozumienie.
Ja również chciałbym dowiedzieć się jakież to wytaczane przeciwko Spółce inwektywy były powodem takiego wpisu ?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Bogdan_KRK on 13 Marzec 2015, 22:57:23
Czasami nie warto jest jezdzić na całym szlaku co pokazuje przykład Rogowa.Przystanek przy masarni robi robotę a dalej to już tylko straty  ;)
  Witam. I kolejny raz nie ten wątek! Nigdy na śkd, masarni nie było. Może "mordownia" ? Jeden pierdnie,drugi odpisze i mamy bałagan na TZF. Pozdrawiam.Bogdan


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: arti281 on 14 Marzec 2015, 06:19:03
Ten wątek tyle ze trzeba czytać  ze zrozumieniem  ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 14 Marzec 2015, 09:47:25
Arti - twierdzisz, że to zacne forum jest piątą kolumną świata wąskotorowego skupionego wokół Jędrzejowa?...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: arti281 on 14 Marzec 2015, 12:12:48
Nawet tak nie pomyślałem  :) jednakże jak pokazuje Jędrzejów  szlak nieużywany został rozebrany . Zacytuję kol. Andrzeja84 :

I własnie takie nie do końca dobrze sformułowane treści i wypowiedzi ( wprowadzające w błąd) pojawiające się od wielu lat w m.in. mediach na temat kolejki i możliwości kursowania do Młodzaw moim zdaniem były wodą na młyn dla władz w Pińczowie i dlatego teraz przy republiki Pińczowskiej nie ma torów. Kto rozmawiał z UM Pińczów w sprawie Młodzaw wie o czym mówię. Wystarczy się zapytać urzędników z UM o mostek w Skrzypiowie, od razu właśnie mówią że kilka milinów trzeba na remont i dlatego odpuszczono ten temat.


Wspomniałem o Rogowie gdzie większość kursów odbywa się do mordowni  ;D i kiedyś też ktoś może zauważyć że dalszy szlak jest zbędny skoro jest sporadycznie wykorzystywany  co chyba nie było by dobrym rozwiązaniem.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: kamlox on 15 Marzec 2015, 08:34:41
Pragnąłbym zauważyć, że w tym roku szlak do Rawy Mazowieckiej, a w dużym stopniu i do Białej Rawskiej, będzie w tym roku wyjątkowo często użytkowany przez pociągi planowe. Dodatkowo spora część wycieczek również korzysta z oferty nie tylko wyłącznie do Jeżowa.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 13 Kwiecień 2015, 15:54:30
http://www.jedrzejowska.net/ciuchcia-do-rynku/#more-2690 (http://www.jedrzejowska.net/ciuchcia-do-rynku/#more-2690)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 13 Kwiecień 2015, 15:58:51
He he, zwróćcie uwagę na datę "artykułu"...  :P


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 12 Maj 2015, 21:16:09
taka oto ciekawostka:

https://www.youtube.com/watch?v=cnzDV96eVbA (https://www.youtube.com/watch?v=cnzDV96eVbA)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 16 Maj 2015, 11:45:18
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150514/TURYSTYKA03/150519442 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150514/TURYSTYKA03/150519442)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 19 Maj 2015, 21:44:13
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150519/POWIAT0108/150518927 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150519/POWIAT0108/150518927)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 23 Maj 2015, 12:12:31
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150523/POWIAT0102/150529513 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150523/POWIAT0102/150529513)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 29 Maj 2015, 14:50:36
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/gallery?Site=ED&Date=20150529&Category=GALERIA11&ArtNo=529009980&Ref=PH&Params=Itemnr=11 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/gallery?Site=ED&Date=20150529&Category=GALERIA11&ArtNo=529009980&Ref=PH&Params=Itemnr=11)

akcja ratunkowa na kolejce ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 20 Czerwiec 2015, 13:51:34
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150619/POWIAT0102/150618852 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150619/POWIAT0102/150618852)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 20 Lipiec 2015, 19:57:02
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150717/POWIAT0102/150719044 (http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150717/POWIAT0102/150719044)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 18 Wrzesień 2015, 07:30:58
http://regiomoto.pl/portal/wiadomosci/aktualnosci/zdjecie-w-otwarciu-ronda-uczestniczyl-miedzy-innymi-marszalek-adam-jarubas-dr (http://regiomoto.pl/portal/wiadomosci/aktualnosci/zdjecie-w-otwarciu-ronda-uczestniczyl-miedzy-innymi-marszalek-adam-jarubas-dr)
Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 18 Wrzesień 2015, 08:20:52
No widać również przedstawiciela braci kolejarskiej  ;D

Nasuwa mi się przeróbka piosenki Zenona Laskowika o Poznaniu:
W Pińczowi pastroili wielikije Rondo, takie samo chocit u siebia pastroit' Bielmondo


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Bogdan_KRK on 18 Wrzesień 2015, 22:42:59
Witam! I tym historycznym cięciem wstęgi.przybito jednocześnie "gwóźdź do trumny" dla odcinka Pińczów-Młodzawy. Takie dwa w jednym. A rondo robi wrażeeeenie! Takie okrągłe,nikomu niepotrzebne i powstałe kosztem zabytku! Tylko pogratulować władzom powiatu,konserwatorowi zabytków i temu Panu ,z tą taką plamką na czuprynie. Ja proponuję jeszcze zrobienie zjeżdżalni z takiej wielkiej góry w Pińczowie ;)   Dziewięćdziesiąt kilka metrów różnicy poziomów,moze powodować, że nawet na miotle da się wystartować. A lądowisko już jest ! To takie okrągłe, Przy DWORCU Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej! Pozdrawiam.Bogdan
Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 01 Październik 2015, 07:21:24
http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/13695-co-dalej-z-ciuchcia-express-ponidzie.html (http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/13695-co-dalej-z-ciuchcia-express-ponidzie.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 01 Październik 2015, 07:28:02
http://kielce.tvp.pl/21871895/29092015-godz-1830 (http://kielce.tvp.pl/21871895/29092015-godz-1830)

Od 04:55


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: arti281 on 01 Październik 2015, 09:39:00
Szkoda że tyle czasu trwa już to przekształcenie.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 16 Październik 2015, 11:38:31
https://youtu.be/Dm_aP23Jiyw?t=89


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 16 Październik 2015, 17:16:07
Wypowiedź godna złotych ust.
Pani wypowiedziała się w celu wypowiedzenia się.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 24 Październik 2015, 15:17:25
Sprawa już nie taka świeża ale jest taki fragment filmiku na youtube poświęcony strzelaninie na stacji w Umianowicach.

https://youtu.be/4AuHWgDEWKw?t=153


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 16 Listopad 2015, 09:04:15
http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/programy/twoje-kielce/item/14478-tomasz-sot-dyrektor-regionalnej-dyrekcji-lasow-panstwowych-w-radomiu.html (http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/programy/twoje-kielce/item/14478-tomasz-sot-dyrektor-regionalnej-dyrekcji-lasow-panstwowych-w-radomiu.html)

Rozmowa poświęcona w sporej części od 4 min, plano budowy ścieżek rowerowych w świętokrzyskim. Umieszczam tu, gdyż jak łatwo się domyślić ścieżki te w zakresie który nas interesuje będą przebiegać po torowisku z Pińczowa do Wiślicy.

http://www.tygodnikponidzia.pl/glowna/4071-beda-sciezki-rowerowe (http://www.tygodnikponidzia.pl/glowna/4071-beda-sciezki-rowerowe)

http://www.tygodnikponidzia.pl/?start=200 (http://www.tygodnikponidzia.pl/?start=200)  mniej wiecej po środku strony znajduje się mapka okolic Wiślicy. Ślad ścieżki rowerowej to  ślad torowiska.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 17 Listopad 2015, 15:23:50
http://www.tygodnikponidzia.pl/glowna/4284-na-sesji-o-ciuchci (http://www.tygodnikponidzia.pl/glowna/4284-na-sesji-o-ciuchci)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 18 Listopad 2015, 09:45:56
Więcej informacji na temat ścieżek rowerowych w tym obok torów i po torach kolejki:

http://www.radom.lasy.gov.pl/widget/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wspolnie-dla-ochrony-obszarow-natura-2000-w-swietokrzyskim/maximized#.Vkw5rHYvdmM (http://www.radom.lasy.gov.pl/widget/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wspolnie-dla-ochrony-obszarow-natura-2000-w-swietokrzyskim/maximized#.Vkw5rHYvdmM)

Mapka

Projekt się nazywa:

Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzieTytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 13 Luty 2016, 11:50:56
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9394559,chca-by-kolejka-waskotorowa-znow-docierala-do-chrobrza,id,t.html (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9394559,chca-by-kolejka-waskotorowa-znow-docierala-do-chrobrza,id,t.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: zlotakolej on 22 Luty 2016, 17:24:21
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9424098,wznowienie-kursow-waskotorowki-do-chrobrza-jest-mozliwe,id,t.html (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9424098,wznowienie-kursow-waskotorowki-do-chrobrza-jest-mozliwe,id,t.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Filip Bebenow on 22 Luty 2016, 17:51:16
[url]http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9424098,wznowienie-kursow-waskotorowki-do-chrobrza-jest-mozliwe,id,t.html[/url] ([url]http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9424098,wznowienie-kursow-waskotorowki-do-chrobrza-jest-mozliwe,id,t.html[/url])

Tylko... po co? Pewien autorytet w dziedzinie ochrony zabytków kolejnictwa rzekł kiedyś - nie da się wszystkiego uratować.
Ratujcie raczej to co jeszcze jeździ, bo rzucanie hasłami typu 10-20 milionów na kikut z nigdzie do jeszcze bardziej nigdzie nie służy kolejce jako całości...
Pozdrawiam,
FB


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 22 Luty 2016, 18:09:04
Tylko że dla tej kolejki odcinek nad rzeką Nidą to tak jak dla Żuławki odcinek Nadmorski.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 24 Luty 2016, 20:56:20
To już bardziej realne:
http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/bedzie-hit-apartamenty-na-stacji-kolejowej-i-gigantyczne-akwarium (http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/bedzie-hit-apartamenty-na-stacji-kolejowej-i-gigantyczne-akwarium)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 25 Luty 2016, 07:58:39
Nie zgadzam się, że to bardziej realne, to jest póki co kompletna fikcja.

Nie oszukujmy się póki co tam kompletnie nie ma po co jeździć bo tam nic nie ma. JA bym w życiu nie zabrał na wycieczkę znajomych do Hajdaszka czy do Sędziejowic.

W Młodzawch jest chociaż licznie odwiedzany ogród. I pytanie które nie tylko ja zadaje co jest łatwiej? udrożnić parę km szlaku czy namówić kogoś aby wziął los w swoje ręce, porzucić stalą pracę i otworzył działalność jak np. ten ogród i jeszcze liczyć na pieniądze z UE których może nie będzie. Ze świecą takiego szukać.

Pomysł na Hajdaszek jest jest fajny i popieram, ale jak piszę nie realny póki co,
dlaczego: bo to są pomysły na które będą się starać pozyskać kasę, a kto tę kasę da ?
Jak wiemy w woj. jest do rozdania 60 mln zł na tego typu projekty, a już wiadomo , że projektów jest złożonych na co najmniej 300 mln zł.
Oznacza to, że większość z nich nie będzie zrealizowana. Więc poczekajmy i obserwujmy rozwój sytuacji bo póki co Hajdaszek i Umianowice ( ten ośrododek ) to marzenia i mogą się okazać niespełnione. No gdyby powstał ten ośrodek w Umianowicach to byłby faktycznie hit i zastrzyk turystów dla kolejki, Umianowice to jest co powinno przede wszystkim powstać. Ponidzie zasługuje na tego typu projekty bo na razie to jakoś było omijane mimo sporego potencjału.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 25 Luty 2016, 14:31:50
Kolejna nowość, bardziej realna:

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/art/9435859,stare-auta-stana-na-dworcu-kolejki-waskotorowej-w-jedrzejowie,id,t.html (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/art/9435859,stare-auta-stana-na-dworcu-kolejki-waskotorowej-w-jedrzejowie,id,t.html)Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 25 Luty 2016, 15:50:44
Kolejna nowość, bardziej realna:http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/art/9435859,stare-auta-stana-na-dworcu-kolejki-waskotorowej-w-jedrzejowie,id,t.html ([url]http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/art/9435859,stare-auta-stana-na-dworcu-kolejki-waskotorowej-w-jedrzejowie,id,t.html[/url])

Wystarczy wyciągnąć to co stoi w blaszakach na stacji  ;D


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 25 Luty 2016, 18:25:39
Zamiast wagonów i lokomotyw to ktoś będzie miał za darmo garaż...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 26 Luty 2016, 07:36:36
oj z tym garażem bez przesady, nie można się rękami i nogami zapierać przed pewnymi  zmianami.

To jest konkret, jestem przekonany, że ta wystawa zwiększy ilość turystów na kolejce w Jędrzejowie, przy dobrym marketingu całości to tych turystów powinno być sporo więcej. Kiedyś nawet ja z żoną pojechałem specjalnie do Krakowa do Muzeum Inżynierii Miejskiej po to aby zobaczyć stare fiaty, teraz pojadę do Jędrzjowa. Dzięki temu garażowi może się okazać, że będzie na tyle kasy za bilety ( raz będą osoby odwiedzające garaż , a dwa więcej osób przy okazji skorzysta z kolejki ), że nie jeden wagon się wyremontuje.

Niestety trzeba spojrzeć na to komercyjnie, bo z tego co wiem marne szanse są na powstanie instytucji kultury na kolejce, a więc aby absolutnie wszystko było w myśl miłośników i wyglądało tak jakby kolejka wczoraj przestała jeździć... najlepiej do Sędziejowic. Ja jako miłośnik Ponidzia, kolejek, fan ŚwkD uważam że to dobre posunięcie z tymi autami. Zresztą ludzie "oddają" swoją kolekcję, kolejka tylko "garaż" układ jest fair, i jedna strona zyska i druga bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 04 Marzec 2016, 20:06:55
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-40380 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-40380)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 04 Marzec 2016, 21:26:23
Udziałowcy od początku nie mieli skutecznych pomysłów na funkcjonowanie kolejki.
Pytanie - czy to właśnie w tym roku w końcu doprowadzi to do sytuacji, kiedy kolejka nie wyjedzie na szlak.
Raczej jednak będzie jak co roku.
Jak zawsze najbardziej "rozczulają" pomysły burmistrza Pińczowa.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 04 Marzec 2016, 22:18:19
A mnie wkurza Jędrzejów, przynajmniej publicznie wyszło co kombinują, myślę że to jest jeden z głównych powodów dla których nie mogą się dogadać, no bo jak się dogadać jak chcą kolejki w zakresie w zasadzie jednej gminy, nie ma co nawet dogadywać z pozostałymi.

Cóż to może być koniec kolejki po drugiej stronie Nidy, Kije niby coś tam planują uruchomić swojego, ale bez zaplecza, którego nawet nie planują, takimi sprzętami jakie kupują to długo też nie pociągną, a już z pewnością nie ogarną tym Pińczowa. Radzę w tym roku się wybrać na przejażdżkę bo to może być ostatnia szansa na całą trasę Jędrzejów - Pińczów.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 04 Marzec 2016, 22:43:52
Główni udziałowcy nigdy nie potrafili się porozumieć. Już na samym początku powstania spółki zostali oni zmuszeni do jej założenia. Potem już zawsze było ugrywanie własnych interesów. Po wejściu do gry Baduraka zamieniło się to w permanentną obstrukcję.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: arti281 on 05 Marzec 2016, 09:23:03
Ciekawe kiedy dojdą do wniosku że najlepszym rozwiązaniem będzie kolejka stacjonarna ?!  >:(


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: kwieciu on 05 Marzec 2016, 11:22:55
Każdy krok jest dobry w tym kierunku żeby kolejkę ożywić. Największym grabarzem  kolejki jak do tej pory jest Pan Badurak (może jakiś tytuł trzeba mu przyznać). Zastanawiam się w jaki sposób chce on przyciągnąć turystów do Pińczowa. Same lody nie dadzą sobie rady:d
Temat Umianowic trochę kosmos. Smutne jest to że udziałowcy jak do tej pory nie widzą jednego wielkiego problemu- brak dobrego zarządzania. Mamy 100 lecie kolejki w tym roku- czy ktoś ma pomysł jak to uczcić? Jak przyciągnąć turystę? Mamy zimę (przynajmniej w kalendarzu). Rozumiem że personel zajęty jest remontem taboru ale trzeba zadbać też o szlak, wycinkę krzaków które już włażą do środka. Po remoncie stacji też brak konsekwencji w działaniu. Nie została posiada trawa tylko liczyli chyba wszyscy na to że jakimś cudem się sama posiedzę.
Zlikwidowano wjazd od strony ul. Armii Krajowej poprzez kostkę to sobie wyjeżdzono nowy przejazd. Czy ktoś ma trochę za grosz estetyki w tymże miejscu. Czasami to ręce opadają


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 05 Marzec 2016, 20:20:31
może jakiś tytuł trzeba mu przyznać


Kiedyś był taki specjalny tytuł przyznawany w plebiscycie na jakimś forum.

http://pinczow.com/news/display.php?ID=7509 (http://pinczow.com/news/display.php?ID=7509)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Bogdan_KRK on 05 Marzec 2016, 22:00:22
Witam! Pojawił się problem,o którym wspominałem już kilka lat temu(w towarzystwie znajomych). I teraz ,ten ,kto się ze mną  nie zgadzał,niech pierwszy "kliknie" + . Od lat,ostrzegałem,że stan mostów na Nidzie " udupi" kolejkę. Jakoś dziwnym trafem,nie wspomina się o złym stanie całego szlaku,wraz z jego budowlami inżynieryjnymi. Jedynie chodzi o to,ile kto kasy dokłada. Jędrzejów jako siedziba spółki jest w tej dobrej sytuacji,że może jeździć do Wygody. A reszta? Pińczów do Umianowic, Kije do Hajdaszka,a mosty na Nidzie w piz.....u. I nie wydaje mi się,żeby się dogadali. Jak podzielić tabor,jak przejąć infrastrukturę.... Na koniec powiedzenie:"Mówiły jaskółki,że najgorsze są spółki" . Mam tylko nadzieję,że w tym roku (stulecie) uda sie zorganizować pociąg dla MK,czyli większości TZF. Pozdrawiam. Bogdan


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 06 Marzec 2016, 15:08:57
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9470132,obchody-100lecia-swietokrzyskiej-kolejki-dojazdowej-zainaugurowane,id,t.html (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9470132,obchody-100lecia-swietokrzyskiej-kolejki-dojazdowej-zainaugurowane,id,t.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 10 Marzec 2016, 12:11:25
Kolejna nowość, bardziej realna:
[url]http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/art/9435859,stare-auta-stana-na-dworcu-kolejki-waskotorowej-w-jedrzejowie,id,t.html[/url] ([url]http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/art/9435859,stare-auta-stana-na-dworcu-kolejki-waskotorowej-w-jedrzejowie,id,t.html[/url])

Trwają prace porządkowe mające na celu przygotowanie wagonowni do ekspozycji. Zaangażowano do tego pracowników interwencyjnych.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 10 Marzec 2016, 22:06:26
http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/16283-ciuchcia-expres-ponidzie-ma-100-lat.html (http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/16283-ciuchcia-expres-ponidzie-ma-100-lat.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 11 Marzec 2016, 08:42:57
[url]http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/16283-ciuchcia-expres-ponidzie-ma-100-lat.html[/url] ([url]http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/16283-ciuchcia-expres-ponidzie-ma-100-lat.html[/url])

01:12 Jakaż piękna hipokryzja  :)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 12 Marzec 2016, 13:05:07
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9585810,edward-choroszynski-marzy-mi-sie-budowa-parku-miniaturowych-dworcow-kolejowych,id,t.html (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9585810,edward-choroszynski-marzy-mi-sie-budowa-parku-miniaturowych-dworcow-kolejowych,id,t.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Brood.K on 12 Marzec 2016, 18:00:37
Hm. Coś na kształt "miniatur" latarni morskich w Niechorzu. W sumie...  Można wybrać co bardziej charakterystyczne a mniej znane budynki (np. Nowe Skalmierzyce) , można by się pokusić o porównanie wielkości stacji normalno- i wąskotorowych, patrząc "z góry" lepiej widać te różnice, choćby w zajmowanej powierzchni... Wiem że to takie gdybanie pod hasłem "weźcie i zróbcie", ale stworzenie pewnego banku pomysłów na początek nie zaszkodzi.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 12 Marzec 2016, 18:22:37
A może iść o krok dalej i stworzyć makietę całej dawnej sieci JKD??


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 12 Marzec 2016, 18:27:28
Myślałem o tym jako HO z trasą j-ów - umianowice -pińczów/sędziejowice.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Hal9 on 12 Marzec 2016, 19:50:44
Ze trzydzieści może więcej, lat wstecz poprosiłem dziadka żeby zaprowadził mnie na stację w Chmielniku. Odrysowałem sobie tory i układałem na ten wzór swoją kolejkę HO....

Wtedy stacja pracowała względnie normalnie.

Gdzie te czasy ....Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Zgroza on 12 Marzec 2016, 19:54:17
Myślałem o tym jako HO z trasą j-ów - umianowice -pińczów/sędziejowice.
Czemu odcinek czynny, a nie coś historycznego?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 12 Marzec 2016, 20:05:38
A czy w trójkącie Umianowickim zmieściła by się cała sieć JKD w skali hmmmm W jakiej skali są budowane kolejki takie jak w Ciuchowie?? Pozwoliło by to ponownie dojechać do Staszowa i Kocmyrzowa choć w trochę innym wymiarze.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 19 Marzec 2016, 20:51:08
Na nowym portalu:

http://pinczow.com/2016/03/05/brak-pomyslu-na-ciuchcie-express-ponidzie/ (http://pinczow.com/2016/03/05/brak-pomyslu-na-ciuchcie-express-ponidzie/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 20 Marzec 2016, 10:18:17
Na nowym portalu: [url]http://pinczow.com/2016/03/05/brak-pomyslu-na-ciuchcie-express-ponidzie/[/url] ([url]http://pinczow.com/2016/03/05/brak-pomyslu-na-ciuchcie-express-ponidzie/[/url])

z Komentarzy pod postem - no to nie było grzeczne  ;D

ciekawski
18 marca 2016 o 16:22   
Kim jest ten wąsaty pan na pierwszym planie, wyorderowany niczym Lońka Breżniew?Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 21 Marzec 2016, 22:01:11
(https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12814199_1155843891116009_8564807475512504218_n.jpg?oh=ff513fb22cf34bde9b97ceddffb8e5f6&oe=577F76C1)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1155843711116027.1073741873.214895588544182&type=3 (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1155843711116027.1073741873.214895588544182&type=3)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 01 Maj 2016, 21:10:28
http://pinczow.com/2016/05/01/ciuchcia-expres-ponidzie-rozpoczela-sezon-letni-2016/ (http://pinczow.com/2016/05/01/ciuchcia-expres-ponidzie-rozpoczela-sezon-letni-2016/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 08 Maj 2016, 20:51:46
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/ciuchcia-znowu-wyruszyla-w-trase-w-tym-sezonie-ma-byc-wiele-atrakcji-i-nowosci,9960378/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/ciuchcia-znowu-wyruszyla-w-trase-w-tym-sezonie-ma-byc-wiele-atrakcji-i-nowosci,9960378/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 15 Maj 2016, 08:57:13
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/jedrzejowska-ciuchcia-w-niedziele-wyrusza-na-szlak,9992842/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/jedrzejowska-ciuchcia-w-niedziele-wyrusza-na-szlak,9992842/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 20 Maj 2016, 10:49:28
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/domagaja-sie-pozyskania-funduszy-na-odnowe-zabytkowego-parowozu-w-jedrzejowie,10013814/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/domagaja-sie-pozyskania-funduszy-na-odnowe-zabytkowego-parowozu-w-jedrzejowie,10013814/)


http://pinczow.com/2016/05/20/ciuchcia-expres-ponidzie-znow-para/ (http://pinczow.com/2016/05/20/ciuchcia-expres-ponidzie-znow-para/)

http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/17379-marszalek-wyremontuje-jedrzejowski-parowoz.html (http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/17379-marszalek-wyremontuje-jedrzejowski-parowoz.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 08 Czerwiec 2016, 07:44:45
http://www.radio.kielce.pl/post-43397 (http://www.radio.kielce.pl/post-43397)

Radio Kielce dość rzeczowo określa sytuację.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 08 Czerwiec 2016, 08:20:53
Tekst jest powieleniem aktualnych faktów, nie ma w nim nic nowego. Nie jest również tajemnicą, że w sytuacji wieloletniego patu Prezes rozważa przejście na emeryturę.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 08 Czerwiec 2016, 22:27:44
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20176617,pierwsze-tory-budowali-tam-austriacy-teraz-zostal-tylko-parowoz.html#ixzz4B05HZk6M (http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20176617,pierwsze-tory-budowali-tam-austriacy-teraz-zostal-tylko-parowoz.html#ixzz4B05HZk6M)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 19 Czerwiec 2016, 22:05:28
http://www.radio.kielce.pl/post-42771 (http://www.radio.kielce.pl/post-42771)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 05 Lipiec 2016, 11:59:09
http://pinczow.com/2016/07/05/pociag-ponidzia-3-2/ (http://pinczow.com/2016/07/05/pociag-ponidzia-3-2/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 09 Lipiec 2016, 15:11:51
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20372683,ciuchcia-ledwie-dyszy-zus-zaplacili-na-wode-juz-nie-starczylo.html (http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20372683,ciuchcia-ledwie-dyszy-zus-zaplacili-na-wode-juz-nie-starczylo.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 11 Lipiec 2016, 11:32:25
http://www.jedrzejowska.net/ciuchcia-na-kolejnym-zakrecie/ (http://www.jedrzejowska.net/ciuchcia-na-kolejnym-zakrecie/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 09 Sierpień 2016, 12:46:23
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20520809,wielkie-akwarium-przy-stacji-kolejki-procz-ryb-beda-tez-owce.html (http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20520809,wielkie-akwarium-przy-stacji-kolejki-procz-ryb-beda-tez-owce.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 09 Sierpień 2016, 13:09:03
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/nidarium-wielkie-akwaria-i-inne-atrakcje-powstana-nad-nida,10497032/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/nidarium-wielkie-akwaria-i-inne-atrakcje-powstana-nad-nida,10497032/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 09 Sierpień 2016, 22:25:17
http://www.sejmik.kielce.pl/item/51170-w-umianowicach-powstanie-niezwykly-osrodek (http://www.sejmik.kielce.pl/item/51170-w-umianowicach-powstanie-niezwykly-osrodek)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 16 Sierpień 2016, 08:33:21
http://www.jedrzejowska.net/mieszkania-chronione-w-dawnym-domu-kultury-na-kolejce/ (http://www.jedrzejowska.net/mieszkania-chronione-w-dawnym-domu-kultury-na-kolejce/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 19 Sierpień 2016, 11:18:22
https://www.youtube.com/watch?v=WI4gEkNebLU&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=WI4gEkNebLU&feature=youtu.be)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 23 Sierpień 2016, 08:04:53
http://www.radio.kielce.pl/post-45752 (http://www.radio.kielce.pl/post-45752)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 29 Sierpień 2016, 09:29:46
http://www.tygodnikponidzia.pl/prawie-dotrzymali-slowa/ (http://www.tygodnikponidzia.pl/prawie-dotrzymali-slowa/)

Powiem tak, prezes Choroszyński dobrze powiedział : "Obym nie był złym prorokiem, że Pińczów sam pozbędzie się kolejki".

I wreszcie ktoś nie bał się napisać, że burmistrz nie wywiązał się z obietnicy. Dobry artykuł, bo tych laurek to człowiek miał już dość.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: kwieciu on 31 Sierpień 2016, 20:13:15
Najlepsze jest to ze z kolejki największe korzyści ma tylko i wyłącznie Pińczów bo goście którzy przyjadą do Jędrzejowa nie mają szansy czegokolwiek zwiedzić


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 02 Wrzesień 2016, 16:17:02
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/gwiazdy-piosenki-z-krainy-lagodnosci-na-festiwalu-na-dworcu-w-jedrzejowie,10579826/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/gwiazdy-piosenki-z-krainy-lagodnosci-na-festiwalu-na-dworcu-w-jedrzejowie,10579826/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 03 Wrzesień 2016, 22:08:42
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-46135 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-46135)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 04 Wrzesień 2016, 23:49:21
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-46148 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-46148)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 05 Wrzesień 2016, 00:04:58
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/100-lat-ciuchci-ekspres-ponidzie,10589066/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/100-lat-ciuchci-ekspres-ponidzie,10589066/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 12 Wrzesień 2016, 16:14:33
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/jedrzejowska-ciuchcia-od-stu-lat-jezdzi-na-waskim-torze-jaka-czeka-ja-przyszlosc,10604896/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/jedrzejowska-ciuchcia-od-stu-lat-jezdzi-na-waskim-torze-jaka-czeka-ja-przyszlosc,10604896/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 14 Wrzesień 2016, 11:10:09
Trudno się nie zgodzić ze starostą Jędrzejowskim, jak mi się wydaje, na podstawie wielu wypowiedzi Pana starosty, jest to jeden z najbardziej trzeźwo myślących naszych włodarzy w województwie. Jasno widać, że straty nie są wcale tak wielkie, po podzieleniu na wszystkich udziałowców, można uznać, że to jest cena za promocję jaką ma świętokrzyskie, Pińczów i Jędrzejów dzięki kolejce. A niekiedy większe pieniądze idą na krótkofalową promocję np. jakieś spoty itp.
A Panu burmistrzowi grozi popełnienie grzechu... zgodnie z tym co mieliśmy okazję usłyszeć z ust Pana prezesa Choroszyńskiego o utrzymaniu odcinka Jędrzejów - Pińczów w materiale Kolejwizji.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 27 Wrzesień 2016, 21:44:13
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/kolejka-dojazdowa-odbyla-ostatni-kurs-w-tym-sezonie-mozna-rezerwowac-pociagi-na-zamowienie,10672100/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/kolejka-dojazdowa-odbyla-ostatni-kurs-w-tym-sezonie-mozna-rezerwowac-pociagi-na-zamowienie,10672100/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 06 Październik 2016, 00:25:45
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-47265 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-47265)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 06 Październik 2016, 18:15:06
No cóż... Zdjęcia też znajome... kolejny raz.
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/drezyny-pojechaly-po-waskich-torach-towarzystwo-bylo-miedzynarodowe,10709258/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/drezyny-pojechaly-po-waskich-torach-towarzystwo-bylo-miedzynarodowe,10709258/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 06 Październik 2016, 19:47:20
No cóż... Zdjęcia też znajome... kolejny raz.
No tak. Nie ma takiego właściciela praw autorskich jak "archiwum kolejki". W wywiadzie słowem nie wspomniano o Wojtku - głównym organizatorze, a tak naprawdę głównym darczyńcy, który sfinansował drezyny i koszty oprawy imprezy.
ECHO niewiele zmieniło formułę informowania o autorach. Wcześniej kradnąc zdjęcia ze strony Macieja opisywało je: "źródło: INTERNET" (!).


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 18 Październik 2016, 13:28:05
http://pinczow.com/2016/10/18/film-promujacy-pinczow-miasto-ludzi-pasja/ (http://pinczow.com/2016/10/18/film-promujacy-pinczow-miasto-ludzi-pasja/)

Film promujący Pińczów. Kolejka też jest, osobiście zwróciłem uwagę aby coś umieścili.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 18 Październik 2016, 13:59:52
[url]http://pinczow.com/2016/10/18/film-promujacy-pinczow-miasto-ludzi-pasja/[/url] ([url]http://pinczow.com/2016/10/18/film-promujacy-pinczow-miasto-ludzi-pasja/[/url])
Film promujący Pińczów. Kolejka też jest, osobiście zwróciłem uwagę aby coś umieścili.

Faktycznie, może człowieka pasja ogarnąć ...
Bez przypominania zapewne nawet tego by nie było.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 09 Listopad 2016, 22:58:10
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20954687,marszalek-kupi-35-dzialek-w-umianowicach-powstanie-ekologiczny.html (http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20954687,marszalek-kupi-35-dzialek-w-umianowicach-powstanie-ekologiczny.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 11 Listopad 2016, 01:17:32
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/marszalek-kupil-dzialki-w-umianowicach-powstanie-niezwykly-osrodek,11441127/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/marszalek-kupil-dzialki-w-umianowicach-powstanie-niezwykly-osrodek,11441127/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 11 Listopad 2016, 11:31:55
No tak, ale jak wygląda plan wpisania kolejki w inwestycję ? Jakie elementy infrastruktury kolejkowej zostaną usunięte, zmodernizowane, odtworzone ? Jak wygląda kwestia rewitalizacji odcinka do Pińczowa jako części projektu ?  itd ..


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 18 Listopad 2016, 21:47:30
http://pinczow.com.pl/ (http://pinczow.com.pl/)

znajduje się tam trudna do odnalezienia zakładka: Rewitalizacja Śródmieścia Pińczowa - SONDA, po prawej stronie. Można głosować na uporządkowanie terenu stacji kolejki, prośba o głosy.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 18 Listopad 2016, 21:59:22
Szczerze?? Trochę strach żeby nie uporządkowali tak jak wzdłuż ulicy Republiki Pińczowskiej...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 19 Listopad 2016, 14:30:56
No właśnie jak tak będzie jak jest, to istnieje  groźba, że tak to uporządkują, bo jest syf i to porządny z czasem będzie gorzej i wtedy może pojawić się pretekst do uporządkowania po myśli jakiegoś np. marketu. Jak chcą robić coś na stacji, tak naprawdę w małej skali i zapewne  nie do końca uwzględniając infrastrukturę kolejową to i tak dobrze, bo lepiej tak niż wcale - w bieżącej sytuacji i znając wcześniejsze dokonania w zakresie likwidacji torowisk przez gminę Pińczów.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 19 Listopad 2016, 14:55:44
Zanim zaczną robić to przydał by sie wpis do rejestru zabytków bo obecnie ochrona nie obejmuje całości.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 21 Listopad 2016, 09:56:04
Absolutnie nie zgadzam się. Obecny układ torowy na stacji Pińczów nadaje się do przebudowy, co tu wpisywać? A druga sprawa to , że przy Republiki jak rozebrali pierwszy fragment też jeszcze było w rejestrze, i co i nic. Przejazd w Hajdaszku też do dziś jest w rejestrze, a wszyscy wiemy jak remont drogi się skończył dla tego przejazdu. O wpisie do rejestru można owszem myśleć ale jak będzie należycie wszystko wykonane. A i po 3 to pierwotny układ torowy przed budową ronda był zabytkowy, i to było dziwne, że został wykreślony z rejestru. Osobiście walczyłem o przywrócenie statusu zabytku przed rozbiórką ale nie udało się.

Zagłosowane na projekt nr 5 w sondzie ?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 21 Listopad 2016, 12:09:57
A to w jaki sposób chcesz przebudować układ w Pińczowie?? Z tego co wiem to miał być tam udrożniony ten najdłuższy tor.
Przejazd w Hajdaszku to inna bajka. Tak samo koło Chmielnika przejazd był wycięty dawno temu gdy jeszcze był tam wpis.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 01 Grudzień 2016, 20:17:25
Witam

Ponowna prośba o oddawanie głosów w sondzie na stronie UMiG Pińczów http://pinczow.com.pl/ (http://pinczow.com.pl/) na projekt:

5. Zagospodarowanie terenu przed dworcem kolejki wąskotorowej wraz z remontem i przebudową budynku dworca

Sonda rusza na nowo z nowymi zabezpieczeniami, poprzednia była niewłaściwie zabezpieczona co owocowało, że można było oddawać głosy w nieskończoność i niektóre projekty miały w ciągu paru chwil kilka tysięcy głosów.

Tym razem wydaje się być ta sonda rzetelniejsza wiec tym bardziej prośba o głosy.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 01 Grudzień 2016, 20:35:01
Jest tak zabezpieczona że nie mogę oddać głosu. Jest komunikat ze z jednego IP można oddać jeden głos dziennie tylko ze ja dziś nie głosowałem...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 13 Grudzień 2016, 11:00:34
http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/wiadomosci/item/20067-muzeum-w-wislicy-zmieni-swoje-oblicze.html (http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/wiadomosci/item/20067-muzeum-w-wislicy-zmieni-swoje-oblicze.html)

Myślę, że to się zmieni faktycznie prędzej czy później i Wiślicę będzie odwiedzać więcej ludzi. Niezależnie czy dojdzie do rozbudowy czy nie. Jeśli dojdzie do tego to tym bardziej turystów przybędzie i to znacznie.  Bywając tam czasem widzę, że faktycznie ostatnio ludzi przybyło, a i same dawne "miasteczko" nieco wyładniało.

Dodać należny, że już jest zaakceptowany plan budowy ścieżki rowerowej z Kazimierzy do Wiślicy,  po śladzie torowiska dawnej JKD. ( oraz dalej do Buska )Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 15 Grudzień 2016, 08:20:04
http://www.tygodnikponidzia.pl/rozmawiali-o-drogach/ (http://www.tygodnikponidzia.pl/rozmawiali-o-drogach/)

"Przy okazji budowy zupełnie nowego odcinka drogi na już istniejących traktach wojewódzkich powstaną 2 ronda. ..., drugie zaś powstanie w miejscu obecnego skrzyżowania ul. Republiki Pińczowskiej z drogą 766 w kierunku Michałowa. "

Czyli w miejscu gdzie jeszcze istnieją szyny ( zalane asfaltem ale już wychodzące spod niego, a za asfaltem będące na wierzchu ), kiedyś stała budka dróżnika i podobno jest to, już niedługo, najciaśniejszy łuk na ŚKD.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 16 Grudzień 2016, 07:53:29
Trzecia obwodnica Jędrzejowa


http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/motofakty/aktualnosci/a/trzecia-obwodnica-jedrzejowa-i-klopot-z-rondem-w-piaskach,11581192/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/motofakty/aktualnosci/a/trzecia-obwodnica-jedrzejowa-i-klopot-z-rondem-w-piaskach,11581192/)

"Zgodnie z projektem, teraz będą mogły zjechać z węzła na budowanej trasie S7 w ulicę Pińczowską, a następnie przez Piaski i nowo wybudowaną drogą wyjechać w Łysakowie"

Z powyższego opisu wynika , że ta nowa obwodnica będzie musiała przeciąć torowisko kolejki. Co oznacza możliwość paraliżu kursowania kolejki. Co prawda tu zapewne nie będzie wiaduktu, choć kto wie co planują, ale nawet w przypadku budowy nowego przejazdu przy zdolnościach naszych budowlańców i opóźnieniach, budowa nowego przejazdu może trwać np. 2 miesiące w sezonie letnim i może oznaczać zamknięcie ruchu bo to tylko wąskotorówka przecież. Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji jak przy rozbudowie "7" tzn, że tabor zostanie odcięty na stacji w Jędrzejowie i kolejka straci sezon albo  jego część, a każdy tydzień to strata przecież, który jak pisałem może się przekształcić w miesiące bo pogoda przeszkodzi w robotach itd.  Przejazdu nie buduje się przecież w 2 dni, tym bardziej na drodze tej kategorii.


Ciekawe czy ktoś na kolejce myśli jak się uchronić przed wspominanym paraliżem i to już teraz, bo to się tak wydaje, że do budowy jeszcze daleko, ale własnie o to chodzi aby już o tym myśleć co zrobić, może tabor przebazować, zabezpieczyć i przygotować nową lokację.

Dodam, ze szlak LHS-u też będzie przecięty nową obwodnicą, ale patrząc na mapę obwodnica zostanie wyprowadzona pod już przygotowany wiadukt pod nią. Więc faktycznie "za wczasu" ktoś pomyślał i tak powinno być i z kolejką, plan co robić i jak już powinien istnieć. Załączam screen z google wiaduktu LHS wyraźnie gotowego pod szerszą drogęTytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 16 Grudzień 2016, 22:04:59
W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano budowę i przebudowę:

obiektu inżynierskiego – przejazd kolejowy ( kolejka wąskotorowa dojazdowa ) w km ok. 0+426


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Ptr on 18 Grudzień 2016, 14:49:28
Gdy GDDKiA przebudowywała parę lat temu S8 w Rawie Mazowieckiej budowano też całkiem od nowa wiadukt nad torem naszej linii. Kolejka nie tylko nie musiała wtedy zawieszać ruchu (tylko kilka pojedynczych dni był zamknięty szlak w tym miejscu), ale też zarobiła na tym, dzięki czemu były środki na wyremontowanie dachu na całej parowozowni w Rogowie. Da się to bez większych problemów ustalić z inwestorem.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 18 Grudzień 2016, 15:14:17
Da się to bez większych problemów ustalić z inwestorem.
Oczywiście, ale w "normalnych" realiach. Ze strony aktualnych włodarzy nie ma zacięcia do takich ustaleń. Niewiele się zmieniło od czasu budowy pierwszej obwodnicy Jędrzejowa, kiedy wykonawca tunelu przekroczył wszelkie ustalone terminy grzebiąc cały sezon SwKD. Próby roszczeń odszkodowawczych w ogóle nie zostały podjęte, aby nie drażnić "wyższych czynników".


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 18 Grudzień 2016, 20:01:33
I właśnie dlatego wiedząc, że nie można liczyć na zapewnienia nawet samych dyrektorów pieron go wie od czego, nie można liczyć na jakiekolwiek odszkodowania, a jedyne na co można liczyć to poklepanie po plecach, że będzie dobrze, będziecie prowadzić sobie ruch itp. a potem się okazuje że jednak jest trochę inaczej, ale tylko trochę, tylko pół sezonu przecież albo cały, ważne że dzik będzie wstęga będzie, lans będzie, a to że kolejka wypadnie na pół sezonu, cóż to kolejny pretekst żeby nie dawać na tę instytucje pieniędzy . Trzeba więc liczyć na siebie i być przygotowanym na zamknięcie wyjazdu z Jędrzejowa przez dłuższy czas i tyle.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 20 Grudzień 2016, 17:11:06
nr 7 rok 1925 pismo Maszynista


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Piottr_tt on 21 Grudzień 2016, 14:49:38
Minęło równo 90 lat, a tekst w odniesieniu do realiów ogólnokolejowych jakby ciągle świeży i aktualny ;-)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 27 Grudzień 2016, 21:49:09
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-50225 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-50225)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 31 Styczeń 2017, 14:01:15
http://m.radio.kielce.pl/pl/post-51431 (http://m.radio.kielce.pl/pl/post-51431)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 01 Marzec 2017, 16:18:40
Szansa dla Stawian:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociagi-pasazerskie-dojada-do-buska-zdroj-80564.html (http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociagi-pasazerskie-dojada-do-buska-zdroj-80564.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 26 Marzec 2017, 18:55:00
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-53598 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-53598)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 26 Marzec 2017, 19:04:10
[url]http://www.radio.kielce.pl/pl/post-53598[/url] ([url]http://www.radio.kielce.pl/pl/post-53598[/url])

Za chwilę niestety wraz z sielskimi krajobrazami pojawi się plac budowy.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 29 Marzec 2017, 18:31:15
Kolejowy skansen na starej stacji? Mają zielone światło od marszałka
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21562755,kolejowy-skansen-na-starej-stacji-maja-zielone-swiatlo-od-marszalka.html?disableRedirects=true (http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21562755,kolejowy-skansen-na-starej-stacji-maja-zielone-swiatlo-od-marszalka.html?disableRedirects=true)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 29 Marzec 2017, 19:11:15
Nawet tak badziewne zdjęcie sobie "pożyczyli"...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Bogdan_KRK on 30 Marzec 2017, 21:58:55
Witam! Andrzeju nawet takie "badziewne zdjęcie" czyni cuda ! Stacja Hajdaszek, wpisana do rejestru "konserwy" jest już bezpieczna. Ale 3 i pół bańki na remont? Ktoś na tym znowu zarobi... Pozdrawiam.Bogdan


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 04 Kwiecień 2017, 20:31:19
Za chwilę niestety wraz z sielskimi krajobrazami pojawi się plac budowy.
Pojawiła się łyżka miodu - prace ziemne zaczną się prawdopodobnie dopiero jesienią - a więc po sezonie.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 06 Kwiecień 2017, 20:58:42
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21597445,ciuchcia-wjedzie-do-muzeum-maja-pomysl-na-uratowanie-atrakcji.html (http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21597445,ciuchcia-wjedzie-do-muzeum-maja-pomysl-na-uratowanie-atrakcji.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 06 Kwiecień 2017, 21:15:15
Mam taką prośbę: wklejajcie Drodzy Użytkownicy treść artykułów wraz z linkiem. Nie tylko będzie to służyło zachowaniu wiadomości ku potomnym, ale umożliwi do nich dostęp tym, którym witryna odpowiada że mają wykupić abonament.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 06 Kwiecień 2017, 22:03:44
Mam taką prośbę: wklejajcie Drodzy Użytkownicy treść artykułów wraz z linkiem. Nie tylko będzie to służyło zachowaniu wiadomości ku potomnym, ale umożliwi do nich dostęp tym, którym witryna odpowiada że mają wykupić abonament.
Ciuchcia wjedzie do muzeum? Mają pomysł na uratowanie atrakcji
05 kwietnia 2017 | 23:19

Jest szansa, że Ciuchcia Ekspres Ponidzie w końcu zmieni formułę działania. - Proponujemy utworzenie muzeum w miejsce spółki - mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
Prowadzącą zabytkową kolejkę wąskotorową spółkę utworzyły w 2002 roku gminy Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije, powiaty jędrzejowski i pińczowski oraz samorząd województwa świętokrzyskiego. Od początku przynosi straty, udziałowcy je pokrywają i od kilku już lat dyskutują nad zmianą formy działalności. Jako spółka kolejka nie ma bowiem praktycznie możliwości pozyskiwania pieniędzy unijnych i z innych programów.

Jak nie brakuje na to, to na co innego

Do tej pory na dyskusjach się kończyło, a spółka ma problemy z bieżącym funkcjonowaniem. Jak informowaliśmy w „Wyborczej”, w ubiegłym roku jej konto zajął ZUS. Gdy udało się uregulować składki, nie miała z czego zapłacić za wodę.
– Jak są pieniądze na pensje, to brakuje na ZUS, na światło. To nie jest praca – narzeka Edward Choroszyński, prezes zarządu spółki, a wcześniej naczelnik jędrzejowskiej wąskotorówki. Pomysł utworzenia w miejsce spółki muzeum ze stałym budżetem uważa za dobry.
– Kolejka będzie miała większe szanse na pozyskanie środków zewnętrznych – podkreśla Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa. Informuje, że powstał już projekt statutu muzeum. Gmina Jędrzejów chce zaproponować innym samorządom przyłączenie się do jego utrzymania.

Przewozy, ale też muzeum

– Jako województwo zadeklarowaliśmy współprowadzenie – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor zajmującego się m.in. turystyką departamentu w urzędzie marszałkowskim. – Pomysł uważam za rozsądny. Ale trzeba będzie prowadzić działalność muzealną, nie tylko przewozy – zastrzega. Zwraca równocześnie uwagę, że działają już muzea kolei wąskotorowej w Sochaczewie i w Wenecji k. Żnina, które prowadzą także turystyczne przewozy.

Kiedy podobne może powstać w Jędrzejowie? – Chcielibyśmy jeszcze w tym roku. W kwietniu będziemy prowadzić rozmowy z partnerami – odpowiada burmistrz Piszczek. Przewiduje jednak, że po powstaniu muzeum zostanie skrócona trasa kursowania kolejki, która nie będzie już jeździć z Jędrzejowa do Pińczowa, ale do Wygody lub Stawów w gminie Imielno.
Problemem są drewniane mosty
– Nie dopuszczamy takiej myśli. Formuła spółki się wyczerpała, ale to nie znaczy, że nie może być współpracy. Jesteśmy za tym, by nadal funkcjonowała, przygotowujemy dworzec do rewitalizacji – mówi Marek Zatorski, zastępca burmistrza Pińczowa.
Główną przeszkodą w kursowaniu kolejki na dotychczasowej trasie Jędrzejów – Pińczów może być pogarszający się z każdym rokiem stan drewnianych mostów na Nidzie i jej rozlewiskach pomiędzy Stawami a Umianowicami. – Po remoncie możemy dyskutować, co dalej – uważa burmistrz Piszczek.
Problem w tym, że na remont mostów potrzeba już nie ponad 200 tysięcy, które rocznie dokładają do kolejki samorządy, ale wielu milionów złotych.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 06 Kwiecień 2017, 22:15:11
Cytuj
Jest szansa, że Ciuchcia Ekspres Ponidzie w końcu zmieni formułę działania. - Proponujemy utworzenie muzeum w miejsce spółki - mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Prowadzącą zabytkową kolejkę wąskotorową spółkę utworzyły w 2002 roku gminy Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije, powiaty jędrzejowski i pińczowski oraz samorząd województwa świętokrzyskiego. Od początku przynosi straty, udziałowcy je pokrywają i od kilku już lat dyskutują nad zmianą formy działalności. Jako spółka kolejka nie ma bowiem praktycznie możliwości pozyskiwania pieniędzy unijnych i z innych programów.
Jak nie brakuje na to, to na co innego

Do tej pory na dyskusjach się kończyło, a spółka ma problemy z bieżącym funkcjonowaniem. Jak informowaliśmy w „Wyborczej”, w ubiegłym roku jej konto zajął ZUS. Gdy udało się uregulować składki, nie miała z czego zapłacić za wodę.

– Jak są pieniądze na pensje, to brakuje na ZUS, na światło. To nie jest praca – narzeka Edward Choroszyński, prezes zarządu spółki, a wcześniej naczelnik jędrzejowskiej wąskotorówki. Pomysł utworzenia w miejsce spółki muzeum ze stałym budżetem uważa za dobry.

Ciuchcia Expres PonidzieCiuchcia Expres Ponidzie Fot. Paweł Małecki / AG

– Kolejka będzie miała większe szanse na pozyskanie środków zewnętrznych – podkreśla Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa. Informuje, że powstał już projekt statutu muzeum. Gmina Jędrzejów chce zaproponować innym samorządom przyłączenie się do jego utrzymania.
Przewozy, ale też muzeum

– Jako województwo zadeklarowaliśmy współprowadzenie – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor zajmującego się m.in. turystyką departamentu w urzędzie marszałkowskim. – Pomysł uważam za rozsądny. Ale trzeba będzie prowadzić działalność muzealną, nie tylko przewozy – zastrzega. Zwraca równocześnie uwagę, że działają już muzea kolei wąskotorowej w Sochaczewie i w Wenecji k. Żnina, które prowadzą także turystyczne przewozy.

Kiedy podobne może powstać w Jędrzejowie? – Chcielibyśmy jeszcze w tym roku. W kwietniu będziemy prowadzić rozmowy z partnerami – odpowiada burmistrz Piszczek. Przewiduje jednak, że po powstaniu muzeum zostanie skrócona trasa kursowania kolejki, która nie będzie już jeździć z Jędrzejowa do Pińczowa, ale do Wygody lub Stawów w gminie Imielno.
Problemem są drewniane mosty

– Nie dopuszczamy takiej myśli. Formuła spółki się wyczerpała, ale to nie znaczy, że nie może być współpracy. Jesteśmy za tym, by nadal funkcjonowała, przygotowujemy dworzec do rewitalizacji – mówi Marek Zatorski, zastępca burmistrza Pińczowa.

Fot. Jarosław Kubalski / AG

Główną przeszkodą w kursowaniu kolejki na dotychczasowej trasie Jędrzejów – Pińczów może być pogarszający się z każdym rokiem stan drewnianych mostów na Nidzie i jej rozlewiskach pomiędzy Stawami a Umianowicami. – Po remoncie możemy dyskutować, co dalej – uważa burmistrz Piszczek.

Problem w tym, że na remont mostów potrzeba już nie ponad 200 tysięcy, które rocznie dokładają do kolejki samorządy, ale wielu milionów złotych.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 06 Kwiecień 2017, 22:51:26
Mi właśnie napisało, że limit się wyczerpał :(


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 07 Kwiecień 2017, 09:18:24
Pozostaje tylko w tej sytuacji zaprosić na  2017.05.06, Wąskim torem przez Ponidzie organziowanym przez :

Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie

https://www.facebook.com/events/386291388420115/ (https://www.facebook.com/events/386291388420115/)

rezerwacja:

http://www.smk.org.pl/19-waskim-torem-przez-ponidzie/event_details (http://www.smk.org.pl/19-waskim-torem-przez-ponidzie/event_details)

Prawdopodobnie to ostatnia szansa na pociąg specjalny na odcinku Jędrzejów - Pińczów.


edit: impreza jest też ogłoszona na forum: http://750mm.pl/index.php?topic=5109.0 (http://750mm.pl/index.php?topic=5109.0) //kalito


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 08 Kwiecień 2017, 20:40:03
Ładne ujęcia kolejki w okolicach Skowronna k. Pińczowa.

https://www.youtube.com/watch?v=fblgFNWKMkM (https://www.youtube.com/watch?v=fblgFNWKMkM)Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 29 Kwiecień 2017, 20:02:57
Szansa dla Stawian:
[url]http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociagi-pasazerskie-dojada-do-buska-zdroj-80564.html[/url] ([url]http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociagi-pasazerskie-dojada-do-buska-zdroj-80564.html[/url])

Jednak w tym roku nie dojedzie osobowy do Buska
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/do-buska-pociag-regionalny-nie-dojedzie-81499.html (http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/do-buska-pociag-regionalny-nie-dojedzie-81499.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 04 Maj 2017, 07:46:51
http://pinczow.com/2017/05/01/ekspres-ponidzie-ruszyl-zimowej-przerwie/ (http://pinczow.com/2017/05/01/ekspres-ponidzie-ruszyl-zimowej-przerwie/)

Niektóre zdjęcia z ciekawej perspektywy są zrobione.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 26 Maj 2017, 18:23:01
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-56062 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-56062)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 26 Maj 2017, 20:36:24
[url]http://www.radio.kielce.pl/pl/post-56062[/url] ([url]http://www.radio.kielce.pl/pl/post-56062[/url])

Nieuchronne zaczyna się konkretyzować.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Łukasz on 26 Maj 2017, 21:54:08
Wydaje się że nic w tej materii się już nie zmieni, zatem kto jeszcze nie odbył podróży kolejką na trasie do Pińczowa, powinien w tym roku się pospieszyć  ;) Odcinek Jędrzejów - Wygoda jest nieciekawy widokowo w stosunku do reszty trasy, ale na pewno znajdą się chętni rodzice żeby pokazać dzieciom ciuchcię, czy dziadkowie przy okazji chcący pokazać jak to się drzewiej kulało po wąskim .

W Jędrzejowie problem jest złożony, bo skoro formuła spółki jako jednostki prowadzącej kolej nie sprawdza się od 15 lat to widać nikomu po prostu nie zależy żeby wyjść z impasu i rozwiązać ten problem. Wracając zaś do rzeczy widocznych przez pasażera - gałęzie ostro rysujące po taborze mogą sugerować, że również o rzeczy proste a potrzebne zadbać nikt nie zamierza. Chyba nikt tak na prawdę nie miał nigdy pomysłu na tą kolej, kula się jeszcze to jeździmy, a jak przestanie to będziemy się martwić. I gdy nadchodzi właśnie ten moment zmartwienia, rozwiązanie go wydaje się oczywiste - pożegnanie...


Tytuł: Odp: Prasówka - KOLEJWIZJA
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 28 Maj 2017, 17:43:18
8.5.2017: ŚWIĘTOKRZYSKA KOLEJ DOJAZDOWA cz. II

https://youtu.be/gfOSACh_Ahs (https://youtu.be/gfOSACh_Ahs)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 28 Maj 2017, 23:42:29
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21866632,osrodek-edukacyjny-przy-stacji-kolejki-zobacz-jak-bedzie-wygladal.html (http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21866632,osrodek-edukacyjny-przy-stacji-kolejki-zobacz-jak-bedzie-wygladal.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 29 Maj 2017, 06:53:17
[url]http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21866632,osrodek-edukacyjny-przy-stacji-kolejki-zobacz-jak-bedzie-wygladal.html[/url] ([url]http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21866632,osrodek-edukacyjny-przy-stacji-kolejki-zobacz-jak-bedzie-wygladal.html[/url])


Ostatnia chwila na organizację pociągów specjalnych, już niedługo urokliwa stacja Umianowice stanie się wielkim centrum nadnidziańskiego zamieszania.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 01 Czerwiec 2017, 11:41:03
"Wznowienie kursów wąskotorówki do Chrobrza jest możliwe"
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9424098,wznowienie-kursow-waskotorowki-do-chrobrza-jest-mozliwe,id,t.html (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9424098,wznowienie-kursow-waskotorowki-do-chrobrza-jest-mozliwe,id,t.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Ptr on 01 Czerwiec 2017, 21:08:37
Ciekawe co projektant miał na myśli projektując przejścia przez tory w miejscu gdzie jest środek torów stacyjnych. Na normalnych stacjach zazwyczaj trudno w takim miejscu przechodzić w związku z tym że tory bywają zajęte przez tabor ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 02 Czerwiec 2017, 16:31:50
Czekam na odpowiedź właśnie ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 02 Czerwiec 2017, 17:27:08
"Wznowienie kursów wąskotorówki do Chrobrza jest możliwe"
[url]http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9424098,wznowienie-kursow-waskotorowki-do-chrobrza-jest-mozliwe,id,t.html[/url] ([url]http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/9424098,wznowienie-kursow-waskotorowki-do-chrobrza-jest-mozliwe,id,t.html[/url])

Ale to aryków z przed ponad roku i chyba był już tu linkowany.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 05 Czerwiec 2017, 21:17:21
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-56713 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-56713)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 29 Czerwiec 2017, 17:08:41
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-57904 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-57904)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 11 Lipiec 2017, 15:27:47
http://pinczow.com/2017/07/03/pociag-ponidzia-kolejna-edycja-imprezy-nami/ (http://pinczow.com/2017/07/03/pociag-ponidzia-kolejna-edycja-imprezy-nami/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 15 Lipiec 2017, 20:33:49
http://pinczow.com/2017/07/14/38714/ (http://pinczow.com/2017/07/14/38714/)

A ja myślałem, że ośrodek w Wygodzie powstał przy torach kolejki po to aby wozić tam ludzi pociągiem, a nie wspierać BUS-y, po co był ten peron ?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 15 Lipiec 2017, 20:51:07
[url]http://pinczow.com/2017/07/14/38714/[/url] ([url]http://pinczow.com/2017/07/14/38714/[/url])A ja myślałem, że ośrodek w Wygodzie powstał przy torach kolejki po to aby wozić tam ludzi pociągiem, a nie wspierać BUS-y, po co był ten peron ?

Cóż, można zadać pytanie Burmistrzowi jak podległa mu placówka wykorzystuje potencjał turystyczny miasta. I co zdecydowało o takim a nie innym wyborze środka transportu.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 16 Lipiec 2017, 22:48:21
Co to jest "wyjazad"?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 06 Wrzesień 2017, 16:45:02
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-60670 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-60670)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Przemek2411 on 19 Wrzesień 2017, 17:56:14
Miechów, 3 grudnia [1941].
Na stacji kolejki wąskotorowej w Biurkowie Wielkim, gminy Koniusza w powiecie miechowskim, miała miejsce katastrofa skutkiem zderzenia się dwóch pociągów. Mianowicie, pociąg osobowy idący z Kocmyrzowa w kierunku Proszowic najechał na pociąg towarowy, stojący na zwrotnicy. Skutkiem zderzenia odniosły lekkie obrażenia dwie osoby w pociągu osobowym, z których jeden policjant polski z Krakowa. Ponadto dwa wagony towarowe i zderzak lokomotywy zostały uszkodzone. Jak stwierdzono, przyczyną katastrofy była wada hamulca pociągu osobowego.
[Goniec Krakowski nr 285 z 4 grudnia 1941].


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 25 Wrzesień 2017, 09:21:07
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/ciuchcia-ponidzie-jaka-jej-przyszlosc-niepewna,12510614/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/ciuchcia-ponidzie-jaka-jej-przyszlosc-niepewna,12510614/)

http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/24023-ostatni-taki-pociag-w-tym-roku.html (http://www.tvswietokrzyska.pl/pinczow/wiadomosci/pinczow/item/24023-ostatni-taki-pociag-w-tym-roku.html)Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 21 Październik 2017, 19:58:30
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-62672 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-62672)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: arti281 on 22 Październik 2017, 11:53:38
No to zostanie muzeum bo i na remont szlaku do Wygody kasy nie będzie a na puszkę farby zawsze się znajdzie  :'( 


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 28 Październik 2017, 10:11:21
http://www.radio.kielce.pl/post-62921 (http://www.radio.kielce.pl/post-62921)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 11 Listopad 2017, 10:18:35
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/czy-ciuchcia-ekspres-ponidzie-dojedzie-do-pinczowa-w-przyszlosci-84288.html (http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/czy-ciuchcia-ekspres-ponidzie-dojedzie-do-pinczowa-w-przyszlosci-84288.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 07 Grudzień 2017, 20:40:26
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/gmina-kije-powiat-pinczowski-dofinansowanie-na-odbudowe-stacji-w-hajdaszku-zapewnione-wideo,12747080/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/gmina-kije-powiat-pinczowski-dofinansowanie-na-odbudowe-stacji-w-hajdaszku-zapewnione-wideo,12747080/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: kwieciu on 09 Grudzień 2017, 13:00:42
Smutne jest to że na inwestycje realizowane przez Urząd Marszałkowski są pieniądze a żeby dorzucić się do szlaku Jędrzejów- Pińczow (może bardziej Motkowice- Pińczów) już tych pieniędzy nie ma


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 10 Styczeń 2018, 22:15:49
O! Tu mowa o Stawianach:
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-65733 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-65733)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 01 Luty 2018, 11:27:40
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/swiatelko-w-tunelu-dla-ciuchci-expres-ponidzie-pracownicy-politechniki-swietokrzyskiej-ocenia-i-wycenia-remont-mostu,12897161/ (http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/swiatelko-w-tunelu-dla-ciuchci-expres-ponidzie-pracownicy-politechniki-swietokrzyskiej-ocenia-i-wycenia-remont-mostu,12897161/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 20 Marzec 2018, 23:51:44
https://www.facebook.com/RynekKolejowy/posts/1734711116568139 (https://www.facebook.com/RynekKolejowy/posts/1734711116568139)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 09 Maj 2018, 21:23:12
http://www.radio.kielce.pl/post-70163 (http://www.radio.kielce.pl/post-70163)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 10 Maj 2018, 08:12:35
Jak podaje strona: http://kasztelania.kije.pl/ (http://kasztelania.kije.pl/)

w dniu 19.05.2018 (sobota ) o godz. 18:30 odbędzie się na stacjo wąsk. w Hajdaszku widowisko pt.: "Pożegnanie komendanta"

Z tego co wiem na terenie stacji mają być usunięte chaszcze, i miał jechać pociąg ale nie wiem czy faktycznie tak to będzie wyglądało.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 15 Maj 2018, 11:46:48
http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/26986-politechnika-i-urzad-marszalkowski-zaciesniaja-wspolprace.html (http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/26986-politechnika-i-urzad-marszalkowski-zaciesniaja-wspolprace.html)

mowa u dziale Pśk przy opracowywaniu koncepcji rewitalizacji estakad.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Bogdan_KRK on 07 Lipiec 2018, 17:36:48
Witam! Taka oto wiadomość pojawiła się na RK :   https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/swietokrzyska-kd-czy-pociagi-powinny-dojezdzac-do-stawian-87790.html (https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/swietokrzyska-kd-czy-pociagi-powinny-dojezdzac-do-stawian-87790.html) .


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 17 Lipiec 2018, 15:56:12
C.d.n.
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/swietokrzyska-kd-polemika-z-urzedem-w-sprawie-stawian-87907.html (https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/swietokrzyska-kd-polemika-z-urzedem-w-sprawie-stawian-87907.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 24 Lipiec 2018, 14:20:27
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=wBlnad54j1g (https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=wBlnad54j1g)

Pińczów, zablokowany pociąg z turystami


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Cordylus on 25 Lipiec 2018, 16:05:39
Moim zdaniem takie leciutkie puknięcie tej beemwicy wyszło by wszystkim na dobre.  ;)
Mała wgniotka na pamiątkę "pocałunku" z lokomotywą


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 13 Sierpień 2018, 11:26:05
http://www.tygodnikponidzia.pl/budynek-droznika-w-remoncie/ (http://www.tygodnikponidzia.pl/budynek-droznika-w-remoncie/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 17 Sierpień 2018, 07:52:30
https://www.youtube.com/watch?v=o5wNg_0fUJ4 (https://www.youtube.com/watch?v=o5wNg_0fUJ4)

Ciekawy wywiad ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 26 Wrzesień 2018, 10:49:29
https://www.youtube.com/watch?v=-Q30B1ItNvU (https://www.youtube.com/watch?v=-Q30B1ItNvU)

Wywiad w związku ze spotkaniami drezynowymi.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 02 Luty 2019, 20:39:11
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-81474 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-81474)

Zmiana właściciela


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 18 Luty 2019, 16:39:19
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/swietokrzyska-kd-czy-kolejke-przejmie-zespol-parkow-krajobrazowych-90642.html (https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/swietokrzyska-kd-czy-kolejke-przejmie-zespol-parkow-krajobrazowych-90642.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 11 Kwiecień 2019, 22:33:51
Umianowice - ośrodek przetarg na niemal 15 mln PLN:

http://www.pk.kielce.pl/w-dniu-11-kwietnia-br-ogloszony-zostal-przetarg-nieograniczony-na-budowe-osrodka-edukacji-przyrodniczej-na-ponidziu-w-m-umianowice-gmina-kije/ (http://www.pk.kielce.pl/w-dniu-11-kwietnia-br-ogloszony-zostal-przetarg-nieograniczony-na-budowe-osrodka-edukacji-przyrodniczej-na-ponidziu-w-m-umianowice-gmina-kije/)

i renaturalizacja śródlądowej delty Nidy - miejsce projektu: bezpośrednie otoczenie stacji Umianowice:  kasa 20 mln PLN

https://www.swietokrzyskie.pro/wideo/renaturyzacja-srodladowej-delty-rzeki-nidy/ (https://www.swietokrzyskie.pro/wideo/renaturyzacja-srodladowej-delty-rzeki-nidy/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Paweł Niemczuk on 12 Kwiecień 2019, 03:29:50
To oznacza, że w bezpośrednim pobliżu kolej powstaje niebylejaka atrakcja turystyczna. Znakomita wiadomość.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 12 Kwiecień 2019, 17:53:28
Wizka chyba z jakimś modelem w skali 1:4, a peron to chyba tylko na drezyny...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 28 Maj 2019, 15:52:23
Cytuj
- Są dwa projekty związane z kolejką. Pierwszy to „Stacja Hajdaszek - Kolejowy Skansen”, czyli wyremontowanie najpiękniejszej na trasie stacyjki na kształt przedwojennego dworku. Drugi to budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach - mówi dyrektor.

Jadąc kolejką, turyści mogliby więc skorzystać z nowego 2,5-kilometrowego odcinka trasy, a także dotrzeć do zabytkowej stacyjki w Umianowicach. Tam mogliby też zwiedzić centrum edukacji przyrodniczej i podziwiać między innymi życie w Nidzie w wielkogabarytowym akwarium.


http://www.radio.kielce.pl/pl/post-86497 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-86497)Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 12 Czerwiec 2019, 20:41:12
To oznacza, że w bezpośrednim pobliżu kolej powstaje niebylejaka atrakcja turystyczna. Znakomita wiadomość.


Albo i nie powstanie:

http://www.bip.pk.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/04/Uniewa%C5%BCnienie-post%C4%99powania.pdf (http://www.bip.pk.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/04/Uniewa%C5%BCnienie-post%C4%99powania.pdf)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 12 Czerwiec 2019, 21:17:16
Powstanie :)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Paweł Niemczuk on 21 Czerwiec 2019, 23:58:01
Kolejny przetarg, czy z wolnej ręki?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 01 Lipiec 2019, 09:13:29
https://pinczow.com/2019/06/28/zaglowce-na-szynach/Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: dobrzyn on 01 Lipiec 2019, 14:10:09
Czy ktoś wie, gdzie tą publikację można nabyć?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 01 Lipiec 2019, 22:04:30
Ciężka sprawa, album jest wydany przez przedsiębiorstwo FMK i nie jest przewidziany do sprzedaży. Jest to forma prezentu  reklamowa firmy FMK ale w takim nienachalnym stylu przy jednoczesnej promocji tradycji kolejowych w Pińczowie, gdyż prezes firmy FMK to taki ambasador Pińczowa i okolic. Album ma też na celu uświadomienie lokalnej społeczności o skarbie jaki mają i trochę ma próbować przełamać podejście w sprawie do kolejki tam w Pińczowie, stąd było spotkanie na którym album trafił do lokalnej społeczności i będzie jaszcze tam na miejscu propagowany.


Tak na marginesie
Brałem w udział przy powstawaniu tego albumu ale sam miałem ograniczoną ilość albumów i zaproszeń po 10szt. więc albumy i zaproszenia trafiły ( bądź jeszcze dotrą pocztą ) do nielicznego grona osób rodziny i znajomych. Przy takiej ilości niestety nie byłem w stanie obdzielić wszystkich których bym chciał.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 03 Lipiec 2019, 10:01:20
O likwidacji spółki Ciuchcia Expres Ponidzie sp. z o.o:

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-jedrzejowski/item/31817-ciuchcia-ekspres-ponidzie-zniknac-zeby-istniec.html (https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-jedrzejowski/item/31817-ciuchcia-ekspres-ponidzie-zniknac-zeby-istniec.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Piottr_tt on 03 Lipiec 2019, 10:58:49
Co w praktyce ma oznaczać zmiana formy prawnej?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 12 Lipiec 2019, 13:24:26
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-pinczowski/item/31892-wsparcie-dla-remontow-drog-w-gminie-pinczow-wiekszosc-prac-ruszy-niebawem.html (https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-pinczowski/item/31892-wsparcie-dla-remontow-drog-w-gminie-pinczow-wiekszosc-prac-ruszy-niebawem.html)

czyli jeszcze istniejący najciaśniejszy łuk na sieci za chwilę przestanie istnieć.


Wysłane: 03 Lipiec 2019, 10:58:49 Wysłany przez: Piottr_tt
Umieść cytat
Co w praktyce ma oznaczać zmiana formy prawnej?

Zmianę możliwości pozyskiwania funduszy z UE i sposobu zarządzania. - takie są argumenty.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 12 Lipiec 2019, 16:41:48
Cytuj
Co w praktyce ma oznaczać zmiana formy prawnej?


https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ciuchcia-ekspres-ponidzie-pod-wodza-marszalka-juz-od-2020-roku-wkrotce-kolejne-nadzwyczajne-spotkanie-udzialowcow-spolki/ar/c1-14261319 (https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ciuchcia-ekspres-ponidzie-pod-wodza-marszalka-juz-od-2020-roku-wkrotce-kolejne-nadzwyczajne-spotkanie-udzialowcow-spolki/ar/c1-14261319)

Powstanie ośrodka pod coraz większym znakiem zapytania:

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88403 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88403)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 19 Lipiec 2019, 21:02:41
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88720 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88720)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 23 Lipiec 2019, 18:08:30
Kolejne podejście:
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88902 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88902)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Bogdan_KRK on 23 Lipiec 2019, 19:17:33
Witam! Wiedziałem od lat,że tak się stanie.Pozdrawiam.Bogdan


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 23 Lipiec 2019, 21:22:54
I jeszcze:
http://www.jedrzejowska.net/spolka-ciuchcia-ekspres-ponidzie-do-likwidacji-2 (http://www.jedrzejowska.net/spolka-ciuchcia-ekspres-ponidzie-do-likwidacji-2)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 24 Lipiec 2019, 19:04:06
Oraz:

http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25021621,spolka-do-likwidacji-ciuchcia-przejdzie-do-parkow-krajobrazowych.html (http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25021621,spolka-do-likwidacji-ciuchcia-przejdzie-do-parkow-krajobrazowych.html)

Never ending story - myślą, że będzie taniej?:

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88896 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88896)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 19 Wrzesień 2019, 21:06:00
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/spolka-skd-ciuchcia-express-ponidzie-do-likwidacji-waskotorowka-przetrwa-93596.html (https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/spolka-skd-ciuchcia-express-ponidzie-do-likwidacji-waskotorowka-przetrwa-93596.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 06 Październik 2019, 18:49:47
https://www.youtube.com/watch?v=bNbn5dkhUds (https://www.youtube.com/watch?v=bNbn5dkhUds)

relacja z X Świętokrzyskich Spotkań


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 07 Październik 2019, 17:10:23
https://www.pkp.pl/pl/sprzedaz/nieruchomosci.php?option=com_nieruchomosci&menu=2&result=show&nazwa=&date_from=07%2F01%2F2018&date_to=08%2F07%2F2018&typ=prz&stan=&tp2=&woj=&miejscowosc=&k1=&k2=&strona=44&show=16502 (https://www.pkp.pl/pl/sprzedaz/nieruchomosci.php?option=com_nieruchomosci&menu=2&result=show&nazwa=&date_from=07%2F01%2F2018&date_to=08%2F07%2F2018&typ=prz&stan=&tp2=&woj=&miejscowosc=&k1=&k2=&strona=44&show=16502)

https://www.pkp.pl/pl/sprzedaz/nieruchomosci.php?option=com_nieruchomosci&menu=2&result=show&nazwa=&date_from=07%2F01%2F2018&date_to=08%2F07%2F2018&typ=prz&stan=&tp2=&woj=&miejscowosc=&k1=&k2=&strona=44&show=16501 (https://www.pkp.pl/pl/sprzedaz/nieruchomosci.php?option=com_nieruchomosci&menu=2&result=show&nazwa=&date_from=07%2F01%2F2018&date_to=08%2F07%2F2018&typ=prz&stan=&tp2=&woj=&miejscowosc=&k1=&k2=&strona=44&show=16501)

Działoszyce  tereny po kolejce na sprzedaż


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 01 Listopad 2019, 00:19:56
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/co-dalej-z-ciuchcia-expres-ponidzie-koszt-jej-remontu-to-ponad-30-milionow-zlotych-samorzady-podpisza-porozumienie-zdjecia/ar/c1-14548087


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 10 Listopad 2019, 20:45:31
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-jedrzejowski/item/33192-kolejne-problemy-ciuchci-expres-ponidzie.html (https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-jedrzejowski/item/33192-kolejne-problemy-ciuchci-expres-ponidzie.html)

no i Pińczów kładzie kłody pod nogi.... nadal


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Adam W on 10 Listopad 2019, 21:56:39
Jak jest więcej niż jeden udziałowiec to zawsze tak będzie.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 10 Listopad 2019, 22:20:54
Te wszystkie "operacje" ze zmianą formuły operatora mają w sobie wspólną cechę - nikt się na błędach nic nie nauczył.

Najpierw, bodajże w 2002 r. pojawiło się konsorcjum gmin, województwa i bóg wie jeszcze kogo p.t. "Ciuchcia Express Ponidzie". Po 17 latach okazało się to być klapą, a to z powodu oczywistego, że nikt nie chce kolejowej krowie żryć dawać, ale doić to chcą ją wszyscy.

Dziś, w 2019 r. znów mamy to samo - bierzemy gminy, województwo i bóg wie jeszcze kogo, ot choćby Park Narodowy i mamy nadzieję iż tym razem krowie każdy będzie chciał sypać, choć - oczywiście - doić ją będziemy my! Znaczy inicjatorzy rewolucji.

Panowie, zejdźmy na ziemię i nie odkręcajmy tego co było jak na początku, teraz i zawsze: mianowicie że gdzie dwóch polaków, tam trzy partie polityczne. Jeśli naprawdę coś chce się zrobić, to trzeba unikać wieloudziałowości, bo nasz naród się do takich układów zwyczajnie nie nadaje. Nie wierzyta - spróbujcie.

Coś mi się czuje że przepychanki potrwają jeszcze dłuższy czas, a na koniec, gdy już kolejkę jędrzejowską zamknie stan techniczny wszyscy, tym razem zgodnie, zapłaczą nad jej truchłem. A potem, tradycyjnie, zacznie się bitwa na krowie placki kto jest bardziej winny śmierci retro-ekspresowej ciuchci.

Amen.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 12 Listopad 2019, 07:56:35
Mi się wydaje, że jest tu drugie a raczej nawet pierwsze dno jeśli chodzi o Pińczów.

Wszyscy widzą jak jest traktowana infrastruktura kolejki od lat w Pińczowie, stopniowo ubożona i dewastowana i to nie przez złomiarzy itd. ale przez działania gminy. Takie stopniowe działanie oswaja też ludzi z prowadzonym działaniem zmierzającym do zamknięcia kolejki w Pińczowie, gdyż gdyby to zrobić gwałtownie mógłby się pokazać opór społeczny, tak to każdy widzi jak marność staje się coraz większa i nikomu już nawet nie jest żal tej kolei po za garstką - i tak jest w Pińczowie, z samymi pińczowianami, a to oni mają wpływ na swoich decydentów a nie my z zewnątrz.

Dodatkowo dochodzi aspekt ścieżki rowerowej, która kiedyś tam jest planowana z Wiślicy przez Pińczów do Umianowic. Była opracowana koncepcja i że np. wzdłuż ul. 3 maja w związku z liczną ilością wyjazdów z prywatnych posesji należy wykonać drogę zbiorczą aby rowerzyści mogli jechać bezpiecznie. A nikt nie widzi tego, że w tej chwili jest ten sam problem ale kolejowo-drogowy i rozwiązaniem powinno być  pozostawić kolej jak jest, a zrobić drogę zbiorczą

"Najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie linii kolejki pod budowę drogi dla rowerów, ale na tym odcinku wciąż eksploatowana jest kolejka Pińczów – Jędrzejów ciesząca się w okresie letnim sporą popularnością, która jest swoistą atrakcją tutejszego regionu."  - wiec niby koncepcja nie mówi wprost o rozbiórce kolejki ale sugeruje i być może trafia na podatny grunt, jak dla mnie w takiej koncepcji gdzie i kolejka i rowery to super atrakcja i jedno drugiego nie wyklucza takie stwierdzenia nie powinny paść bo właśnie być może rozpalają umysły tych co chcą kolej zlikwidować i są argumentem za rozbiórką bo będzie łatwiej ścieżkę wtedy wykonać.

Generalnie poruszałem ten temat i podobno aby infrastrukturę kolejową uwolnić od tych licznych wyjazdów z posesji prywatnych nikt się nie zgodzi, ale aby zdjąć tory zrobić ścieżkę i obok drogę zbiorczą aby te wyjazdy nie kolidowały z tą trasą rowerową już pomysł się bardziej podoba.

Niestety tak to wygląda oczami wnikliwego obserwatora ale też czasem coś tam działającego w temacie. Może się mylę co do chęci zaorania kolei w Pińczowie ale lata poprzednie nie napawają optymizmem.

Dlatego tego też większy nacisk działających sympatyków powinien być na odcinek Pińczów - Umianowice, a nie tam Stawiany,  ( które i tak zaorują ) i Hajdaszek bo jest jeszcze o co zawalczyć póki to jest funkcjonujący odcinek, inaczej będziemy mieli kolej Jędrzejów-Jasionna max. Umianowice ale i w to powątpiewam.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andy on 19 Grudzień 2019, 16:50:27
Tym razem ponad 6 baniek brakuje:
http://www.bip.pk.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/11/Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf (http://www.bip.pk.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/11/Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Paweł Niemczuk on 19 Grudzień 2019, 17:10:23
To i tak nieźle, bo najniższa oferta przekroczyła zaplanowane na inwestycję środki zaledwie o niecałe 50 procent. W przypadku przetargu na rewitalizację Warsztatów Naprawczych GKW na Rozbarku było to 100 procent....


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: kwieciu on 08 Marzec 2020, 18:40:40
https://pinczow.naszemiasto.pl/remont-domu-arianskiego-i-stacji-kolejki-waskotorowej-w/ar/c1-7581775

Drugim projektem jest remont budynku stacji wąskotorowej. Kwota dofinansowania to 250 000,00 złotych. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

    przyłącza wodno - kanalizacyjne,
    wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
    remont wewnątrz budynku,
    wykonanie elewacji.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 08 Marzec 2020, 19:03:12
Korzystając z otwarcia tematu - czy są jakieś wieści z "restrukturyzacji" JKD? Miała powstać nowa forma zarządzania - wyszło coś z tego?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 08 Marzec 2020, 21:50:13


W trakcie, w związku z czym kolejka może później zacząć sezon bądź nawet istnieje możliwość, że tego sezonu 2020 nie zacznie.

Jest już nowy kierownik ds. kolejki wąskotorowej zatrudniony przez Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe.

Pomału niektóre sprawy pchają do przodu, ale to wszystko trwa i potrwać musi lecz jest spora szansa, że efekty będą zadowalające.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: PiotrS on 02 Maj 2020, 20:23:35
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-105356 (http://www.radio.kielce.pl/pl/post-105356)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 11 Maj 2020, 11:34:04
Zjarał się mostek w Skowronie gmina Pińczów - w ramach corocznych akcji wypalania łąk i nieużytków. Pociąg do Pińczowa raczej nie zawita bez remontu tego obiektu. Stan tego co jest raczej fatalny.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: dobrzyn on 11 Maj 2020, 20:54:12
Czyli jak co roku. Co za ćwierćmózgi to robią?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Rogoz on 13 Maj 2020, 23:27:21
Koniec legendy? Ciuchcia Expres Ponidzie wstrzymuje kursy do odwołania! Dlaczego?
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/koniec-legendy-ciuchcia-expres-ponidzie-wstrzymuje-kursy-do-odwolania-dlaczego/ar/c15-14968908 (https://echodnia.eu/swietokrzyskie/koniec-legendy-ciuchcia-expres-ponidzie-wstrzymuje-kursy-do-odwolania-dlaczego/ar/c15-14968908)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 14 Maj 2020, 12:45:09
https://youtu.be/MLTJNfApQBA?t=10

spalony mostek w TV Pińczów Twoje Miasto


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 14 Maj 2020, 22:59:15
https://www.youtube.com/watch?v=whPCJkCn61M&feature=emb_logo (https://www.youtube.com/watch?v=whPCJkCn61M&feature=emb_logo)

Kolej Kielce - Busko, a co dla Ponidzia


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 24 Maj 2020, 13:38:35
https://www.youtube.com/watch?v=jIj4Ut4DrOM (https://www.youtube.com/watch?v=jIj4Ut4DrOM)

Ciuchcia Ponidzie spotkanie ostatniej szansy


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 08 Czerwiec 2020, 15:46:32
https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/nowe-zycie-dla-kolejki-parki-krajobrazowe-przejely-ciuchcie,107854 (https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/nowe-zycie-dla-kolejki-parki-krajobrazowe-przejely-ciuchcie,107854)

"Nowe życie dla kolejki. Parki krajobrazowe przejęły ciuchcię"


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 08 Czerwiec 2020, 16:11:24
W powyższym, optymistycznym artykule pragnę naświetlić jeden akapit, który, jak mi kolejarski nos podpowiada, może być zalążkiem nieciekawych zapachów. Przeczytajmy go ze zrozumieniem:

Cytuj
Tomasz Socha, wójt gminy Kije ma nadzieję, że wszyscy wspólnie na etapie podpisania umowy wypracują model finansowania, który będzie odpowiadał wszystkim samorządom.

Dlaczego podkreśliłem akurat te dwa słowa? - bo w nich kryje się rzecz niemożliwa w naszym Kraju. Otóż teraz, po 20 latach wspólnych kłótni i wzajemnych niechęci w drenowaniu samorządowych kas, po dwóch dekadach uciekania od jakiegokolwiek racjonalnego utrzymania kolei, po 7 tysiącach dni przerzucania się odpowiedzialnością, nagle wszyscy mają się na owe finansowanie zgodzić? I to jeszcze na jakie!? Nie na skromną zrzutkę miliona na pracowników, paliwo, podkłady, śruby którymi się skręci niedostatki dnia powszedniego, ale na 40 baniek? No, Panowie, takie rzeczy tylko w Erze.

Osobiście współczuję Dyrektorowi Hałatkiewiczowi 13 pracy Heraklesa jaką wziął na siebie, czyli roli tego, kto sprawi że powstanie model finansowania który będzie odpowiadał 7 instytucjom...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 09 Czerwiec 2020, 23:19:00
https://www.youtube.com/watch?v=LC2XIu8hkgY&fbclid=IwAR0QcjBdZX_5wF3A7MirhrOHC5F8SCPPFjVlvDMM8ghEkUE9ZSXmwg7QW5E (https://www.youtube.com/watch?v=LC2XIu8hkgY&fbclid=IwAR0QcjBdZX_5wF3A7MirhrOHC5F8SCPPFjVlvDMM8ghEkUE9ZSXmwg7QW5E)

wizytacja w Umianowicach - o ośrodku i kolejce


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 10 Czerwiec 2020, 23:00:55
https://www.youtube.com/watch?v=blxcc6MtPTk (https://www.youtube.com/watch?v=blxcc6MtPTk)

Wojewoda woj. Świętokrzyskiego o kolejce.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: PiotrS on 12 Czerwiec 2020, 06:35:29
http://pik.kielce.pl/aktualnosci/przyszlosc-ciuchci-expres-ponidzie-.html (http://pik.kielce.pl/aktualnosci/przyszlosc-ciuchci-expres-ponidzie-.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 22 Czerwiec 2020, 22:51:49
No i się stało - portal Radio Kielce donosi (https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/spolka-ciuchcia-expres-ponidzie-dzis-konczy-swoja-dzialalnosc,108759):

Spółka Ciuchcia Expres Ponidzie dziś kończy swoją działalność

(https://www.radio.kielce.pl/themes/upload/s7/2020/06/dsc-1236-194548.JPG)

1 maja 2021 roku kolejka Ciuchcia Expres Ponidzie ponownie wyjedzie w trasę. Zapowiada to Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, które przejmą zarządzanie Ciuchcią Expres Ponidzie.

Dziś podczas zgromadzenia udziałowcy spółki, która od 18 lat zarządza kolejką, podjęli decyzję o jej likwidacji. Na likwidatora spółki powołany został adwokat Rafał Jarząbek.

Jak powiedział Tomasz Hałatkiewicz, to bardzo ważna decyzja, ponieważ dziś rozpoczyna się proces likwidacji spółki, który ma doprowadzić do przejęcia kolejki przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i włączenie jej do struktur Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Likwidacja spółki ma potrwać około 8 miesięcy. 1 października kolejka zostanie przejęta przez parki.

Jak dodaje dyrektor Tomasz Hałatkiewicz - aby kolejka 1 maja przyszłego roku mogła wyruszyć w trasę musi uzyskać od kolei stosowne certyfikaty bezpieczeństwa, a także wyremontować tory i tabor.

- Będziemy podpisywali umowy z gminami w sprawie użyczenia taboru i infrastruktury kolejowej. Na te działania potrzeba kilka miesięcy, zatem jeżeli 1 października zaczniemy proces, to wczesną wiosną przyszłego roku możemy przygotowywać się do sezonu. Wszystko po to, aby od 1 maja kolejka jeździła - podkreśla dyrektor.

Jak powiedział Marek Jońca, członek zarządu województwa świętokrzyskiego - dzisiejsze spotkanie udziałowców spółki oraz podjęta uchwała decyduje o przyszłości funkcjonowania kolejki wąskotorowej.

Jak tłumaczy, to ważne, ponieważ sytuacja finansowa spółki jest krytyczna i potrzebne są natychmiastowe działania, aby ją uratować. Jak dodał, w dalszej perspektywie potrzebne jest około 40 mln złotych na kapitalny remont zarówno taboru kolejowego, jak i torów, wiaduktów oraz mostów.

Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe będą starały się pozyskać na ten cel pieniądze unijne oraz środki z rządowego Funduszu Kolejowego.

- To bardzo ważny dzień. Spółka Ciuchcia Expres Ponidzie dziś kończy swoją działalność, ponieważ została postawiona w stan likwidacji - mówi Wojciech Abramowicz z Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, który reprezentował największego udziałowca spółki, czyli gminę Jędrzejów.

Jak dodał - ma nadzieję, że dzięki większemu zaangażowaniu województwa świętokrzyskiego ciuchcia ma szansę stać się perełką turystyczną naszego regionu.

- Dotychczasowa działalność w formie spółki, nie pozwalała na sięgniecie po wsparcie ze środków zewnętrznych, dlatego likwidacja spółki oraz przejecie kolejki przez Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe to szansa dla tej kolejki - dodał Wojciech Abramowicz.

Przypomnijmy, 8 czerwca udziałowcy spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa Ciuchcia Expres Ponidzie podpisali list intencyjny w sprawie przejęcia kolejki przez podległy zarządowi województwa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Spółka Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa Ciuchcia Expres Ponidzie powstała w sierpniu 2002 roku. W jej skład wchodzą: urząd marszałkowski, powiaty: jędrzejowski i pińczowski oraz miasta i gminy: Jędrzejów, Pińczów, Kije i Imielno.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 16 Sierpień 2020, 23:10:13
https://www.facebook.com/groups/535051703229691/?multi_permalinks=3184070651661103&notif_id=1597610546268462&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif (https://www.facebook.com/groups/535051703229691/?multi_permalinks=3184070651661103&notif_id=1597610546268462&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif)Pierwszy od 23 lat pojazd szynowy na szlaku Pińczów – Wiślica ! Czyli na najpiękniejszym ISTNIEJĄCYM fragmencie linii wąskotorowej Ponidzia, obecnie nieużytkowanym, lecz niezwykle różnorodnym, gdyż przebiegającym w sąsiedztwie rz. Nidy, pół, sadów, łąk i lasów czy bezpośrednio po „wale chroberskim”. Jeździliśmy krótkim fragmentem tej linii w samym Pińczowie. Pokazujemy, że jednak to możliwe, nawet wbrew niektórym decydentom i poprzedniemu konserwatorowi zabytków, który tę linię lekką ręką wypisał ( mimo sprzeciwu społeczników ) z woj. rejestru zabytków – jak sam twierdził torowisko jest zarośnięte samosiejką bądź jest zaziemione i w związku z tym niemożliwe jest tu uruchomienie „czegokolwiek”. Tymczasem drezyny nie są wymagające i wystarczy oczyścić torowisko i uzupełnić nielicznie występujące faktyczne braki. Drezyny rowerowe, które użytkujemy to pierwsze w kraju ( prototypy ) tego typu pojazdy tj. ala riksze rowerowe, stąd wymagają jeszcze dopracowania ale dzięki wieloletniej już eksploatacji i obserwacji wiadomo jak można zlikwidować ich bolączki m.in. głośne podwozie przy ewentualnym poszerzeniu gamy tych pojazdów. Aż prosi się aby odbudować brakujący miejski fragment torowiska w Pińczowie, a pomiędzy mostem na Nidzie, a mostkiem w Skrzypiowie utworzyć przystanek o nazwie: Morze Pińczowskie, sam przejazd pociągu czy drezyn przez miasto jest reklamą samą w sobie, bo tu „nas” widać. Po za tym jazda po moście, i widok spod Skrzypiowa na panoramę Pińczowa, sąsiedztwo aeroklubu i dworca bus to niezaprzeczalne atuty tego krótkiego fragmentu, plus być morze rzesze turystów z nad mającego powstać Morza Pińczowskiego.Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 17 Sierpień 2020, 07:36:25
Link niestety nie działa bez zalogowania, natomiast mam takie wrażenie, iż powyższy tekst jest grającą na emocjach reklamą producenta owych pojazdów rowerowo-drezynowych.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: skansen on 17 Sierpień 2020, 10:51:06
Ja tego nie odbieram jako reklamę. Cieszy mnie, że cokolwiek przejechało po moście... Zawsze jak wjeżdżałem do Pińczowa to było mi smutno, że tor choć na oko kompletny, jest zupełnie nie jeżdżony...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 17 Sierpień 2020, 19:07:37
Absolutnie to nie reklama producenta drezyn.

To reklama samego rozwiązania ( drezyny jako pojazdu lekkiego który bez wielkich nakładów w torowisko może po nim się poruszać ) i tego że jest możliwe ale przede wszystkim sensowne udrożnienie szlaku do Młodzaw.

Mamy kolegę który chce się tym zająć na poważnie, jest potrzebna przychylność władz.

Dodatkowo tak nieskromnie ale przeszliśmy do historii JKD jako Ci którzy mały fragment szlaku na Wiślicę przejechali po tak długiej przerwie i...oczywiście mimo wszystko, może się okazać ze jako ostatni. Uważam że trzeba było to zrobić, o to aż sie prosiło, tak jak "skansen" napisał, miałem zawsze takie same odczucia. Gdybyśmy mieli "jaja" 10 lat temu, nawet te 7 lat temu to byłby ciężko ale do Młodzaw byśmy dojechali tą drezyną - był wtedy chłopak ( też sympatyk kolejki ) z ojcem który miał zgodę od gminy na wycinanie samosiejek w lesie Młodawskim z torowiska- i faktycznie regularnie to robili przez jakiś czas, i tor był na wierzchu. Niestety reszta sympatyków gdzieś się rozeszła w tym czasie, szkoda. Dziś może coś nam się uda zdziałać zobaczymy choć teraz sytuacja jest trudniejsza.

Filmik tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=SwQqDLUr3JQ&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=SwQqDLUr3JQ&feature=youtu.be)

zdjecia:

https://photos.app.goo.gl/3EgztKQ8sM4hwhZh8 (https://photos.app.goo.gl/3EgztKQ8sM4hwhZh8)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: a cygan on 17 Sierpień 2020, 21:29:43
Popieram pomysł i przedstawiam producenta naszych drezyn:
http://www.drezyny.kolej.one.pl/ (http://www.drezyny.kolej.one.pl/)
W Iłży kolejka stoi, ale burmistrz uruchomił przejazdy drezynami. Jedną kupił, drugą "wypożyczył" ze Starachowic.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 18 Sierpień 2020, 08:22:28
jeszcze jeden filmik z Pińczowa:

https://www.youtube.com/watch?v=v97hVEZm1Mw&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=v97hVEZm1Mw&feature=youtu.be)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Wojtek_SZN on 18 Sierpień 2020, 21:38:43
Zaprzeczając Kucykowi i korygując Cygana: żadna to reklama producenta drezyn, natomiast atrakcji Ponidzia właśnie tak. Widoczna drezyna ma na czołowej ścianie reklamę sławnego Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie ( jedna z 3 największych na świecie kolekcji zegarów i czasomierzy ) natomiast siostrzana reklamuje cudowny Ogród na Rozstajach w Młodzawach k/Pińczowa. Mamy jeszcze trzecią drezynę rowerową. Ta z kolei ma napęd typu "ostre koło" i nie posiada przerzutek. Nadaje się więc raczej tylko na krótkie przejażdżki.
Aktualna stronka producenta drezyn " iłżeckich": www.drezyny.org.pl (http://www.drezyny.org.pl).


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 18 Sierpień 2020, 21:59:18
Ja przepraszam że tak dość pochopnie przypiąłem łatkę "reklamy", ale zrozumcie też, że użyte w cytowanym fragmencie zwroty "pierwsze w kraju ( prototypy ) tego typu pojazdy", "dzięki wieloletniej już eksploatacji i obserwacji wiadomo jak można zlikwidować ich bolączki", "poszerzenie gamy pojazdów" są charakterystycznymi w takim najprostszym marketingu (coś jak łańcuchy ręcznie wytapiane z rudy zbieranej z nasłonecznionego stoku hałdy, najwyższej jakości smary stosowane do promów kosmicznych, nasza unikatowa receptura na gumę do opon...).
To, bez możliwości przeczytania całości artykułu, stworzyło we mnie właśnie poczucie swego rodzaju nachalnej reklamy.

Stąd mam też prośbę na przyszłość o zamieszczanie, jeśli źródło nie jest ogólnodostępne, całości materiałów w formie screenów.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Rogoz on 26 Listopad 2020, 22:09:59

Cytuj
Zabytkowa kolejka wróci na właściwe tory? W końcu jest na to szansa
Opublikowano 2 tygodnie temu
- 15 listopada 2020

Autor Redakcja FaktyKielce24.pl
fot. Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego / swietokrzyskie.pro

Ponad stuletnia Kolejka Wąskotorowa Ponidzie zostanie zrewitalizowana, a w przyszłym roku ponownie wyruszy w trasę. Takie są zapowiedzi samorządu województwa oraz władz gmin i powiatów, przez które kursuje Ciuchcia Express Ponidzie.

Nowym zarządcą kolejki będą Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe. Ustalono już, że 60 procent kosztów związanych z funkcjonowaniem kolejki poniesie samorząd województwa. Pozostałe 40 procent pokryją powiaty: jędrzejowski i pińczowski oraz gminy: Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije.

– Chcemy ratować wyjątkowy zabytek techniki i historii. Przywrócimy blask Kolejki Wąskotorowej Ponidzie, która będzie atrakcją naszego regionu – mówił marszałek Andrzej Bętkowski podczas podpisania umów o współfinansowaniu wąskotorówki.

Do czerwca tego roku wąskotorówka prowadzona była przez spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”.

– Stopień zużycia lokomotywy, która poruszała się między Jędrzejowem a Pińczowem oraz cofnięcie pozwoleń i certyfikatów przez nadzór kolei nie pozwalały na jej dalsze funkcjonowanie. Dlatego 22 czerwca 2020 roku podjęto uchwałę o likwidacji spółki – wyjaśnia Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

– Proces likwidacji zakończy się w tym roku, a od 2021 roku kolejka będzie funkcjonowała w nowym kształcie organizacyjnym i finansowym. Mamy nadzieję, że ten nowy rozdział sprawi, że kolejka ożyje – zaznacza marszałek Andrzej Bętkowski.

W przyszłym roku planowane jest uruchomienie przejazdów na trasach Pińczów – Umianowice oraz Jędrzejów – Motkowice. Po remoncie mostów na Nidzie i najdłuższych drewnianych estakad w Europie (o długości 600 metrów) będzie można podróżować na całym 34 kilometrowym szlaku kolejowym.

W ramach rewitalizacji kolejki przewidziano remont torowisk, taboru i zabytkowych stacyjek w Jędrzejowie, Pińczowie i Hajdaszku. Całkowity koszt prac to ponad 40 mln zł.

Aktualnie remontowana jest stacyjka w Umianowicach, w ramach budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Planowany jest także przejazd drezynami rowerowymi na 2,5 km odcinku z Umianowic do Hajdaszka, który wzbogaci ofertę turystyczną regionu. Wzdłuż całego szlaku kolejowego powstanie także ścieżka rowerowa.

Źródło: https://faktykielce24.pl/news/region/zabytkowa-kolejka-wroci-na-wlasciwe-tory-w-koncu-jest-na-to-szansa/ (https://faktykielce24.pl/news/region/zabytkowa-kolejka-wroci-na-wlasciwe-tory-w-koncu-jest-na-to-szansa/)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 13 Grudzień 2020, 12:07:25
Portal Jędrzejowska Net donosi (http://www.jedrzejowska.net/pozytywne-zmiany-na-kolejce-waskotorowej/):

Pozytywne zmiany na kolejce wąskotorowej

(http://www.jedrzejowska.net/wp-content/uploads/2020/12/28952.gif)

Na stacji kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie remontowana jest hala, w której naprawiane są lokomotywy.

Jak podkreślił Rafał Wiśniowski, kierownik sekcji ds. kolejki wąskotorowej w Zespole Świętokrzyskich Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, by przystąpić do planowanych remontów taboru kolejki, najpierw trzeba przeprowadzić remont hali.

– Hala jest w złym stanie technicznym, dlatego musi być zabezpieczona, by nie stwarzała zagrożenia dla mających tam pracować ludzi. W planie mamy naprawę tej części, gdzie będą prowadzone remonty taboru. Tylko część, gdyż ograniczają na środki finansowe. Wymienione zostanie część dachu, jak również naprawiona zostanie instalacja elektryczna i zabezpieczone okna. Remont powinien zakończyć się przed świętami – powiedział Rafał Wiśniowski.

Oprócz prac remontowych prowadzone są również zakupy potrzebnych maszyn i urządzeń.

– Dzieje się bardzo dużo, wiele spraw prowadzimy równolegle. Warto dodać, że zgłosiła się do nas firma, która zamierza wynająć halę remontową, by prowadzić w niej remonty taboru kolejowego z całego kraju – powiedział Rafał Wiśniowski.

Przypomnimy, że spółka Ciuchcia Ekspres Ponidzie została postawiona w stan likwidacji. Od 1 października kolejka została przejęta przez Zespół Świętokrzyskich Nadnidzińskich Parków Krajobrazowych. Obecnie trwa inwentaryzacja majątku oraz stopniowy proces przejmowania taboru i budynków.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: dobrzyn on 13 Grudzień 2020, 19:04:03
Warto dodać, że zgłosiła się do nas firma, która zamierza wynająć halę remontową, by prowadzić w niej remonty taboru kolejowego z całego kraju
Jakieś nowe warsztaty parowozowe?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Piottr_tt on 14 Grudzień 2020, 12:05:58
Warto dodać, że zgłosiła się do nas firma, która zamierza wynająć halę remontową, by prowadzić w niej remonty taboru kolejowego z całego kraju
Jakieś nowe warsztaty parowozowe?
Też mnie ciekawość zżera, co to za firma?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 14 Grudzień 2020, 13:17:10
chłopacy z podkarpacia


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Rogoz on 02 Maj 2021, 18:48:37
Rowerem na majówkę. Śladem wąskotorówek, czyli przejedźmy się po dawnych trasach pociągów
Janusz Kędracki

Cytuj
Kiedyś na tych trasach kursowały pociągi osobowe i towarowe, dziś można się wybrać na wycieczkę rowerem.

W długi majowy weekend proponujemy wycieczki rowerowe śladem kolejek wąskotorowych. Było ich w ubiegłym wieku w naszym regionie wiele, linie miały w sumie kilkaset kilometrów. Po wąskich torach wożono surowce do fabryk, węgiel i płody rolne, wywożono kamień z kamieniołomów czy drzewo z lasu. Służyły też do przewozu osób.

Pasjonat tych kolejek Andrzej Cygan ze Starachowic w publikacji „Z szacunkiem o wąskotorówkach” podaje, że najwięcej przewozów pasażerskich i towarowych zanotowano w 1966 r. Wkrótce jednak rozpoczął się ich zmierzch, ponieważ zostały wyparte przez szybszy transport – samochody ciężarowe czy autobusy.

Na większości linii pociągi osobowe przestały jeździć w latach 70., towarowe kursowały jeszcze do połowy lat 90. Potem tory rozbierano. Zostały nam w województwie świętokrzyskim już tylko dwa odcinki, które przed pandemią służyły do przejazdów turystycznych – kilkukilometrowy ze Starachowic do Lipia i liczący 30 km z Jędrzejowa do Pińczowa.

Bezpiecznie i rodzinnie z Jędrzejowa
Wzdłuż wąskich torów, po których kursuje Ciuchcia Ekspres „Ponidzie”, w 2014 r. zbudowana została ścieżka rowerowa. Ma 9 km długości. Rozpoczyna się na granicy Jędrzejowa z miejscowością Piaski, a konkretnie od skrzyżowania ul. Spacerowej z linią wąskotorówki. To blisko węzła na drodze ekspresowej S7 ze zjazdem na drogę krajową 78. Jadąc od Kielc, należy skręcić na Chmielnik. Samochód można zostawić przy oczyszczalni ścieków.

– To bezpieczna i rodzinna trasa. Podjazdy niewielkie, jej pokonanie nie wymaga więc dużego wysiłku. Po drodze mamy przepiękne widoki, specjalnie przygotowane miejsce rekreacyjne do wypoczynku – zachęca do wycieczki burmistrz Jędrzejowa Marek Piszczek. Dodaje, że wystarczy zwykły turystyczny rower, odradza taki z wąskimi oponami, ponieważ ścieżka ma nawierzchnię szutrową. Mocno ubitą, więc z przejazdem nie będzie problemu.

Miejsce do wypoczynku dla rowerzystów urządzone zostało mniej więcej w połowie trasy, gdzie kiedyś znajdowała się stacja Jasionna. Są tam wiaty, stoły, ławki, a także grill.

Utwardzona ścieżka rowerowa kończy się na granicy gmin Jędrzejów i Imielno. Dalej można pojechać przez Jakubów do Wygody, gdzie znajduje się ciekawy kompleks rekreacyjny „Sielsko na Wygodzie”, m.in. z restauracją, dinoparkiem, minizoo i stajnią z końmi. Atrakcje te dostępne będą po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią.

Wśród pól z Kazimierzy i Wiślicy
Przez Kazimierzę Wielką ostatni pociąg, specjalny, z miłośnikami kolejek wąskotorowych, przejechał pod koniec kwietnia 1994 r. W ciągu następnych dwóch lat rozebrano tory. Został jednak ich ślad, w niektórych miejscach nasyp, co władze powiatu i miasta wykorzystały do zbudowania ścieżki rowerowej. Docelowo ma prowadzić od Wiślicy do Kocmyrzowa pod Krakowem. Świętokrzyski, 37-kilometrowy odcinek jest już prawie w całości gotowy. Do wykonania pozostały jedynie ostatnie fragmenty przez samą Kazimierzę.

Rowerzyści od ubiegłego roku już z tej ścieżki korzystają, nie czekając na oficjalne przecięcie wstęgi. Z Kazimierzy dojedziemy nią do położonych 15 km na południe Lekszyc. – Nawierzchnia asfaltowa, nie ma wzniesień, jest to więc trasa dostępna dla każdego – zaprasza na taką wycieczkę Adam Bodzioch, burmistrz Kazimierzy Wielkiej. Dodaje, że wiedzie głównie wśród pól, jest więc okazja do podziwiania pięknego krajobrazu i uroków przyrody.

W okolicach Kazimierzy Wielkiej i Wiślicy rowerzyści mają okazję do podziwiania pięknego krajobrazu i uroków przyrody41 ZDJĘĆ
W okolicach Kazimierzy Wielkiej i Wiślicy rowerzyści mają okazję do podziwiania pięknego krajobrazu i uroków przyrody Fot. UMiG Kazimierza Wielka

Samochód zostawić można m.in. na parkingu przy zalewie na rzece Małoszówce i stamtąd już na rowerze wyruszyć ścieżką do Lekszyc. Kto chciałby udać się do Wiślicy, też od Kazimierzy dojedzie – to 20 km. Polecamy jednak trasę w odwrotnym kierunku. W Wiślicy zmotoryzowani mogą się zatrzymać na placu w pobliżu restauracji Ponidzie przy ul. Długosza. Stamtąd jest ok. 1 km do ścieżki, która zaczyna się w Koniecmostach przy drodze wojewódzkiej 776. Najbezpieczniej do tego miejsca dojechać chodnikiem.

Skrajem Puszczy Jodłowej
Trzecią wycieczkę proponujemy ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi. Pociągi u podnóża Łysicy i Łyśca, do stacji Święty Krzyż, kursowały do lat 60. Teraz dość szerokim i równym nasypem kolejki w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego wiedzie „Przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna śladem kolejki wąskotorowej”. Ma 16 km, jest przeznaczona zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów.

Ze Świętej Katarzyny idziemy lub jedziemy do niej jak na Łysicę. Zaraz na skraju Puszczy Jodłowej skręcamy jednak w niebieski szlak w lewo, na Bodzentyn. Pierwsze dwa kilometry ścieżki, oznaczonej białymi kwadratami z ukośnymi zielonymi paskami, pokrywają się z nim. Później, przy wiacie z napisem „Słupski Weksel”, gdzie znajdowała się zwrotnica kolejki, skręcamy w prawo.

Po drodze mijamy murowane z kamienia mostki nad strugami i potokami, którymi spływa woda ze zboczy Łysogór. Zabezpieczone są drewnianymi barierkami. Najokazalszy, zbudowany w 1932 r. „Duży Most” ma ponad 5 m wysokości.

Przy ścieżce stoją również tablice informujące o historii odbywającego się tędy transportu po wąskich torach. Ok. 1,5 km przed Nową Słupią na północ od niej znajdują się pozostałości kamieniołomu. Wydobywany z niego piaskowiec służył m.in. do budowy kolejki.

Ostatni odcinek ścieżki nie wiedzie już jej śladem, ale wąską i krętą dróżką wśród drzew. Łączy się na koniec z niebieskim szlakiem od Nowej Słupi na Święty Krzyż, czyli tzw. Drogą Królewską.

Pokonanie tej trasy nie powinno być dla rowerzysty problemem. Widzieliśmy na niej także rodziny z małymi dziećmi. Na taką wycieczkę najlepiej jednak wybrać się rowerem terenowym, ponieważ ścieżka nie jest ani tak równa jak asfaltowa koło Kazimierzy, ani tak utwardzona jak ta z Jędrzejowa.

Źródło:
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27032041,rowerem-na-majowek-sladem-kolejek-waskotorowych.html (https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27032041,rowerem-na-majowek-sladem-kolejek-waskotorowych.html)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Rogoz on 19 Sierpień 2021, 19:17:41
Ciuchcia Ekspres Ponidzie w dramatycznym stanie. Kiedy wróci na tory?

Mimo optymizmu nowego właściciela nie ma szans na to, by kolejka wąskotorowa wyruszyła w tym roku z Jędrzejowa. Nie ma też jasnego terminu, kiedy ruszy.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, który przejął ją jesienią ubiegłego roku porządkuje papiery, remontuje, zdobywa pieniądze i ma nadzieję, że kolejny sezon będzie udany.

Przypomnijmy, że działająca od 2002 roku spółka Świętokrzyska Kolej Dojazdowa siedmiu właścicieli - samorządów w ubiegłym roku ogłosiła upadłość. Przejęły ją w październiku 2020 roku Parki Krajobrazowe, bo Urząd Marszałkowski, któremu podlegają słusznie zauważył, że taka kolejka jest fantastycznym uzupełnieniem oferty turystycznej i edukacyjnej. Przejęcie Ciuchci wiązało się z prostowaniem spraw własnościowych, załatwianiem formalności.

Dyrektor Tomasz Hałatkiewicz przyznaje, że ilość niespodzianek na jakie się natykali była ogromna. Wszystko trzeba było prostować, uzupełniać i działać jak najszybciej by nie powodować dalszych zniszczeń.

Rozpoczęto od remontu hali w Jędrzejowie, w której dokonywane są naprawy. Bo majątek kolejki to także kilka potężnych hal. - Musieliśmy błyskawicznie wyremontować część dachu na jednej z nich, bo groził zawaleniem - mówi Rafał Wiśniewski kierownik sekcji do spraw kolejni wąskotorowej w Parkach.

Tabor: trzy lokomotywy spalinowe, parowóz i mała lokomotywa WL 150 przejęta od Stowarzyszenia Miłośników Jędrzejowskiej Kolejki Wąskotorowej, tak samo jak 10 wagonów wymagają remontu. W obecnym stanie nie mogą wyjechać na tory.

Najszybciej uruchomiona zostanie mała lokomotywa, udało się znaleźć do niej silnik o trochę większej mocy i młodszy, do którego łatwiej o części. Ten oryginalny z lat 60. pochodził z czołgu i naprawić go nie ma czym.

Rozpoczęto też remont wagonu: przerdzewiałe części są wycinane, wymieniane, malowane. Zanim jednak zaczęły się prace trzeba było kupić maszyny by było czym pracować, uzyskać dla nich certyfikaty oraz przeszkolić ludzi by mieli potrzebne kwalifikacje. - Teraz własnymi siłami możemy zrobić wiele - wyjaśnia Rafał Wiśniewski. - Gdybyśmy zlecali to na zewnątrz koszty byłyby wielokrotnie wyższe.

O pomoc w zdobyciu materiałów, pieniędzy zwracają się do wszystkich i szczęśliwie ją otrzymują. - Prosimy także o już niepotrzebne, wycofywane rzeczy: podkłady, śruby - wyjaśnia Wiśniewski. - Nam wszystko się przyda.
Są jednak rzeczy, których mimo najlepszych chęci przeskoczyć nie można. To licencja przewoźnika z Urzędu Transportu Kolejowego. - Wystąpiliśmy o nią w maju, do tej pory nie mamy odpowiedzi - precyzuje Wiśniewski.
Prawda jest jednak tak, że gdyby nawet ona była, nie byłoby czym i jak jeździć. Niesprawny tabor to jedno, drugie - fatalny stan szlaku kolejowego.

Na zlecenie nowego gospodarza przeprowadzono audyt i okazało się, że torowiska, przejazdy a zwłaszcza mosty wymagają napraw. - Nasz kolejka jest piękna, bardzo atrakcyjna, jedzie po drewnianych estakadach, jedynych takich w Europie, ale niestety są one w złym stanie, mogą się zawalić. Most w Skowronnie ucierpiał w czasie wypalania traw, inny ma pęknięty przyczółek - mówi Wiśniewski.

Takich napraw Park sam nie wykona, bardzo urokliwy odcinek przez rozlewiska i starorzecze Nidy ma 500 metrów długości, mosty odpowiednio 30 i 15 metrów. Na to potrzebne są duże pieniądze. Dlatego chcąc jak najszybciej uruchomić kolejkę bierze się pod uwagę różne warianty. Zamiast 30 kilometrów przejażdżki, krótsze trasy na przykład z Jędrzejowa przez Wygodę do Motkowic. Ten odcinek jest w najlepszym stanie. Pińczow jest bardzo zainteresowany uruchomieniem 10 km odcinka do Umianowic. Gdyby się to udało Ciuchcia działałaby tu i tu. Pracowałyby dwa składy pociągów.

Rafał Wiśniewski kreśli też wizję wykorzystania 2,5 kilometrowego odcinka bocznego między Umianowicami i Hajdaszkiem: - Można tam wyznaczyć trasę dla drezyn rowerowych. Byłaby to dodatkowa atrakcja turystyczna współgrająca z Centrum Edukacji Przyrodniczej. Oczywiście na to potrzebne są pieniądze i to nie małe, bo równocześnie trzeba wyremontować zrujnowaną stacyjkę w Hajdaszku.

- Koszt remontu całości: zaplecza, taboru, szlaku szacujemy na ponad 30 milionów złotych - ocenia dyrektor Hałatkiewicz.
Parki ubiegają się o pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych. W nowym Regionalnym Programie Operacyjnym pojawił się też punkt Szlak Nida łączący kolejkę wąskotorową, ścieżkę rowerową i szlak kajakowy. Na te fundusze trzeba zaczekać, ważne jest to, co można zrobić teraz. - Sami jesteśmy w stanie wyremontować 2 lokomotywy spalinowe i kilka wagonów. One będą mogły pracować w przyszłym roku - mówi Rafał Wiśniewski.

Ciuchcia działa też w Jędrzejowie. W drugiej hali należącej do kolejki odbył się koncert, zlot drezyn, docelowo ta hala ma temu służyć. Ciuchcia ma także mini muzeum, które doposaża. - Gdyby udało się wyremontować halę napraw moglibyśmy prowadzić usługi remontowe dla innych kolejek, bo mało która ma takie zaplecze jak my. Nasz potencjał jest ogromny - dodaje kierownik, kolejką wąskotorową w Parkach zajmuje się 11 osób.

Dyrektor Hałatkiewicz ma nadzieję, że w przyszłym roku będzie mógł wozić turystów. - Oczywiście, jeśli nie odkryjemy jakiś nowych przeszkód, których nie będziemy w stanie sami pokonać. Ja jestem optymistą - mówi Tomasz Hałatkiewicz.

Źródło:
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ciuchcia-ekspres-ponidzie-w-dramatycznym-stanie-kiedy-wroci-na-tory/ar/c1-15761620?fbclid=IwAR0TyrcumpgICa2yPmUpL_6yeRT59D6xGDpbKgMPsyKB8HsT0BHcbNShdV8 (https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ciuchcia-ekspres-ponidzie-w-dramatycznym-stanie-kiedy-wroci-na-tory/ar/c1-15761620?fbclid=IwAR0TyrcumpgICa2yPmUpL_6yeRT59D6xGDpbKgMPsyKB8HsT0BHcbNShdV8)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 19 Sierpień 2021, 20:25:48
...Nasz potencjał jest ogromny - dodaje kierownik, kolejką wąskotorową w Parkach zajmuje się 11 osób.

To ja zapodam taki dowcip tematyczny:
Siedzą dwaj Chińscy generałowie nad planami inwazji na ZSRR i mówią:
- Skrzydłami będziemy atakować małymi grupkami po dwa, trzy miliony żołnierzy, a środkiem pojadą czołgi.
Na co drugi pyta:
- Obydwa?

Dobranoc.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: dobrzyn on 21 Sierpień 2021, 14:38:41
Ja jestem dla odmiany ciekaw, ile z tych 11 osób to pracownicy liniowi a ile to kadra. Jak czytam o tychh audytach (sic!), certyfikatach i szkoleniach to mam wrażenie, że jest jak w dowcipie Kuca...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 28 Czerwiec 2022, 22:54:52
Mamy taką oto relację z JKD: https://kielce.tvp.pl/56182176/na-tropach-historii


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 15 Sierpień 2022, 21:48:19
Pińczów - spisany na straty ?


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: andrzej84 on 15 Sierpień 2022, 21:49:47
Umianowice


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Misza on 30 Sierpień 2022, 17:04:58
Wracając z wakacji odwiedziłem Pińczów, W mieście nie widać żadnych samorządowych inwestycji, na tle innych odwiedzonych miast- zastój i marazm. Na terenie stacji, gdzie w poszukiwaniu informacji i choćby zaproszeń do Jędrzejowa, zastałem tylko kilka rozbebeszonych lodówko-chłodziarek. Ale nie wiem co miały by oznaczać dla poszukujacego info turysty. W internecie mnóstwo historycznych a tym samym nieaktualnych stron n/t Świetokrzyskiej, Jędrzejowskiej i jak tam się jeszcze nie nazywała...


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 31 Sierpień 2022, 14:53:51
nieaktualnych stron n/t Świetokrzyskiej, Jędrzejowskiej i jak tam się jeszcze nie nazywała...


Czując się niejako wywołanym do tablicy - w istocie jest tak, jak kolega opisuje. Dotychczasowa strona traktująca o kolejce (http://www.expres-ponidzie.k-ow.net/ (http://www.expres-ponidzie.k-ow.net/) lub http://ciuchcia.eu/ (http://ciuchcia.eu/)) na wyraźną prośbę aktualnego zarządcy kolejki o niewprowadzanie zamieszania do sieci poprzez publikację jakichkolwiek informacji o działalności nowego operatora (podpartą stosownym pismem z początku czerwca) - pozostała już tylko stroną muzealną o czym poinformowałem w kronice klubowej. Działy aktualności, cenników, rozkładów jazdy trafiły do archiwum, a zaktualizowany kolejny raz pod koniec maja (o linki do nowych stron) dział kontakt został zlikwidowany, by nie dublować tego co już jest dostępne. Teraz mogę się przynajmniej z czystym sumieniem zająć tym co lubię najbardziej :)  

Końcem maja nowy operator i zarządca kolejki stworzył własną stronę https://swietokrzyskakolejka.pl/pl/strona-glowna/ (https://swietokrzyskakolejka.pl/pl/strona-glowna/) oraz konto na znanym portalu społecznościowym https://www.facebook.com/SwietokrzyskaKolejkaWaskotorowaCiuchciaPonidzie/ (https://www.facebook.com/SwietokrzyskaKolejkaWaskotorowaCiuchciaPonidzie/), które to od tej pory należy traktować jako podstawowe źródło aktualnych informacji o tym co dzieje się na kolejce.

Niestety większość dostępnych w tym roku materiałów promocyjnych województwa i organizacji turystycznych odsyła nadal do starej strony, ba nawet w dalszym ciągu używa nazwy starego operatora i jego danych, choć ostatni pociąg ŚKD "CEP" Sp. z o.o. wyjechał z końcem 2019 roku! Podobnie ma się sprawa na portalach internetowych, których nikt nie zaktualizował. Z własnych poszukiwań znalazłem nowe dane w informatorze UTK i chyba tylko na stronie gminy Kije - mogło się to z czasem zmienić, ale jak opisuje wyżej kolega... chyba jednak nie.

Na koniec, odnośnie Pińczowa, nie mogę się powstrzymać by nie zacytować niestety nieżyjącego już kolegi Bogdana, który potrafił krótko i rzeczowo zakończyć każdą nawet najburzliwszą dyskusję. Tak było i tym razem podczas słownych "Derbów Ponidzia", które co jakiś czas rozgrywały się w sprzyjających okolicznościach - debata o wyższości Pińczowa nad Jędrzejowem. Nie będę już przytaczał argumentów i słów adwersarzy, bo nie o to chodzi. W kulminacji padło stwierdzenie, że Jędrzejów to wieś, a Pińczów to aglomeracja (bez upiększających dodatków) - na co milczący dotąd Bogdan wtrącił - "prędzej nekropolia". Uczepiło się to mnie strasznie, do tej pory powodując uśmiech za każdym razem po minięciu tablicy z nazwą. Nie obrażając Pińczowian - istotnie, kiedy pojawialiśmy się czasem w weekend przed przyjazdem pociągu, zobaczyć jaki zastaniemy tym razem syf na stacji, dokoła panowała apokaliptyczna pustka, jak po użyciu broni ABC :)

Sorry za przydługi wywód, ale parę lat nie pisałem więc należy mi się ;)


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Zgroza on 31 Sierpień 2022, 23:06:09

Niestety większość dostępnych w tym roku materiałów promocyjnych województwa i organizacji turystycznych odsyła nadal do starej strony, ba nawet w dalszym ciągu używa nazwy starego operatora i jego danych, choć ostatni pociąg ŚKD "CEP" Sp. z o.o. wyjechał z końcem 2019 roku! Podobnie ma się sprawa na portalach internetowych, których nikt nie zaktualizował. Z własnych poszukiwań znalazłem nowe dane w informatorze UTK i chyba tylko na stronie gminy Kije - mogło się to z czasem zmienić, ale jak opisuje wyżej kolega... chyba jednak nie.


Jeszcze to zacne forum ma naturalnie prawidłowe dane.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 01 Wrzesień 2022, 19:11:49
Nooo, tak średnio na Jerzego - patrząc na nazwę działu o Zgrozo to stara nomenklatura jest! Teraz w miejsce Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej mamy Świętokrzyską Kolejkę Wąskotorową (cytując Bogdana - "do wczoraj byłem dziadem, a dziś jestem dziadkiem" :) ). Tak, że też będzie wymagana mała aktualizacja - zatem pozdrowienia dla Adminów :]


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 02 Wrzesień 2022, 01:52:57
Dzięki za szybką reakcję! Jest już prawie dobrze, ale nie do końca... nie kolej, a - kolejka (taka, jak się na dywanie albo "pamelach" rozkłada) ;)


Tytuł: Torowisko kolei wąskotorowej zostanie zachowane. Ruszą po nim drezyny?
Wiadomość wysłana przez: Maciek JKD on 20 Kwiecień 2023, 14:18:05
https://radiokielce.pl/1039162/torowisko-kolei-waskotorowej-zostanie-zachowane-rusza-po-nim-drezyny/?fbclid=IwAR1BTxssms7-jOeIJ27yHBgj4ycbz3AwmCcdpFrg_JMwQHxSQUXDfF_ZG-A (https://radiokielce.pl/1039162/torowisko-kolei-waskotorowej-zostanie-zachowane-rusza-po-nim-drezyny/?fbclid=IwAR1BTxssms7-jOeIJ27yHBgj4ycbz3AwmCcdpFrg_JMwQHxSQUXDfF_ZG-A)

Torowisko kolei wąskotorowej zostanie zachowane. Ruszą po nim drezyny?

Marta Gajda-Kruk
2023-04-17 20:44

(https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2023/04/IMG_20230417_133936-750x375.jpg)

Istniejące torowisko kolei wąskotorowej na odcinku Pińczów – Młodzawy Małe zostanie zachowane. To odpowiedź Komisji Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Pińczowie na petycję Stowarzyszenia Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolejki Dojazdowej. Pismo członków stowarzyszenia odnosiło się do informacji o rzekomym rozebraniu torowiska na wspomnianym odcinku kolei na potrzeby planowanej budowy ścieżki rowerowej.

Aneta Wykurz, przewodnicząca komisji przekonuje, że zgodnie z koncepcją ścieżka rowerowa od Skrzypiowa do Młodzaw Małych nie będzie przebiegać po dawnym torze.

– Program funkcjonalno-użytkowy, na którego podstawie opracowywana jest dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na trasie od miejscowości Skrzypiów do punktu odpoczynku rowerzystów przy Szkole Podstawowej w Młodzawach Małych przewiduje prowadzenie ścieżki towarzyszącej trasie kolejowej, bez zakłócenia przejezdności kolejowej lub w dystansie od kolejki – zaznacza.

– Biorąc pod uwagę powyższe uważam, że petycja jest bezzasadna, gdyż istniejące torowisko kolei wąskotorowej na trasie Pińczów – Młodzawy Małe zostanie zachowane. Cała trasa ścieżki rowerowej oraz postępowanie z istniejącym torowiskiem wynika w znaczniej mierze z uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach – dodaje.

Michał Malesza, członek stowarzyszenia mówi, że jest usatysfakcjonowany. Podkreśla, że rozebranie torowiska byłoby historycznie i turystycznie nieuzasadnione. Dodaje też, że stowarzyszenie wyraża chęć podjęcia się reaktywacji szlaku kolejowego.

– Teraz będziemy się starać, żebyśmy mogli być użytkownikiem torowiska, i tak jak pisaliśmy w petycji, aby mógł być na tym odcinku poprowadzony ruch turystyczny, drezynowy. Jako stowarzyszenie działamy niekomercyjnie. Myślę, że nasze działania i taka bezkosztowa atrakcja przyczynią się do rozwoju miasta – zaznacza.

Potencjał turystyczny drezyn dostrzegła również znana podróżniczka Elżbieta Dzikowska, współprowadząca kultowy program „Pieprz i Wanilia”.

Michał Malesza podkreśla, że członkowie stowarzyszenia dokonali już także wstępnych oględzin nieczynnego zabytkowego torowiska na odcinku Pińczów – Chroberz. Jak stwierdza – po usunięciu krzewów i nagromadzonego humusu jego stan pod ruch drezyn rowerowych jest bardzo dobry.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Trabant on 20 Kwiecień 2023, 22:04:13
Oby tylko nie powstała tam ścieżka rowerowa.


Tytuł: Odp: Prasówka
Wiadomość wysłana przez: Cordylus on 22 Kwiecień 2023, 22:57:52
Z tego co piszą to ścieżka rowerowa powstanie obok toru co jest chyba najlepszą możliwą opcją.