Świat kolejek wąskotorowych

CZYNNE => Żuławska Kolej Dojazdowa => Wątek zaczęty przez: bxi on 26 Luty 2014, 19:44:50Tytuł: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 26 Luty 2014, 19:44:50
Za Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
http://www.bip.nowydworgdanski.pl/98,ogloszenia.html?wiecej=2005 (http://www.bip.nowydworgdanski.pl/98,ogloszenia.html?wiecej=2005)
Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej wąskotorowej

STAROSTA NOWODWORSKI

ogłasza

 przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości 29,664 km
Przedmiotem przetargu jest rozbiórka i sprzedaż infrastruktury kolejowej (złożonej z szyn kolejowych, i innych części metalowych torowiska wraz z jego uporządkowaniem) zlokalizowanych na dwóch odcinkach:
1) Nowy Dwór Gdański - Wierciny - dł. torowiska - 11,705 km
2) Nowy Dwór Gdański - Nowa Cerkiew - dł. torowiska - 17,959 km
Realizacja przedsięwzięcia może być przeprowadzona w całości po jednorazowej wpłacie za oba ww. odcinki lub w sześciu etapach:
 1) Nowy Dwór Gdański (od działki nr 89 - ul. Przemysłowa) - Kmiecin (za szkołą)
 2) Solnica (za peronem) - Rakowiska (teren peronu)
 3) Rakowiska (teren peronu) - Wierciny (granica Powiatu Nowodworskiego)
 4) Nowy Dwór Gdański (teren przy Lidlu) - Tuja (teren peronu)
 5) Tuja (teren peronu) - Jeziernik (skrzyżowanie z drogą powiatową 2342G)
 6) Jeziernik (skrzyżowanie z drogą powiatową 2342G) - Nowa Cerkiew (początek miejscowości)
Warunkiem przystąpienia do rozbiórki jest uiszczenie 1/6 wartości przedstawionej oferty w terminie    7 dni od zawarcia umowy. Prawo do rozbiórki każdego kolejnego odcinka oferent uzyska po uregulowaniu należności wynikającej ze sprzedaży infrastruktury kolejowej z poprzedniego etapu. Ostateczny dzień zakończenia prac - 31 maja 2014 r.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 43 8306 0003 0000 4734 2000 0120 tak, aby wpłata była na koncie w dniu 6 marca 2014 r.
Podmiot zainteresowany przedmiotem postępowania przetargowego składa ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Rozbiórka i sprzedaż infrastruktury kolejowej”.

 Termin złożenia oferty do dnia 7 marca 2014 r. do godziny 10.00 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82 - 100 Nowy Dwór Gdański
Oferta powinna zawierać:
 1) Dane oferenta wraz z wypisem z właściwego rejestru handlowego w przypadku zgłoszenia przez osobę prawną, bądź wpis do ewidencji gospodarczej w sytuacji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 2) Oświadczenie o posiadaniu środków majątkowych i osobowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.
 3) Oświadczenie o przyjęciu warunków płatniczych dotyczących rozliczeń za odcinki lub całości przed ich demontażem.
 4) Podanie proponowanych terminów realizacji rozbiórki poszczególnych etapów (jeśli dotyczy).
 5) Podanie ceny zakupu netto majątku będącego przedmiotem przetargu.
Zbywca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje o zbywanym majątku trwałym można uzyskać na stronie internetowej urzędu www.nowydworgdanski.pl (http://www.nowydworgdanski.pl) w zakładce przetargi i ogłoszenia oraz pod numerem telefonu 55 247 36 68 w.142

 

Starosta
 /-/
 mgr Ewa Dąbska


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 26 Luty 2014, 19:58:47
Czy ich poje....?????


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Ariel Ciechański on 26 Luty 2014, 20:11:16
Czy ich poje....?????

SŁOWNICTWO!


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 26 Luty 2014, 20:25:28
Ależ Arielu...
Czy ich poje?... - Zapytał Andrzej w charakterystyczny dla siebie sposób, zastanawiając się, czy to on daje im pić.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Brood.K on 27 Luty 2014, 16:36:31
Zaraz mi się przypomniało, jak swego czasu rozebrano na Żnińskiej KD wszystko poza linią Żnin-Gąsawa...
Pomijając że to jeszcze były PKP, to odbyło się to szybko i dość znienacka.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 27 Luty 2014, 17:46:14
Najgorsze jest to że chłopaki udrożnili linie do przystanku Tuja i teraz okazuje się ze wszytko na marne...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 27 Luty 2014, 18:22:52
Tu teoretycznie starostwo coś już wcześniej wspominało. W sumie linii do Lipinki nie ma już większego sensu bronić, ale boli że sieknęli też odcinek do Ostaszewa. Wysłałem dzisiaj pismo do konserwatora z prośbą o rozważenie wpisu z urzędu, ale nie mam najmniejszych złudzeń. Uważam, że odcinek NDG - Ostaszewo wraz z liniami na północ jak najbardziej kwalifikuje się do objęcia ochroną. Tyle, że jeżeli do tej pory konserwator nic nie zrobił, to znaczy, że nie ma takiego zamiaru. Podobno PTMKŻ udało się wybłagać 2 km szlaku na remont odcinka koło Junoszyna (info od Feyga (http://forum.dawnygdansk.pl/viewtopic.php?p=144283#144283)) - pytanie, czy starostwo słowa dotrzyma.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 27 Luty 2014, 20:00:59
Bardzo niedobrą sprawą jest że starostwo, skoro już zdecydowało się na rozbiórkę, nie przewidziało odzyskania części elementów metalowych nawierzchni (szyn, złączek, mocowań) zachowanych w stanie nadającym się do ponownej zabudowy. Tym bardziej że z rozbieranego odcinka do Tui można szyny zwozić w całych trzydziestometrowych sztangach wykorzystując kolej.
Starostwo powinno też wiedzieć, że podkładki czy łubki do szyn typów innych niż 49 i 42 są obecnie niedostępne, zaś nowe do szyn 42 i 49 są stosunkowo drogie, zatem warto zgromadzić trochę ich do ewentualnych wymian. Oczywiście nie chodzi tu o żadne "muzealne kolekcjonowanie" 50.000 podkładek, ale tak z tysiąc starych typów i z piątkę do ciężkiej szyny warto by mieć na wszelki wypadek...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 27 Luty 2014, 23:09:35
Kolejna sesja rady powiatu nowodworskiego za nami. Nie brakowało burzliwych dyskusji (http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/galeria/kolejna-sesja-rady-powiatu-nowodworskiego-za-nami-nie,2179100,t,id.html#skomentuj)
Cytuj
Powiat nowodworski. W czasie sesji kontrowersje wzbudziła m.in. sprawa przetargu
dotyczącego sprzedaży ponad 20 km torów z nieużywanych od dawna szlaków kolei wąskotorowej.
- Ta sprawa powinna zostać dokładnie przedyskutowana i przeanalizowana - mówiła radna Iwona Tyburska. - Powinniśmy postępować bardzo ostrożnie, bo przecież raz usuniętego torowiska nie da się odbudować. Tymczasem są głosy, że szlaki kolei wąskotorowej niosą ze sobą wielki potencjał turystyczny, który mógłby przynieść w przyszłości wielkie korzyści w regionie. Przetarg powinien być wstrzymany.

- Zgadzam się, że sprzedaż torowisk powinna zostać poprzedzona szczegółowymi analizami - dodał radny Zbigniew Ptak. - Jeżeli nieużywane od lat szlaki są nie do uratowania to oczywiście sprzedaż powinna nastąpić. Co innego, gdy są szanse na rozwój. Dlatego trzeba tę sprawę dokładnie przeanalizować.

Mówi się, że taki potencjał rozwoju ma szlak z Nowego Dworu Gdańskiego do Ostaszewa. Wójt tej gminy obecny na sesji sugerował, że jego samorząd mógłby wesprzeć finansowo taki projekt.

- Ostrożne dane mówią, że koszt reaktywacji tej linii byłby niewielki - mówi wójt Robert Ciżmowski. - Przed sprzedażą chciałbym poznać koszt takiej operacji. Może w przyszłości mogłaby to być wielka atrakcja turystyczna regionu.


Starosta Ewa Dąbska i Andrzej Sobociński z zarządu powiatu twierdzą, że szansom reaktywacji przewidzianej do sprzedaży linii do Ostaszewa przeczą liczby.

- Infrastruktury kolejowej w tych miejscach właściwie nie ma od ponad 20 lat - mówi Sobociński. - Nie ma szans na odbudowę linii w tym miejscu. Byłby to olbrzymi koszt.

- Pozyskane z likwidacji tory lepiej przeznaczyć na remont niszczejącego, ale za to popularnego, szlaku wąskotorówki z Nowego Dworu Gdańskiego nad morze - dodaje starosta Ewa Dąbska.

Zwracam uwagę na koncertowo przeprowadzoną przez panią starostę i jej wiernego giermka manipulację. Dwie wypowiedzi i dwa - powiedzmy otwarcie - kłamstwa:
1. Linia do Tui jest kompletna, linia do Ostaszewa ma jedynie niewielkie ubytki, łatwe do odbudowania choćby przy wykorzystaniu niewielkiego kawałka linii w kierunku Lipinki.
2. Istotą przetargu jest rozbiórka i sprzedaż infrastruktury, więc o żadnym pozyskaniu torów nie ma mowy. Pozyskać można najwyżej to, czego nie uda się opchnąć.

Niestety ciemny lud to ciągle kupuje.

PS
A może jednak ktoś jeszcze odżałuje te 5,50 na polecony i napisze do konserwatora? Pominąłem kilka argumentów, więc byłaby okazja je wykorzystać.

Zwykle przyjmuję rozbiórki nieczynnych odcinków wzruszeniem ramion, ale teraz cholera mnie bierze. Chyba dlatego, że naprawdę wierzę, że ta linia miałaby szansę.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: feyg on 28 Luty 2014, 02:31:59

Starostwo powinno też wiedzieć, że podkładki czy łubki do szyn typów innych niż 49 i 42 są obecnie niedostępne, zaś nowe do szyn 42 i 49 są stosunkowo drogie, zatem warto zgromadzić trochę ich do ewentualnych wymian. Oczywiście nie chodzi tu o żadne "muzealne kolekcjonowanie" 50.000 podkładek, ale tak z tysiąc starych typów i z piątkę do ciężkiej szyny warto by mieć na wszelki wypadek...
A gdzie to magazynować, skoro pod hasłem "teren obok Lidla" kryje się także rozbiórka budynku pełniącego funkcję owego magazynu? Powiem więcej - nawet rozjazd służący do oblotu składu po zjeździe z pasa nadmorskiego wedle planów idzie pod nóż....


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: aronek on 28 Luty 2014, 08:40:31
PS
A może jednak ktoś jeszcze odżałuje te 5,50 na polecony i napisze do konserwatora? Pominąłem kilka argumentów, więc byłaby okazja je wykorzystać.

Zwykle przyjmuję rozbiórki nieczynnych odcinków wzruszeniem ramion, ale teraz cholera mnie bierze. Chyba dlatego, że naprawdę wierzę, że ta linia miałaby szansę.
większy skutek będzie miało jak napiszesz do lokalnego posła. Jeśli on nie zauważy że ta decyzja odbije się negatywnei na wyniku PO w najbliższych wyborach, to konserwator jeszcze mniej może. Bo konserwator ma procedury i zanim coś zrobi to torów nie będzie. A polityk może wywrzeć presję.
Ja do "swojego" polityka już napisałem mejla. Oczywiście nic z tego nie wynika, ale próbować warto.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 28 Luty 2014, 13:13:00
Akurat konserwator może jak najbardziej (niestety głównie blokować). Ustawa o ochronie zabytków przewiduje na takie okazje odpowiednia procedurę:
Cytuj
Art. 46.
1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych [tu: rozbiórki] przy zabytku nie wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru.
3. Wstrzymane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku mogą być podjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków nie wpisze tego zabytku do rejestru.
Oczywiście nie wstrzymuje to samego przetargu, ale z konserwatorem na karku cały biznes bierze w łeb. Samo wszczęcie postępowania o wpis zmusiłoby w praktyce starostwo do wstrzymania sprzedaży.

Tyle, że tak naprawdę wszystko zależy od polityki konserwatora. W Lubelskim masz wpisany kawałek toru między Werbkowicami i Hrubieszowem, nieczynny od ponad 20 lat i w zasadzie bez widoków na przyszłość. Konserwator mazowiecki chciał wpisać powojenną linię Nasielsk - Pułtusk i gdyby jej stan był nieco lepszy albo protesty nieco mniejsze, to tak by się stało. Z kolei w Wielkopolsce nie ma wpisanej ani jednej z tamtejszych kolejek, a przecież jest i Środa, i Śmigiel (wpisane zabudowania stacji), i Gniezno. W rejestrze Kuj-Pomu nie ma też ani kolejki żnińskiej, ani wyrzyskich (ponownie - wpisane tylko zabudowania). Była za to linia Ostrowite - Brodnica (nadal są jej fragmenty).

Gdański WUOZ ma zszarganą opinię, ale ostatnio zmienił się jego szef (czyli konserwator wojewódzki) i nowy próbuje coś zmienić. Tyle, że "uprzejma prośba" jakiegoś Ziutka z Polski bardzo mało znaczy. Wysłana poleconym jest jedynie kwitem, który uniemożliwia konserwatorowi tłumaczenie się później, że nic o sprawie nie wiedział.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 01 Marzec 2014, 22:51:18
Dla posiadaczy mocnych nerwów, do posłuchania bieżąca sytuacja na sesji rady powiatu nowodworskiego:
00017 (http://www.youtube.com/watch?v=xa7gbnUrJCY#ws)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 01 Marzec 2014, 23:20:26
Czy jeśli ktoś już napisał pismo protestacyjne do konserwatora, to czy mógłby się podzielić wzorem? Myślę, że parę osób i stowarzyszeń byłoby zainteresowanych.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 02 Marzec 2014, 00:23:22
Raczej "protestacyjnego" bym nie pisał. Nie chodzi o rozróbę, bo może się ona odbić rykoszetem. Mimo wszystko powiat nadal pozostanie właścicielem pozostałej części kolejki...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: feyg on 02 Marzec 2014, 11:54:17
Jak ktoś bardzo chce, to może obejrzeć też końcówkę tego co działo się wcześniej ;): od 37:50

http://www.youtube.com/watch?v=irlDdkT9oxA#t=2274 (http://www.youtube.com/watch?v=irlDdkT9oxA#t=2274)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: eg_ptmkż on 02 Marzec 2014, 20:51:55
Za profilem ŻKD na FB
Uchwałą nr 428/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wyraził zgodę na wieloetapową "rozbiórkę i sprzedaż składników majątku trwałego stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego". Etap czwarty tej uchwały obejmuje rozbiórkę i sprzedaż torowiska czynnej linii na odcinku Nowy Dwór Gdański - Tuja.

W dniach 15 i 16.03.2014 (sobota i niedziela) planujemy uruchomienie pociągów specjalnych o których poinformujemy Was w oddzielnym poście.

Serdecznie zapraszamy !


Na mieście już zauważono coś takiego

(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t31/1606352_599633696793111_1781200699_o.jpg)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Wądzio on 02 Marzec 2014, 22:03:39
Super. Czy jest to tylko zbiórka dla tamtejszych mieszkańców czy ogólnopolska? Jeśli ogólnopolska chętnie bym sobie to wydrukował i pozbierał w Łodzi i odesłał. Podeślecie?


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 02 Marzec 2014, 22:22:17
Dodajmy, że pojawiła się też internetowa wersja petycji:
http://www.petycjeonline.com/protest_przeciwko_likwidacji_torow_uawskiej_kolei (http://www.petycjeonline.com/protest_przeciwko_likwidacji_torow_uawskiej_kolei)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: AXEL on 02 Marzec 2014, 22:52:38
Ta... psy szczekają a karawana pojedzie dalej. Narobicie się, napiszecie a Powiat zrobi swoje.

Radziłbym zebrać się w kupie, stworzyć plan na resztki zachowanych linii i z nim uderzyć do Starostwa.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 02 Marzec 2014, 23:04:00
AXEL, problemem są rozbieżne koncepcje (być może przedwyborcze) dwóch samorządów - powiatu NDG i gminy Ostaszewo.
Sam wiesz, że w politycznych mechanizmach racjonalizm nie jest środkiem smarnym.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: aronek on 03 Marzec 2014, 08:12:08
Kucyk - dokładnie. Tu nie ma co się patrzeć na to czy  coś ma sens czy nie, tylko trzeba krzyczeć jak najgłośniej, bo wszelkie interesy lubią ciszę, a nie akcje rozbiórkowe w świetle fleszy.
I należy dodać że logika bierze w łeb, kiedy w grę wchodzi jakaś forma zawiści. Wysokość stanowiska, nie uwalnia ludzi od bycia małostkowym.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Misiek_K on 03 Marzec 2014, 10:04:17
Według mnie plan działań zarządzających ŻKD powinien być następujący:
1. Decyzja co warto zachować, a co odpuścić.
2. Spotkanie z panią Starostą - przedstawienie racji, informacja o miejscach pracy, które mogłyby się pojawić lub mogą zostać zlikwidowane.
3. Oficjalny wniosek do Konserwatora w Gdańsku o pilny wpis szlaku kolejki ze względu na zagrożenie zniszczeniem (uchwała w załączeniu).
4. Oficjalny komunikat do mediów z przedstawieniem sprawy, polemika z twierdzeniami władz starostwa, z opisem (i zdjęciami), że szlak jest przejezdny, że to atrakcja dla regionu, do komunikatu lista z nazwiskami.
5. Zaproszenie przedstawicieli mediów (zarówno lokalnych jak i regionalnych, czy ogólnopolskich) na przejażdżkę po teoretycznie nieczynnym szlaku (OTV Gdańsk przede wszystkim).
4. Ustalenie nazwisk radnych którzy głosowali za uchwałą.
5. Wysłanie państwu radnym, którzy głosowali za uchwałą maili z oficjalnym komunikatem oraz zapytaniem dlaczego chcą zniszczyć regionalna atrakcję i czy będą startować w kolejnych wyborach.
6. Zainteresowanie tematem lokalnych parlamentarzystów.
Zajmie to chwile czasu, ale daje szansę na jakiś efekt. Szczególnie burda w mediach przed bliskimi wyborami może nie być wskazana.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 03 Marzec 2014, 10:29:30
Niby fajnie Miśku, a gdyby spróbować popatrzeć na tę sprawę z innej strony - oczami pragmatycznego radnego/mieszkańca:

Rozbiórka nieczynnych od kilkudziesięciu lat torów nie tylko uporządkuje teren oraz "zabezpieczy" stal przed ciągłymi kradzieżami, ale przede wszystkim pozwoli, po spieniężeniu złomu, na wyasfaltowanie gruntowej drogi powiatowej ul. M. Trynkiewicza, prowadzącej do największej w powiecie szkoły podstawowej, o utwardzenie której mieszkańcy piszą od lat prośby, a w obecnym budżecie brakuje środków na wykonanie prac.
Kolejka wąskotorowa, będąca chlubą naszego regionu, ma zagwarantowane, że dostanie do wymiany 2 kilometry szyn, którymi zastąpi stare i krzywe, o co wielokrotnie wnioskowała. Po wymianie szyn, stare tory również zostaną zezłomowane, co pozwoli na budowę dodatkowego chodnika wzdłuż ul. Trynkiewicza aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci.


I weź teraz oceń czy blokowanie takiej inwestycji pod pozorem "zachowania unikatowej na skalę europejską zabytkowej substancji" nie spowoduje burdy w mediach przed bliskimi wyborami która może nie być wskazana.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Misiek_K on 03 Marzec 2014, 10:49:39
Niby fajnie Miśku, a gdyby spróbować popatrzeć na tę sprawę z innej strony - oczami pragmatycznego radnego/mieszkańca:

Patrz punkt 1. Decyzja, którą trzeba podjąć na chłodno i z rozmysłem, a nie uraaa! i wszystko - czy jest jak tam jeździć, czy będzie kogo wozić. A może warto tylko o konkretne wyposażenie szlaku zawalczyć. Nie znam dobrze ŻKW - operator wie co mu jest potrzebne i jakie są realia.
Natomiast co do bliskich wyborów - to może być dobre narzędzie nacisku.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 03 Marzec 2014, 10:54:28
Na chłodno to za 2 tygodnie będziesz miał pozamiatane...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Misiek_K on 03 Marzec 2014, 11:01:38
Na chłodno to za 2 tygodnie będziesz miał pozamiatane...

W 2 tygodnie można wszystkie te punkty spokojnie zrealizować - co najwyżej pani Starościna nie będzie chciała się spotkać w tym temacie - to znany strach władzy. Procedura przetargowa trochę trwa, jest czas na odwołania. Anyway - ja bym to widział tak jak napisałem - żeby potem chociaż mieć poczucie zrobienia wszystkiego, co się dało zrobić.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 03 Marzec 2014, 11:09:10
Zgadzam się z 2xM - moim zdaniem całość zamieszania nacechowana jest dbałością o... jak najszybsze pozamiatanie.
Obawiam się ponadto, że nawet gdyby PTMKŻ udowodniło wszystkim stronom niezbędność przekazania materiałów torowych jako w niebie tak i na ziemi, to ktoś zaraz krzyknie że owszem, dajemy wam te 10 kilometrów dobrych szyn, ale macie tydzień na ich wymianę i zwrot starych, bo nam jest kasa potrzebna już, a nie za miesiąc! I żadne płacze i żadne krzyki nie przekonają nas, że białe jest białe a czarne jest czarne.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 03 Marzec 2014, 11:43:54
@ Misiek
Nie, jeśli chcesz prowadzić rzeczową dyskusję. Jak sobie wyobrażasz przygotowanie sensownej koncepcji funkcjonowania kolejki w ciągu kilku dni? Przecież to kwestia ogólnej strategii regionu - gdzie i w jaki sposób rozwijamy turystykę. Na razie leci to samopas jak wszędzie nad polskim Bałtykiem. Jak chcesz debatować, gdy w piątek (ten piątek) upływa termin składania ofert? Wybiorą zwycięzcę, podpiszą umowę i po sprawie (teoretycznie nawet 15-16 może się okazać, że za cmentarzem nie ma po czym jechać). Powiat działa na zasadzie faktów dokonanych i dla nich im szybciej, tym lepiej.

Teraz:
ad. 1. To akurat wiadomo. Oczywiście linie na północ od NDG pozostają poza dyskusją. Do tego NDG - Ostaszewo jako planowany od dłuższego czasu do uruchomienia (na dokładniejszą koncepcję trzeba sobie kupić trochę czasu). Reszta to złom i warto jedynie pomyśleć o podmianie na te bardziej zużyte elementy z pozostałych odcinków.
ad. 2. Pani starosta ma swoją rację, która jest bardziej jejsza niż ichsza.
ad. 3. Oficjalny wniosek to może złożyć powiat, czyli pani starosta, która o dziwo nie chce tego zrobić. Ciekawe dlaczego... (żeby podejmować uchwały trzeba mieć większość).
Z resztą w zasadzie można się zgodzić, tyle że tak jak napisał Kuc - druga strona też ma konkretne argumenty w wysokości ... tys. PLN i może się spokojnie nimi przerzucać. A odliczanie trwa...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Misiek_K on 03 Marzec 2014, 12:00:26
Nie, jeśli chcesz prowadzić rzeczową dyskusję. Jak sobie wyobrażasz przygotowanie sensownej koncepcji funkcjonowania kolejki w ciągu kilku dni?

Jeśli się takowej nie ma i nigdy nie robiło.... Cóż... No to złożenie niespisanych pomysłów pozostając na pewnym poziomie ogólności. Nie mów mi, że 2-3 osoby nie są w stanie tego zrobić - do tego żadnych debat organizować nie trzeba. Nikt nie mówi, że to ma być zaawansowany biznesplan.
Zresztą - te wszystkie punkty są do realizacji w gronie kilkuosobowym, bez konieczności angażowania armii.

ad. 2. Pani starosta ma swoją rację, która jest bardziej jejsza niż ichsza.

Warto te racje wysłuchać - żeby wiedzieć czym zbijać te pomysły.

ad. 3. Oficjalny wniosek to może złożyć powiat, czyli pani starosta, która o dziwo nie chce tego zrobić. Ciekawe dlaczego... (żeby podejmować uchwały trzeba mieć większość).

W przypadku zagrożenia zniszczeniem może zrobić to KAŻDY - prawo przewiduje taki wyjątek.

Z resztą w zasadzie można się zgodzić, tyle że tak jak napisał Kuc - druga strona też ma konkretne argumenty w wysokości ... tys. PLN i może się spokojnie nimi przerzucać. A odliczanie trwa...

Zawsze takie argumenty są. Jeśli z części szlaku rezygnujemy to kwota ta się zmniejszy. Dlatego trzeba mieć swoje kontry.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 03 Marzec 2014, 12:22:01
Cytuj
Jeśli się takowej nie ma i nigdy nie robiło.... Cóż...
Ale zdajesz sobie sprawę, ze nie mówimy o koncepcji kolejki a o koncepcji rozwoju gospodarczego regionu, co wymaga współpracy samorządów różnego szczebla, organizacji społecznych i przedsiębiorców. Jak na razie takiej koncepcji nie ma: gminy nadmorskie drenują całą kasę na rozwój turystyki pompując wartość nieruchomości swoich mieszkańców a reszta niech se orze tą ziemię i siedzi cicho jak poważni ludzie rozmawiają. Masz w jednym powiecie jedne z najbogatszych gmin w Polsce i takie dość biedne, rolnicze, popegieerowskie. W efekcie - rozbieżności w samym samorządzie - co innego mówi starosta, co innego sądzi np. wójt Ostaszewa. Koncepcję uruchomienia to faktycznie można przygotować szybko. Tyle, że nie jest ona odpowiedzią. Można też wymyślić koncepcję z cudami wiankami i akwaparkiem w Ostaszewie, ale mieliśmy być rzeczowi.

Cytuj
Warto te racje wysłuchać - żeby wiedzieć czym zbijać te pomysły.
Ale tu już nie chodzi o argumenty, tylko chęć pokazania, kto jest na górze.

Cytuj
W przypadku zagrożenia zniszczeniem może zrobić to KAŻDY - prawo przewiduje taki wyjątek.
To złóż - ja to zrobiłem w czwartek. Tyle, że taki papier to nie jest wniosek o wpis a jedynie informacja z prośbą o rozważenie wszczęcia postępowania z urzędu - bardzo istotna różnica. Według ustawy formalny wniosek o wpis może złożyć tylko właściciel albo dzierżawca wieczysty gruntu.

Cytuj
Zawsze takie argumenty są.
Ale wiele wskazuje na to, że dla pani starosty liczy się jedynie uzyskanie maksymalnej wartości wyrażonej w PLN.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Misiek_K on 03 Marzec 2014, 12:53:30
Ale zdajesz sobie sprawę, ze nie mówimy o koncepcji kolejki

W tym przypadku i w takim czasie trzeba się do tego właśnie ograniczyć i nie próbować zbawiać całego województwa.

Ale tu już nie chodzi o argumenty, tylko chęć pokazania, kto jest na górze.

Nie wiem - nie znam tej konkretnej sprawy. Dogadywanie się z samorządami bywa różne - jedni słuchają, inni nie. Próbować trzeba zawsze. Przeważnie samorządowcy zmieniają zdanie jak dobijają się do nich media. Mamy rok wyborczy i samorządowcom naprawdę nie zależy na negatywnym rozgłosie.

Tyle, że taki papier to nie jest wniosek o wpis a jedynie informacja z prośbą o rozważenie wszczęcia postępowania z urzędu - bardzo istotna różnica. Według ustawy formalny wniosek o wpis może złożyć tylko właściciel albo dzierżawca wieczysty gruntu.

Wniosek powinien złożyć operator, żeby był najbardziej wiarygodny (też pewnie napiszę). Wszczęcie postępowania już zatrzymuje wszelkie formy działalności. Oczywiście właściciel będzie stroną w postępowaniu.

Ale wiele wskazuje na to, że dla pani starosty liczy się jedynie uzyskanie maksymalnej wartości wyrażonej w PLN.

To też jest jakiś argument z którym można polemizować.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 03 Marzec 2014, 13:38:18
Wniosek powinien złożyć operator
A może właśnie operator mając rozeznanie w sytuacji nie chce składać takiego wniosku, choćby ze względu na to by nie psuć stosunków z właścicielem terenu? Znając rozsądek Kolegów Jarosława i Filipa z PTMKŻ optował bym za wariantem, że wszystko jest pod kontrolą, zaś wszelkie działania są poparte wnikliwym rozeznaniem możliwości i dzięki temu, skierowane w stronę pozytywną dla kolei. Pozytywną na tyle, na ile jest to możliwe.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Misiek_K on 03 Marzec 2014, 13:47:45
A może właśnie operator mając rozeznanie w sytuacji nie chce składać takiego wniosku, choćby ze względu na to by nie psuć stosunków z właścicielem terenu?

Zauważ, że cały plan, który zamieściłem zakłada działanie od strony Operatora, a nie pospolitego ruszenia, które często kończy się efektem słonia w składzie porcelany.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 03 Marzec 2014, 13:59:11
@ Misiek
No to masz dwie koncepcje do wyboru. Oficjalną koncepcję powiatu przedstawiła pani starosta: zaorać i zgarnąć kasę. Ostaszewo, część radnych powiatu i PTMKŻ mają inną koncepcję: zostawić linię do Ostaszewa i stopniowo w miarę możliwości ją uruchamiać. Na razie zysków większych nie będzie (bo turystyka w okolicy mizerna), ale i koszty niewielkie. PTMKŻ jakoś sobie z odcinkiem do Tui samo poradziło, przy niewielkiej pomocy samorządu (prace interwencyjne, trochę nawierzchni z rozbiórki) dalej powinno pójść podobnie. W przyszłości kolejka będzie zwiększała potencjał turystyczny gminy Ostaszewo i wspomagała miejscowe przedsięwzięcia (np. agroturystyczne). Którą wolisz?

Cytuj
To też jest jakiś argument z którym można polemizować.
Tyle, że to nie jest dyskusja a zwykły konflikt interesów. Jednym zależy na kolejce a drugim na kasie. Na gruncie dyskusji jest to nie do pogodzenia (chyba, że masz kasę potrzebną na odkupienie całości od powiatu), bo albo masz jedno, albo drugie. Brak wspólnego mianownika.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Misiek_K on 03 Marzec 2014, 14:38:06
Na gruncie dyskusji jest to nie do pogodzenia

Jeśli tak do tego podchodzimy i oddajemy walkowerem wszystko to tak - niedasię. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że jak już stoimy przed ścianą, to można,a nawet trzeba sięgnąć po inne argumenty typu próba rozpoczęcia procedury przez WKZ lub media (i strach urzędników oraz radnych o swoje stołki to trzeba w to iść). Skoro wójt Ostaszewa i niektórzy radni są za pozostawieniem torów na określonych odcinkach to warto spróbować tym rozegrać.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: ok333 on 03 Marzec 2014, 18:22:34
Nie wiem, czy to nie zapóźno . ale podpiszsmy proszę   zgodnie z życzeniem Stowarzyszenia Kocham Żuławy.

http://www.petycjeonline.com/protest_przeciwko_likwidacji_torow_uawskiej_kolei (http://www.petycjeonline.com/protest_przeciwko_likwidacji_torow_uawskiej_kolei)

Pozdrawiam z Wielkopolski Wschodniej.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 03 Marzec 2014, 18:31:54
Ten link jest na poprzedniej stronie. Ja już wczoraj podpisałem :)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: tomasz11 on 03 Marzec 2014, 18:43:32
Dwa podpisy wysłane :)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 05 Marzec 2014, 14:23:21
"Nie chcą rozbiórki torowisk żuławskiej wąskotorówki" - Relacja w Dzienniku Bałyckim (http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3354467,nowy-dwor-gdanski-nie-chca-rozbiorki-torowisk-zulawskiej-waskotorowki,id,t.html).


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Leśny Dziadek on 05 Marzec 2014, 18:47:14
Część pozyskanych szyn (nie są już produkowane) ma zostać przeznaczona na remont

No błagam, znajdźcie jakiś inny powód dla naiwnych...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Filip Bebenow on 05 Marzec 2014, 19:50:20
Nie spodziewałem się, że akcja polegająca de facto na różnicy zdań między Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Gminą Ostaszewo co do przyszłości jednego z nieczynnych odcinków kolei wąskotorowej rozleje się do tak monstrualnych rozmiarów. Sedno problemu zostało gdzieś zagłuszone przez ogólną panikę, półsłówka i niedomówienia wynikające z podawania sobie wiadomości o rozbiórce. Jako chyba najbardziej związany, zawodowo i faktycznie (spośród użytkowników tego forum) z Żuławską Koleją Dojazdową muszę stwierdzić, że linie Nowy Dwór Gd. - Kmiecin i Solnica - Rakowiska, przecięte w łącznie trzech miejscach, w kilku innych poważnie rozkradzione nie są i nigdy nie będą strategicznymi dla rozwoju regionu. Wręcz przeciwnie, kuszą złodziei złomu i należy zdecydowanie ten proceder ukrócić. Podobnie wygląda sprawa z odcinkiem Ostaszewo - Nowa Cerkiew, gdzie ubytki są znaczne, a celu podróży nie ma. Odcinek Nowy Dwór Gdański - Tuja - Ostaszewo jest przejezdny na długości 6 km od Nowego Dworu, kolejne 8 km to krzaki, kilka niewielkich ubytków i zaasfaltowane przejazdy. Stąd koncepcja władz Ostaszewa by jednak spróbować. Jak się to skończy? Nie wiadomo. Ani ja, ani PTMKŻ nie jesteśmy stroną tego - można śmiało powiedzieć - konfliktu.
W niektórych kręgach zostałem już prawie ukamienowany za to, że nie przykułem się kajdanami do resztek torowiska w Kmiecinie i nie poczyniłem rejtanowskiego gestu. Ci, którzy mają do czynienia z delikatną materią zarządzania koleją zapewne mnie rozumieją. Dlatego jestem zatrwożony skalą paniki jaka wybuchła w tzw. social-mediach. Wspomniane wcześniej niedomówienia poskutkowały mylnym postrzeganiem sprawy, jakoby linie kolejowe Nowy Dwór Gd. - Stegna i Prawy Brzeg Wisły - Sztutowo również miałyby być rozebrane, co jest wierutną bzdurą. Mam nadzieję, że nie przełoży się to na liczbę pasażerów w sezonie letnim, bo jeśli ktoś dzisiaj usłyszy o "rozbiórce żuławskiej" to może sobie odpuścić wizytę, nie dociekając szczegółów. Walka nawet w słusznej sprawie musi mieć "ręce i nogi", dlatego apeluję o rozwagę.

Pozdrawiam,
Filip Bebenow


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 05 Marzec 2014, 20:22:12
Filipie ale chyba wszędzie chodzi o ocalenie odcinka NDG-Ostaszewo. Cgoc z Ostaszewa do Gniazdowa i Nowej Cerkwi daleko już nie jest więc może warto by było ten odcinek również ocalić nawet na lokalne przeprowadzki. Druga storna czyli za Kmiecinem to owszem nie ma szans na reaktywacje ale tamte szyny i resztę infrastruktury nie złomować tylko zwieść do NDG i przeznaczyć na remonty i uzupełnienie ubytków. nie wiem ile b y jeszcze szyn zostało ale można by rozważyć przedłożenie szlaku nadmorskiego ze Sztutowa do Katów Rybackich. W końcu kolejka miał by szanse dojechać nad samo wodę.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Piotrek on 05 Marzec 2014, 20:25:28
Jest jeszcze realna szansa czy sposób na zmianę decyzji co do czynnego odcinka do Tui (czy nawet dalej do Ostaszewa) i uchronienie jej od rozbiórki? PTMKŻ już podjęło jakieś działania? Czy klamka już zapadła ?


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 05 Marzec 2014, 21:52:05
Cytat: Filip Bebenow
Sedno problemu zostało gdzieś zagłuszone przez ogólną panikę, półsłówka i niedomówienia wynikające z podawania sobie wiadomości o rozbiórce.
Pooolska... Mieszkam w Pooolsce... Mieszkam w Pooolsce... Mieszkam tu, tu, tu, tu...

Przecież to zawsze tak działa. Trochę może szkoda, że PTKMŻ na początku dokładniej nie wyjaśniło sytuacji, ale to i tak niewiele mogło zmienić. Ludzie reagują emocjonalnie i tak to sobie leci. W sumie lepiej, że to nie wy jesteście inicjatorami tego zamieszania.

Cytuj
Mam nadzieję, że nie przełoży się to na liczbę pasażerów w sezonie letnim, bo jeśli ktoś dzisiaj usłyszy o "rozbiórce żuławskiej" to może sobie odpuścić wizytę, nie dociekając szczegółów.
Za kilka tygodni sprawa tak, czy inaczej przycichnie i wszystko potoczy się swoim torem. Większość pasażerów to chyba jednak urlopowicze, a oni lokalnych mediów nie śledzą. To jednak jest nadal bardzo niszowy problem i poza żuławskim czy mikolskim półświatkiem mało kogo obchodzi.

PS.
Rozumiem wasze podejście i nikogo krzyżować ani kamienować nie zamierzam ;).


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: aronek on 06 Marzec 2014, 13:49:36

Cytuj
Mam nadzieję, że nie przełoży się to na liczbę pasażerów w sezonie letnim, bo jeśli ktoś dzisiaj usłyszy o "rozbiórce żuławskiej" to może sobie odpuścić wizytę, nie dociekając szczegółów.

Co samo w sobie jest nauczką że lepiej było nie rozgrzebywać tego mrowiska, jakim jest rozbiórka, bo straty spowodowane ta "paniką" mogą być większe niż zyski ze sprzedaży złomu.

Cytuj
Wręcz przeciwnie, kuszą złodziei złomu i należy zdecydowanie ten proceder ukrócić.

czyli wyjściem, nie jest pilnowanie torowiska, a jego rozebranie? Mniej więcej to samo usłyszałem w urzędzie gminy w Stępnicy gdzie byłem przy okazji po pieczątkę do książeczki turystycznej PTTK, że wąskotorówkę rozebrano bo kradziono tory i policja nie była wstanie upilnować. A po za tym mieli w tamtym okresie ryzyko zarządu komisarycznego i potrzebowali pieniądze.
Krótkowzroczne patrzenie. Teraz po zwrocie podatku pobranego za "grunty pod wodą" mają na tyle dużo kasy że mogliby sobie pozwolić na atrakcję jaką byłaby kolejka. Ale jak rozumiem to jest temat do zupełnie innego wątku. Każdy ma drobne dylematy takie jak samorząd powiatu NGD.
Ja dla przykładu zastanawiam się czy już sprzedać moją kolekcję Tytusów czy jeszcze czekać aż nabiorą wartości.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=tytus+romek+i+atomek+wyd+I&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y (http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=tytus+romek+i+atomek+wyd+I&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Ariel Ciechański on 06 Marzec 2014, 13:55:48

Co samo w sobie jest nauczką że lepiej było nie rozgrzebywać tego mrowiska, jakim jest rozbiórka, bo straty spowodowane ta "paniką" mogą być większe niż zyski ze sprzedaży złomu.

Ależ dlaczego... Zysk ze złomu osiągnie powiat, stratę na przewozach zaś przewoźnik nie pobierający od powiatu dotacji...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: aronek on 06 Marzec 2014, 13:57:28
W takim razie poszedłem myśleniem za daleko. W kierunku że strata przewoźnika przekłada się też na mniejszy dochód powiatu.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 06 Marzec 2014, 15:01:57
Przesadzacie. Efekt dla przewozów to może by był, gdyby materiał pojawił się w jakiejś Uwadze TVNu, Panoramie czy innym Teleekspresie. Zresztą wtedy też jednocześnie działałoby to w drugą stronę - X (tysięcy) osób dowiedziałoby się o kolejce, a dalej w myśl zasady: "Nieważne, jak piszą. Ważne, że piszą".
Oczywiście w teorii starostwo mogłoby się wkurzyć i pogonić PTMKŻ (nie wiem jak wygląda umowa), ale kto mu poprowadzi kolejkę w sezonie? Przecież wstrzymanie ruchu w roku wyborczym to jak strzał już nie w kolano a od razu w skroń. Dlatego całe to czajenie się jest bez większego znaczenia.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: feyg on 06 Marzec 2014, 18:27:11
Poprzednia umowa została w końcu lutego aneksowana, na jej mocy PTMKŻ jest operatorem ŻKD do 31 grudnia 2023.

P.S.
Materiał z dzisiejszej "Panoramy" (od 10:45) (http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/06032014-1830/14279407)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Misza on 06 Marzec 2014, 20:31:54
Jest jeszcze realna szansa czy sposób na zmianę decyzji co do czynnego odcinka do Tui (czy nawet dalej do Ostaszewa) i uchronienie jej od rozbiórki? PTMKŻ już podjęło jakieś działania? Czy klamka już zapadła ?

Tez bym się chciał dowiedzieć. Po rozbiórce nie da się dojechać pod cmentarz? To w sumie/1.11/ była dobra okazja do kontaktów miejscowej ludnosci z kolejka. Z ta częscia która nad morze się nie wybiera od X lat.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: feyg on 06 Marzec 2014, 20:37:53
W przypadku rozbiórki o cmentarzu można zapomnieć, ba nawet część stacji wraz z drezynownią ma iść pod palnik


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 06 Marzec 2014, 21:35:40
2xm czy dostałeś jakoś odpowiedz od konserwatora zabytków??


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 06 Marzec 2014, 22:17:53
Nie, na razie cisza.

Mam pytanie: Jak jest z tymi rezerwacjami na imprezę 15 marca? Czy PTMKZ wysyła jakieś potwierdzenia? Wczoraj dwa razy próbowałem wysłać maila, ale odrzucało. Wysłałem z innego adresu - niby błędu nie zgłaszało, ale w końcu nie wiem, czy poszło...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 06 Marzec 2014, 23:22:20
Znalezione na fb, Stowarzyszenia Kochamy Żuławy:
https://www.facebook.com/kochamyzulawy/photos/a.161996353902955.21949.161591510610106/428809397221648/?type=1&relevant_count=1 (https://www.facebook.com/kochamyzulawy/photos/a.161996353902955.21949.161591510610106/428809397221648/?type=1&relevant_count=1)
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic334/v2014030623213474814982.jpg)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 09 Marzec 2014, 21:33:10
:D (Choć zobaczymy, co dalej...)

Nowy Dwór Gdański. Przetarg na rozbiórkę starych torowisk wąskotorówki został unieważniony (http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/nowy-dwor-gdanski-przetarg-na-rozbiorke-starych-torowisk,2190122,t,id.html#d4f1233370cf44e5,1,3,5)

Cytuj
Nowy Dwór Gdański. Nie będzie, przynajmniej na razie, rozbiórki i sprzedaży starych torowisk kolei wąskotorowej w powiecie nowodworskim. Przetarg ogłoszony przez zarząd powiatu nowodworskiego został unieważniony.

Nowy Dwór Gdański. Przetarg ogłoszony przez nowodworskie starostwo powiatowe został unieważniony, bez podania przyczyn. Oficjalnie procedura zakończyła się w ubiegły piątek. Wiadomo, że do przetargu stanęło 12 firm z całej Polski. Starostwo przeznaczyło do rozbiórki niemal 25 km torów (8,6 na trasie Nowy Dwór Gdański - Wierciny i 15,9 na trasie Nowy Dwór Gdański - Nowa Cerkiew).


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 09 Marzec 2014, 21:59:54
Brawo :) Teraz niech wójt się wywiąże z obietnicy i wspomoże w oczyszczeniu i udrożnieniu szlaku do Ostaszewa a może i dalej jeśli by się dało. Dla nie go będzie to dotrzymanie obietnicy a dla starostwa dowód że unieważnienie rozbiórki nie było błędem.

Unieważnienie przetargu nie powoduje ze zagrożenia nie ma i wpis do rejestru zabytków by się przydał.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Piotrek on 09 Marzec 2014, 22:27:44
Naprawdę BRAWO!!!  ;D Teraz to życzę spełnienia obietnic gminy i uruchomienia linii do Ostaszewa.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Misza on 10 Marzec 2014, 08:05:40
Optymistycznie zakładacie ze umieważnienie jest z powodu 1000 podpisów.
A ja myślę że silniejsza niż podpisy, jest jedna z 25 firm, która stanęła do przetargu.

Ale szanse dla Ostaszewa wzrosły..


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 10 Marzec 2014, 15:49:59
Nic nie zakładałem, ale:

Zabytkowa kolejka już w ewidencji  (http://www.ochronazabytkow.gda.pl/)

Cytuj
Ratujemy kolejkę wąskotorową biegnącą przez Żuławy! Sporemu odcinkowi trasy, (z ponadstuletnią tradycją) zagroził przetarg na rozbiórkę części torów ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Konserwator zabytków nie godzi się na niszczenie zabytkowej infrastruktury technicznej mającej olbrzymią wartość dla naszego regionu. Uwzględniając także liczne pisma jakie wpłynęły do naszego urzędu w sprawie likwidacji części kolei, PWKZ podjął decyzję o włączeniu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków województwa pomorskiego odcinka kolei od Ostaszewa do Nowego Dworu.

Co to oznacza? Włączenie obiektów do WEZ skutkuje koniecznością ujęcia w.w. obiektów także w Gminnej Ewidencji Zabytków. W myśl art 39, ust. 3 Prawa budowlanego, po włączeniu obiektów do tych ewidencji, wszelkie prace budowlane i rozbiórkowe przy nich wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Niewykluczone także, że niektóre odcinki kolejki wąskotorowej biegnącej przez Żuławy trafią do rejestru zabytków.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: boris-cz on 10 Marzec 2014, 21:51:34
Dlaczego do tej pory nie wypowiedzial sie na ten temat nikt od "operatora" kolejki? Dla czego cisza na ich profile FB, a na innym(Stowarzyszenie "Kochamy Źulawy") ta wiadomość wisi juź drugi dzień?

Moźe dla tego? : "...gdyby to od nas zależało to baza powstałaby w Sztutowie a członkowie miejscowej rady powiatu mieliby przy Dworcowej 27 swoje wymarzone Word Trade Center ze specjalną strefą ekonomiczną i Bóg wie co jeszcze."

To dyskusja sprzed roku,dla przypomnienia...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 10 Marzec 2014, 22:01:11
Myślę, że gdyby było tak, jak piszesz to jednak linia do Tui nie zostałaby uruchomiona.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: boris-cz on 10 Marzec 2014, 22:16:19
No mam nadzieje źe tak nie jest, ale pytania nadchodza,obserwujac sytuacje "z boku i z daleka"....


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 10 Marzec 2014, 22:24:18
Filipa nie było na ostatnim posiedzeniu rady powiatu aby bronić torowiska stacji w NDG. Gdy udało się uratować linie cisza.... Czyby operator się nie cieszył z sukcesu?? Podpisy zbierane były przez "Kochamy Żuławy" a nie PTMKŻ. Komu tu bardziej zależy na kolejce?? Czyżby chodziło o te szyny na wymianę w pasie nadmorskim?? Przecież te szyny dalej można pozyskać z okolic końca wschodniego szlaku.
Ta... psy szczekają a karawana pojedzie dalej. Narobicie się, napiszecie a Powiat zrobi swoje.
I te szczekanie pomogło. Narobiło się hałasu i udało się uratować. Gdy rozbierali Nasielsk, Sompolno i Brześć była cisza i dziś torów nie ma.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Wądzio on 10 Marzec 2014, 23:40:50
Filipa nie było na ostatnim posiedzeniu rady powiatu aby bronić torowiska stacji w NDG. Gdy udało się uratować linie cisza.... Czyby operator się nie cieszył z sukcesu?? Podpisy zbierane były przez "Kochamy Żuławy" a nie PTMKŻ. Komu tu bardziej zależy na kolejce?? Czyżby chodziło o te szyny na wymianę w pasie nadmorskim?? Przecież te szyny dalej można pozyskać z okolic końca wschodniego szlaku.
Ta... psy szczekają a karawana pojedzie dalej. Narobicie się, napiszecie a Powiat zrobi swoje.
I te szczekanie pomogło. Narobiło się hałasu i udało się uratować. Gdy rozbierali Nasielsk, Sompolno i Brześć była cisza i dziś torów nie ma.


Andrzeju!!!!!
Każda decyzja ma swoje konsekwencje.
Porozmawiaj z odpowiednimi ludźmi to coś zrozumiesz

Czy Ty będąc operatorem - który i tak ma duży problem przed sobą jakim jest starostwo nowodworskie pisałbyś oficjalnie "walczcie o szlak taki a taki" nie mając pewności czy będzie podpisana nowa umowa na kolejne lata operatorstwa na ŻKD (czy nowa umowa już została zawarta?)?

Swoją drogą, jak już przeglądasz tak dużo w necie to pewnie już zauważyłeś taką informację https://www.facebook.com/events/675127655859038/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular (https://www.facebook.com/events/675127655859038/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular) - to wprawdzie Rogów a nie Żuławy ale na pewno chętnie Cię przyjmą do pracy - przydasz się.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 11 Marzec 2014, 00:08:11
Ciężko powiedzieć, co pomogło. Moim zdaniem sytuacja rozwinęła się w sposób optymalny: PTMKŻ nie weszło w konflikt ze starostwem, kolejkę w obronę wzięły miejscowe organizacje (które mają na szczeblu lokalnym dużo większe znaczenie - potencjalnie przydatne w przyszłości: może jakaś współpraca?), a to, co było do uratowania zostało uratowane.

PS.
Mimo wszystko jednak trochę głupio to (http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/11519-kolej-waskotorowa-na-zulawach-uratowana-nie-bedzie-likwidacji-torow.html) wygląda*:
Cytuj
Sens w planach starostwa dostrzega też Filip Bebenow z Żuławskiej Kolei Dojazdowej, która prowadzi ruch na odcinku nadmorskim. Jego zdaniem nie ma sensu utrzymywanie linii, po których nigdy nie pojadą pociągi. Jedyny problem to według niego zbyt mała ilość materiału z rozbiórki, który stowarzyszeniu obiecali urzędnicy.
Możliwe, że to "skrót myślowy" dziennikarza, ale w tych okolicznościach wyszedł niemal sabotaż. W sumie nieważne...

* Oczywiście w tym kontekście - ogólnie zgadzam się, że resztek linii do Lipinki nie ma sensu zostawiać na pastwę złodziejom.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 11 Marzec 2014, 08:14:51
Może sabotaż i nadinterpretacja dziennikarska, a może racjonalne podejście do problemu poprzez manewr zwany w szachach gambitem. Myślę że z komentarzami należy się wstrzymać do czasu faktycznego rozpoczęcia, a jeszcze lepiej zakończenia rozbiórek zbędnych odcinków. I wtedy zobaczymy kto, w jakim stopniu przyczynił się do sukcesu, bądź porażki...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Ariel Ciechański on 11 Marzec 2014, 10:19:10
Filipa nie było na ostatnim posiedzeniu rady powiatu aby bronić torowiska stacji w NDG. Gdy udało się uratować linie cisza.... Czyby operator się nie cieszył z sukcesu?? Podpisy zbierane były przez "Kochamy Żuławy" a nie PTMKŻ. Komu tu bardziej zależy na kolejce?? Czyżby chodziło o te szyny na wymianę w pasie nadmorskim?? Przecież te szyny dalej można pozyskać z okolic końca wschodniego szlaku.

Może byś zostawił Filipa i PTMKŻ w spokoju o Wybitny Teoretyku Zarządzania Kolejami Wąskotorowymi... Weź kolejkę w dzierżawę, atakuj oddającego Ci ją we władania i utrzymaj się na posterunku. Polska lokalna bywa bardzo mściwa, więc dystans przewoźnika do sprawy powinien nie podlegać jakiejkolwiek ocenie.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Ariel Ciechański on 11 Marzec 2014, 10:27:59
Andrzeju!!!!!
Każda decyzja ma swoje konsekwencje.
Porozmawiaj z odpowiednimi ludźmi to coś zrozumiesz

Czy Ty będąc operatorem - który i tak ma duży problem przed sobą jakim jest starostwo nowodworskie pisałbyś oficjalnie "walczcie o szlak taki a taki" nie mając pewności czy będzie podpisana nowa umowa na kolejne lata operatorstwa na ŻKD (czy nowa umowa już została zawarta?)?

Swoją drogą, jak już przeglądasz tak dużo w necie to pewnie już zauważyłeś taką informację https://www.facebook.com/events/675127655859038/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular (https://www.facebook.com/events/675127655859038/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular) - to wprawdzie Rogów a nie Żuławy ale na pewno chętnie Cię przyjmą do pracy - przydasz się.

Chyba poraz pierwszy w życiu zgadzam się w 100% z Wądziem...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: marar on 11 Marzec 2014, 13:44:44
http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/z-zulaw-nie-znikna-zabytkowe-tory-konserwator-wpisal-je-do-rejestru/jlnk2 (http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/z-zulaw-nie-znikna-zabytkowe-tory-konserwator-wpisal-je-do-rejestru/jlnk2)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Paweł Niemczuk on 11 Marzec 2014, 22:26:54
Sprawa wydaje się prosta i logiczna. Nazywa się to - to dyplomacja.
PTMKŻ jest dzierżawcą lub biorącym w użyczenie. Korzysta z majątku powiatu, być może także dostaje jakieś tam dotacje, albo powiat zleca wykonanie jakiś prac przy budowlach / taborze. Stowarzyszenie się nie stawia bo doskonale wie, że jedno pierdnięcie starosty, a po stowarzyszeniu zostanie co najwyżej szyld na budynku i co raz bardziej spłowiałe rozkłady jazdy na przystankach. Stowarzyszeniu ni cholerę nie na rękę z powiatem. Powiedzonko może nie do końca adekwatne, ale mniej więcej w temacie: "nie kąsaj ręki, która cię karmi".

Wygodniej i korzystniej (z dyplomatycznego punktu widzenia) jest zarządcy kolei uciec się tutaj do pomocy innego, formalnie niezwiązanego z nim stowarzyszenia. Korzyści:
- zarządca nie wchodzi na ścieżkę wojenną z właścicielem kolei
- inne stowarzyszenie nie musi się bawić w dyplomację, może przypuścić frontalny atak, bo (najprawdopodobniej) nie ma niczego do stracenia
- w razie porażki nikt niczego nie traci
- w razie sukcesu zarządca ma całe tory, a owo inne stowarzyszenie ma na koncie poważny sukces, którym może się chwalić
- w sprawy kolei angażują się kolejne osoby

Doradzałbym zatem większą powściągliwość w ocenianiu PTMKŻ. Dyplomacja i spryt są zadziwiająco często skuteczniejsze (i bardziej eleganckie) niż jazgot i wojowanie.
Ja osobiście jestem pełen uznania dla kolegów z Żuław za to, że załatwili sprawę w białych rękawiczkach i, co ważniejsze, skutecznie.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andy on 11 Marzec 2014, 22:42:46
że jedno pierdnięcie starosty,

Wzywam do używania bardziej wyważonego słownictwa. Być może któryś ze starostów to przeczyta i oberwie się któremuś niewinnemu stowarzyszeniu...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Ptr on 11 Marzec 2014, 22:51:58
No w sumie jak by starosta, której działania tu omawiamy, przeczytała demaskatorski post Pawła to cały misterny plan PTMKŻ poszedł by gdzie pieprz zimuje ;)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 11 Marzec 2014, 23:16:07
Za witryną Powiatu Nowodworskiego
http://www.nowydworgdanski.pl/index.php?wiecej=2031&wiecej_news=1 (http://www.nowydworgdanski.pl/index.php?wiecej=2031&wiecej_news=1)

PRZETARG UNIEWAŻNIONY

W dniu 7 marca 2014 r. odbył sie przetarg na rozbiórkę i sprzedaż infrastruktury kolejowej. Do przetergu przystąpiło 11 oferentów. Po otwarciu ofert komisja przetargowa sporządziła protokół z przeprowadzonego przetargu. Na jego podstawie Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjął decyzję o unieważnienu przetargu, zgodnie z § 1 uchwały nr 439/2014 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 marca 2014


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 11 Marzec 2014, 23:21:06
której
któryś
I takim sposobem gender zawitało (zawitał?zawitała) na 750mm! :P


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Ptr on 11 Marzec 2014, 23:26:41
której
któryś
I takim sposobem gender zawitało (zawitał?zawitała) na 750mm! :P
Ja pisałem konkretnie o pani staroście z NDG ;)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: aronek on 12 Marzec 2014, 09:25:00
moim zdaniem, z perspektywy unieważnionego przetargu, jest to typowe działanie pod sondaże. Takie jakie uprawa władza w Polsce. Czyli rzucasz jakiś temat i czekasz na sondaże, na to jak dobierze to społeczeństwo. Jeśli robi się przy tym szym, to wycofujesz się. Jeśli danej inicjatywie ludzie przyklasną - realizujesz ją.
Dlatego podniesienie wrzawy wokół tematu, zbieranie podpisów i poruszenie tematu przez lokalne media i stowarzyszenie spełniło rolę odstraszacza od rozbiórki. Starostwo dostało sygnał że nie jest to akceptowane posunięcie.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Paweł Niemczuk on 13 Marzec 2014, 00:12:59
No w sumie jak by starosta, której działania tu omawiamy, przeczytała demaskatorski post Pawła to cały misterny plan PTMKŻ poszedł by gdzie pieprz zimuje ;)

Jeśli starosta jest choćby średnio rozgarnięty, to doskonale wie, na czym polega ta zabawa.
A jeśli nie jest (a w to wątpię), to raz, że tu nie trafi, a dwa - nawet jeśli, to co z tego :)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: aronek on 13 Marzec 2014, 09:22:40
w tym drugim wariancie umocnii się w swoim foczeniu i zawistnie będzie starał się jeszcze bardziej utrudnić działalność towarzystwu.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 13 Marzec 2014, 13:52:44
@ Aronek
Nie, to nie był balon próbny. Te zostały już wypuszczone dawno temu - przedstawiciele powiatu wspominali o planowanej rozbiórce w wypowiedziach dla lokalnej prasy. Nie wiem, czy na TZF dotarło, ale ja czytałem o tym z 1,5 roku temu. Wówczas nie było żadnego odzewu ze strony "ludu", więc starostwo mogło liczyć na sprawne przeprowadzenie całej procedury. Szczególnie, że przecież wcześniej rozebrano bez najmniejszego sprzeciwu pozostałe linie południowej części żuławki.

Myślę, że całość była próbą zrobienia jeszcze czegoś przed wyborami. Szybkie załatwienie sprawy dałoby staroście ekstra milion na kiełbaskę - w sam raz dla elektoratu. Udałoby się gdyby nie konserwator. Lokalna wrzawa medialna nie miała tu wielkiego znaczenia. Starostwu dość dobrze szło obalanie argumentów i narzucanie swojej narracji. Zwróć uwagę, że większość artykułów sprowadza się do tego:
* Starostwo chce rozebrać od 20 lat nieczynne i rozkradane pozostałości torów żeby wesprzeć linię nadmorską.
* Miłośnicy kolei opiekujący się kolejką popierają działania starostwa.
* Wójt Ostaszewa uważa, że może warto zastanowić się nad rewitalizacją, ale jak starostwo rozbierze to on zrobi ścieżkę rowerową i też będzie dobrze.
* Jacyś ludzie zebrali podpisy i ogólnie protestują.

Oczywiście mogły być jeszcze jakieś inne biznesy, które spowodowałyby odwołanie przetargu, ale przeciągnięcie sprawy oznaczałoby z kolei, że kasy nie będzie przed wyborami, więc dobrym wujkiem zostałby starosta następnej kadencji. Dlatego gdyby nie wpis rozbiórkę szybko by sfinalizowano. Protestujący zajęliby się swoimi sprawami i do wyborów nikt już o kolejce by nie pamiętał.

@ Starosta przeczyta
Politycy to nie takie rzeczy o sobie i swoich działaniach czytają.

Dajcie już spokój z tymi teoriami spiskowymi.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: aronek on 13 Marzec 2014, 20:48:24
Nie wiem kiedy rozebrano "południowe" linie. google nie dal szybkich odpowiedzi, a na dłużej mi się nie chciało szukać. Faktem jest że czasy się zmieniają i zmienia się też podejście ludzi do tego co zostało po dawnych czasach, oraz ich zaangażowanie społeczne. To co lat temu parę mogło mało kogo obchodzić, teraz kiedy ludzie mają pełniejsze brzuchy, już kogoś interesuje.
Zrobiłem prawie nic w tej sprawie. Ale wierzę, że wiele takich "prawie nic" może zmienić czyjąś decyzję.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 13 Marzec 2014, 21:46:44
Cytuj
Nie wiem kiedy rozebrano "południowe" linie.

Na przykład odcinek Pordenowo - Lichnowy 5 lat temu:
(http://forum.dawnygdansk.pl/files/p1220788_514.jpg)
Całkiem niedawno rozebrano też część torów PKP (było to chyba wspomniane na forum).

Cytuj
Faktem jest że czasy się zmieniają...

Przede wszystkim jednak obcinano "od końca" - mało kogo interesowała rozbiórka linii przez pola gdzieś pod Kończewicami bo nikt nie miał złudzeń, że coś tam jeszcze może pojechać. Gdyby obecnie chodziło wyłącznie o resztki linii do Lipinki to też nie byłoby sprzeciwu. Opór był spowodowany tym, że miał zostać zlikwidowany odcinek, który ma realne szanse na przywrócenie i utrzymanie ruchu. Zarząd powiatu najwyraźniej nie wziął tego pod uwagę.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 16 Marzec 2014, 14:12:14
Za stroną Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański:
http://miastonowydwor.pl/news/content/964 (http://miastonowydwor.pl/news/content/964)
Starosta Nowodworski Pani Ewa Dąbska oraz Burmistrz Jacek Michalski spotkali się wczoraj z Panem Dariuszem Chmielewskim Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Tematem rozmowy była niekorzystna dla mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański decyzja Konserwatora w sprawie włączenia do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków w Gdańsku terenów kolei wąskotorowej na odcinku Nowy Dwór Gdański - Ostaszewo. Wpis znacznie zwiększy koszty planowanej w najbliższym czasie rozbudowy cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Gdańskim (przejście przez tory w kierunku miejscowości Marynowy) oraz w przyszłości praktycznie uniemożliwi budowę ścieżek rowerowych, pieszych i widokowych w obrębie miejscowości Lubiszynek, Lubieszewo, Tuja, Orłówko, Rychnowo, Nowy Dwór Gdański z wykorzystaniem nieczynnego odcinka kolei wąskotorowej. Wśród inicjatorów wpisu jest Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych oraz wójt Gminy Ostaszewo.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 16 Marzec 2014, 14:56:02
Starosta do wymiany w nadchodzących wyborach.
W Koszalinie cmentarz jest po obu stronach torowiska i tak  samo może być w NDG. Wystarczy zrobić przez tory. Przy braku torów tak samo trzeba by było robić dojście.
Dziś przeglądałem szlak przy użyciu google street view i w 2012 roku były krzaki na torowisku. Miejscami dość sporo. Pytanie czy gdzieś w okolicy torowiska jest osoba posiadająca rębak do gałęzi?? Jeśli jest ktoś taki to być może był by zainteresowany darmowym opałem pod warunkiem ze sam by wyciął te krzaki z torowiska. PTMKŻ miało by w ten sposób za darmo oczyszczone torowisko.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: boris-cz on 16 Marzec 2014, 21:43:21
Po co komu te ścieźki widokowe,piesze,rowerowe skoro takie maja wszyscy i wszedzie.Kolej waskotorowa ma juź dzisiaj malo kto, ale oni ciagle swoje.Niech sobie przebuduja DK7 na ścieźke widowiskowa skoro tak im zaleźy.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: gajos on 17 Marzec 2014, 00:29:50

Dziś przeglądałem szlak przy użyciu google street view i w 2012 roku były krzaki na torowisku.

Może czas przejrzeć przy użyciu własnych oczu?
Oświadczam iż funduję forumowiczowi o ksywie andrzej2112 bilety (autobusowe i kolejowe) na przejazd z miejsca zamieszkania do stacji wąskotorowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz na drogę powrotną.
Ewentualnie zwracam koszt paliwa średnio palącego samochodu osobowego.
Tylko traktorem nie przyjezdżaj bo pójdę z torbami przez zużycie ropy.
Termin do ustalenia.

P.S.
Dawno temu na innym forum obiecałem Ci taki sam układ byś przyjechał do Warszawy skąd osobiście zawiozę Cię na stację Piaseczno Wąsk. Oczywiście zaproszenie nadal aktualne.

To kiedy się widzimy?


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 17 Marzec 2014, 10:07:48
Podaje sposób na darmowe oczyszczenie torowiska  a ty się mnie czepiasz.... Jak będę miał możliwości to zajrzę do Piaseczna lub NDG lub gdzie indziej.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Wądzio on 17 Marzec 2014, 15:11:39
...zajrzę do Piaseczna lub NDG lub gdzie indziej.
Ponawiam moje zaproszenie z fb.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 17 Marzec 2014, 15:44:32
a ty się mnie czepiasz....
Ależ Kolega Gajos nie czepia się Ciebie - Wielki Forumowy Teoretyku Rozwiązywania Spraw Trudnych.
On w sposób (jeszcze) dżentelmeński pisze: przestań e-rdolić*.

*) e-rdolenie - dawanie dobrych, prostych rad w wirtualnym świecie elektronicznego przekazu, jak rozwiązać wszelakie problemy, z którymi rzeczywisty świat sobie nie może poradzić.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: feyg on 17 Marzec 2014, 21:02:43
Za stroną Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański:
[url]http://miastonowydwor.pl/news/content/964[/url] ([url]http://miastonowydwor.pl/news/content/964[/url])

Co ciekawe w gazetowym wydaniu tego newsa autor PTMKŻ wśród prowodyrów "skoku na [powiatową kasę" nie wymienia ;)
http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/nowy-dwor-gdanski-samorzadowcy-powiatu-i-gminy-spotkali-sie,2199482,t,id.html#d4f1233370cf44e5,1,3,5 (http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/nowy-dwor-gdanski-samorzadowcy-powiatu-i-gminy-spotkali-sie,2199482,t,id.html#d4f1233370cf44e5,1,3,5)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: gajos on 17 Marzec 2014, 22:37:38
Podaje sposób na darmowe oczyszczenie torowiska  a ty się mnie czepiasz.... Jak będę miał możliwości to zajrzę do Piaseczna lub NDG lub gdzie indziej.

Owszem czepiam ale za całokształt Twojej tutejszej działalności. Zdarza Ci się czasami trafnie coś napisać ale byłbyś poważniej traktowany gdybyś co raz zostawił odcisk buta na wąskim nasypie.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 18 Marzec 2014, 22:54:43
Protest, który zorganizowało Stowarzyszenie "Kochamy Żuławy" został zgłoszony do konkursu na najciekawszą Inicjatywę Społeczną w Powiecie Nowodworskim
http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/plebiscyt/wybieramy-najciekawsza-inicjatywe-spoleczna-w-powiecie-nowodworskim,1557,t,id.html (http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/plebiscyt/wybieramy-najciekawsza-inicjatywe-spoleczna-w-powiecie-nowodworskim,1557,t,id.html)
http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/plebiscyt/karta/protest-przeciwko-likwidacji-torow-zulawskiej-kolei-waskotorowej,1557,249484,186524,t,id,zid,kid.html (http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/plebiscyt/karta/protest-przeciwko-likwidacji-torow-zulawskiej-kolei-waskotorowej,1557,249484,186524,t,id,zid,kid.html)
Żuławska kolej wąskotorowa to niezbywalny element żuławskiego pejzażu kulturowego, który stanowi także o tożsamości mieszkańców regionu. Zachowana może stać się największym produktem turystycznym Żuław i rozpoznawalną w Polsce marką, a jednocześnie przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu i poprawy życia mieszkańców.Dzięki Stowarzyszeniu Kochamy Żuławy została złożona petycja do Starostwa której celem był protest przeciwko likwidacji infrastruktury kolei wąskotorowej na trasach opisanych w ostatnim przetargu ofertowym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, na rozbiórkę i sprzedaż infrastruktury kolejowej wąskotorowej, a w szczególności na odcinku pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Ostaszewem, gdzie podjęto już kroki przystosowania trasy do ruchu kolejowego. Petycja odniosła sukces,przetarg unieważniono,a kolejka trafiła do ewidencji konserwatora zabytków.źródło:Stowarzyszenie Kochamy Żuławy


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: feyg on 19 Marzec 2014, 19:31:35
Żenującego spektaklu akt kolejny (http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/nowy-dwor-gdanski-w-czwartek-rozmowy-o-kolei-waskotorowej,2203488,t,id.html#d4f1233370cf44e5,1,3,5) czyli ktoś czegoś najwyraźniej nie zrozumiał....

Cytuj
Nowy Dwór Gdański. W czwartek 20 marca, od godziny 9, w starostwie powiatowym odbywać się będzie dyskusja publiczna w sprawie torowisk kolei wąskotorowej. W spotkaniu mają wziąć udział przeciwnicy rozebrania torowisk linii Ostaszewo-Nowy Dwór Gdański i zwolennicy usunięcia torów.
Nowy Dwór Gdański. Przypomnijmy, usunięcia torów chciało nowodworskie starostwo powiatowe. Tory nie zostały zdemontowane, bo były społeczne protesty a ostatecznie linię Nowy Dwór Gdański - Ostaszewo otoczył opieką konserwator zabytków. Władze jednak nie ustępują. - Chcemy pokazać, że konserwator podjął błędną decyzję, a większość mieszkańców Żuław torowisk wąskotorówki nie chce - mówi Andrzej Sobociński z zarządu powiatu nowodworskiego. - Chcemy, by konserwator cofnął decyzję.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 20 Marzec 2014, 21:44:50
Nowy Dwór Gdański. Zaognia się spór między żuławskimi samorządami w sprawie torów
http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/galeria/nowy-dwor-gdanski-zaognia-sie-spor-miedzy-zulawskimi,2204920,t,id.html#d4f1233370cf44e5,1,3,5 (http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/galeria/nowy-dwor-gdanski-zaognia-sie-spor-miedzy-zulawskimi,2204920,t,id.html#d4f1233370cf44e5,1,3,5)
Nowy Dwór Gdański. Od początku w dyskusji zaczęły padać mocne słowa, samorządowcy podnosili głos. Zarząd powiatu i burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego m.in. oskarżyli wójta gminy Ostaszewo, Roberta Ciżmowskiego, że ten doprowadził do unieważnienia przetargu na rozbiórkę torów i wpis linii kolei wąskotorowej Nowy Dwór Gdański - Ostaszewo do ewidencji pomorskich zabytków.

 Zobacz także: Nowy Dwór Gdański. Przetarg na rozbiórkę torów unieważniony

 - To była intryga, która uderzyła głównie w samorząd Nowego Dworu Gdańskiego i jego mieszkańców - mówi burmistrz miasta, Jacek Michalski. - To na naszym terenie znajduje się większość torowiska do Ostaszewa. Planowaliśmy w miejscu usuniętych torów ścieżkę rowerowo-widokową. Dodatkowo to skomplikuje przebudowę komunalnego cmentarza. Te inwestycje teraz albo zostaną wstrzymane, albo kosztować będą znacznie więcej. W projekt odbudowy linii do Ostaszewa miasto nie będzie się angażować.

 - Pan burmistrz kłamie, w rozmowach telefonicznych ze mną podkreślał, że jego plany rozbudowy cmentarza nie będą kolidowały z reaktywacją linii do Ostaszewa - odpowiedział Ciżmowski. - My chcieliśmy, by przygotować analizę finansową, słabych i mocnych stron, reaktywacji tego torowiska. Jednocześnie deklarujemy wspracie finansowe, w miarę oczywiście możliwości.
Nie rozumiem pośpiechu w rozbiórce torów i oporu w tej sprawie.

Sprawdź koniecznie: Nowy Dwór Gdański. Stracimy na zabytkowych torach

 - Skąd nagle to zainteresowanie torami? - pytał Andrzej Sobociński z zarządu powiatu nowodworskiego. - Tyle lat nikt się tym nie chciał zajmować, nie wspierał powiatu i kolejarzy. Byłem na spotkaniu w gminie Ostaszewo. Tam nie ma euforii w związku z działanami wójta w sprawie kolejki. Jest raczej rozczarowanie.

 W debacie zabrali głos także radni powiatowi, którzy zazwyczaj nie biorą udziału w dyskusjach w czasie publicznych spotkań.

 - Niech pan przestanie, pan się powtarza - mówił do wójta Ciżmowskiego członek zarządu powiatu Józef Rybicki. - Szlag mnie trafia, kiedy tego słucham. Jest pan hipokrytą, bo wcześniej o kolejce nie chciał pan słyszeć. O tę intrygę oskarżam wójta Ciżmowskiego i radnego z Ostaszewa, Andrzeja Przedcieczyńskiego. Jestem przedsiębiorcą i wiem, że te tory to marnotrawstwo. My kolejki nie chcemy likwidować, tylko uratować funkcjonujący odcinek nad morze. temu miał służyć unieważniony przetarg.
- Dlaczego wójt Ciżmowski sam nie zrobił analizy kosztów reaktywacji linii do Ostaszewa? - pytał inny członek zarządu powiatu Stanisław Juszczyk. - Panie Filipie (Filip Bebenow z Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych), my podchodziliśmy do pana otwarcie, a pan wystąpił przeciw nam.

 W czasie debaty Filip Bebenow poinformował, że całkowity koszt odrestaurowania linii z Nowego Dworu Gdańskiego do Ostaszewa to 116 tys. zł.

 - Chcę usłyszeć konkretne deklaracje obrońców torów, w jaki sposób zamierzają się zaangażować w prace nad rozwojem torowiska, które zostało wpisane do ewidencji zabytków - stwierdziła starosta Ewa Dąbska.

 - Padło tu wiele obelg, ale my po prostu chcemy ratować to, co jest wspólnym dobrem nas wszystkich i rozwijać gminę - odpowiedział Ciżmowski. - Podtrzymuję deklarację o finansowym wsparciu tego projektu. Konkrety podam w kwietniu.Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 20 Marzec 2014, 21:50:00
Nowy Dwór Gdański. Spór o żuławską wąskotorówkę. Samorządowcy krytykują organizacje pozarządowe
http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/galeria/nowy-dwor-gdanski-spor-o-zulawska-waskotorowke-samorzadowcy,2205056,t,id.html (http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/artykul/galeria/nowy-dwor-gdanski-spor-o-zulawska-waskotorowke-samorzadowcy,2205056,t,id.html)
Nowy Dwór Gdański. Dostało się regionalnym organizacjom pozarządowym w czasie debaty o sytuacji żuławskiej kolei wąskotorowej. Regionaliści zadeklarowali wsparcie rozwoju kolei, ale od samorządowców usłyszeli wiele cierpkich słów.

Nowy Dwór Gdański. Przedstawiciele organizacji pozarządowych odpowiedzieli na prośbę starosty Ewy Dąbskiej. Dąbską interesowało czy miłośnicy regionu, którzy wywalczyli ochronę konserwatora zabytków nad linią kolei Nowy Dwór Gdański - Ostaszewo, zaangażują się w odbudowę tej linii.

 - Czy jesteście w ogóle w stanie to zrobić, jak miałoby to wyglądać - pytała starosta. - Chcę konkretnych deklaracji.

 - Jesteśmy w stanie wspierać kolej przygotowując projekty o dofinansowanie, mamy w tym doświadczenie - mówi Marek Opitz z Klubu Nowodworskiego. - Są na to szanse. Przykładem są domy podcieniowe - kilka lat temu skazywano je na zagładę, teraz ministerstwo kultury wpompowało w nie miliony złotych. Za 10, 15, 20 lat żałowalibyśmy tych torów. Tak jest np. w partnerskim mieście Nowego Dworu Gd. Hennef, którego władze do dziś żalują likwidacji kolei wąskotorowej (wystawili jej nota bene pomnik). Kolej ma potencjał, to atrakcja turystyczna. Gdybyśmy nie reagowali, za kilka lat zabytki żuławskie oglądalibyśmy jedynie w folderach.

 Grzegorz Gola z Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja podkreślił, że większość tego typu projektów zakłada aż 80 procent dofinansowania. Dodał, że są możliwości nawiązania współpracy z kolejami wąskotorowymi z rejonu Meklemburgii w Niemczech.

 - Członkowie stowarzyszenia Kochamy Żuławy może i kochają Żuławy, ale na pewno nie kochają mieszkających tu ludzi - ripostował burmistrz Jacek Michalski.

- Czym innym jest zrobić zdjęcie zabytkowi i pojechać do domu, a czym innym tu mieszkać. Jaką macie ofertę dla mieszkańców Tui, Orłówka, Lubiszynka? Cenię bardzo pracę kolejarzy z Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, ale kiedy chcieliście od nad palec, to my wam go daliśmy, a wy odrąbaliście nam całą rękę.

 - To wszystko co się działo na "fejsbukach", w internecie to bzdury i hipokryzja - mówił o proteście przeciwko rozbiórce torowisk członek zarządu powiatu nowodworskiego, Józef Rybicki.

 - Opracowując ten przetarg opieraliśmy się na słowach Filipa Bebenowa z PTMKŻ - dodaje Ewa Dąbska. - Liczyliśmy na pana wsparcie w sprawie przetargu. Wielokrotnie spotykaliśmy się na zarządzie i pan wtedy mówił zupełnie co innego o torowisku do Ostaszewa. Tak się nie robi. Będę oczekiwała od PTMKŻ rozliczenia działań. To samorządy będą obarczone utrzymywaniem torowisk.

 - W ostatnich dniach wiele działań PTMKŻ było złych - dodał radny Andrzej Sobociński. - Dziś z deklaracji odbudowy torowiska zostały nici... A za co kupimy wagon MBX? Popsuł pan wszystkie relacje, ale to pana problem.
 Przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślili, że od przejęcia torowisk wąskotorowych w 2003 r. wkład samorządowców w utrzymanie infrastruktury był niemal zerowy.

 - Jesteśmy zwolennikami rozwoju kolei wąskotorowej w kierunku nadmorskim - odpowiada Bebenow. - Nigdy nie atakowaliśmy zarządu powiatu, cieszę się, że w ogóle rozmawiamy. Zdaję sobie sprawę z tego, że powiat nie jest majętny i nie jest w stanie wspierać nas kwotami rzędu 300 tys. zł. Są jednak możliwości rozwoju przedsięwzięcia, jakim jest kolej wąskotorowa.

 - Mieszkańcy gminy Ostaszewo naprawdę chcą tej kolejki, to jedna z niewielu szans, by tej gminie zapewnić rozwój - dodał jednak sołtys Gniazdowa Sebastian Siudak. - Taki mamy pomysł i prosimy o wsparcie. Jesteśmy małą gminą, takiego Nowego Dworu Gdańskiego nie zakrzyczymy.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 20 Marzec 2014, 22:57:12
Ale jazda. Widać tego ducha Samoobrony (Sobociński). Teraz czekamy na blokadę torów...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Piottr_tt on 22 Marzec 2014, 21:27:10
Jacek Michalski to się swego czasu na pl.misc.kolej udzielał, pisząc, że kolejki wąskotorowe są nikomu niepotrzebne. Ciekawe czy to ten sam Jacek Michalski...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Waldi7 on 23 Marzec 2014, 19:27:20
Oczywiście mogły być jeszcze jakieś inne biznesy, które spowodowałyby odwołanie przetargu, ale przeciągnięcie sprawy oznaczałoby z kolei, że kasy nie będzie przed wyborami, więc dobrym wujkiem zostałby starosta następnej kadencji. Dlatego gdyby nie wpis rozbiórkę szybko by sfinalizowano. Protestujący zajęliby się swoimi sprawami i do wyborów nikt już o kolejce by nie pamiętał.

Prawdopodobnie całkowita racja. Dobrze, że zadziałał wojewódzki konserwator zabytków, do czego także 2xm przyczyniłeś się - i wielkie dzięki za to !!!


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 23 Marzec 2014, 22:04:02
Daj spokój. Okaże się jeszcze, co z tego wyniknie. Na razie widzisz, co się wyprawia - pozostaje mieć nadzieję, że to tylko taka nasza pszenno-buraczana kampania wyborcza...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 24 Marzec 2014, 23:18:14
Po powrocie z imprezy "Pociągiem do Tui" udało się odnaleźć w Lubieszewie taki rarytas, który miał być oddany na złom:
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic478/v2014032320393480443466.jpg)
Kilka fotek z odcinka Tuia-Ostaszewo.
http://bxi.pxd.pl/album/49448/1/linia-tuia-ostaszewo-15-mara-2014 (http://bxi.pxd.pl/album/49448/1/linia-tuia-ostaszewo-15-mara-2014)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Paweł Niemczuk on 24 Marzec 2014, 23:26:11
Oczywiście, że wsadzenie do pieca hutniczego szyny, która przetrwała wojny światowe, brunatnych, czerwonych itd. itp. budzi opór. Niemniej jednak szyny z przełomu XIX i XX wieku na kolejach wąskotorowych nie są niczym nadzwyczajnym. Ba, zdarzają się szyny z lat 60. XIX wieku....


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: dobrzyn on 25 Marzec 2014, 08:20:35
@Bxi: Tuja nie Tuia


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: gajos on 26 Marzec 2014, 14:00:42

Kilka fotek z odcinka Tuia-Ostaszewo.
[url]http://bxi.pxd.pl/album/49448/1/linia-tuia-ostaszewo-15-mara-2014[/url] ([url]http://bxi.pxd.pl/album/49448/1/linia-tuia-ostaszewo-15-mara-2014[/url])


Uwielbiam archeologię kolejową i takie relacje ale konstruktywnie zwrócę uwagę iż nie rób tych samych ujęć co krok albo scen typu "Życie codziennie drobiu w kontekście mchu na szynach"
:)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 27 Marzec 2014, 08:04:59
Dziękuję Pawłowi Niemczukowi, Dobrzynowi i Gajosowi za cenne uwagi. Są to już pewnie historyczne zdjęcia, bo w sobotę nastąpią zmiany. Poniżej ciekawe ogłoszenie:

Informak
Wielka mobilizacja!
 W najbliższą sobotę, 29.03.2014 r., odbędzie się wielkie „odkurzanie” torowiska w Ostaszewie!
 Z torowiska zostaną wycięte krzaki. Wszyscy możemy pomóc, chociażby przy przenoszeniu tego, co zostanie usunięte.
 Po pracy przewidziany jest wiosenny piknik.
 Oficjalne potwierdzenie jutro, tj w czwartek.

 Kiedy? 29.03.2014 r. od godziny 09:00
 Gdzie? Zbiórka na stacji kolejowej w Ostaszewie (obok boiska sportowego i poczty)
 Piknik: od około godziny 14:00 lub 15:00

 Jeśli możecie, zabierzcie ze sobą: pilarki, kosiarki, podkaszarki, piły, siekiery, haczki, szpadle, grabie.

 Oficjalne potwierdzenie jutro, tj w czwartek.
 Organizator: Gmina Ostaszewo , za zgodą i wiedzą PTMKŻ, a właściciela terenu - Starostwa - odpowiedź najprawdopodobniej jutro.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 29 Marzec 2014, 18:52:30
Kochamy Żuławy (https://pl-pl.facebook.com/kochamyzulawy)

Cytuj
Ostaszewska wąskotorówka po pierwszym dniu "odkurzania".
Dzisiaj drugi etap prac.
Na zachętę: tak wygląda odcinek kolejki po dzisiejszym [tzn. wczorajszym] "odkurzaniu" przez pracowników GOPS-u
(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/1975227_1479567888923323_1568619576_n.jpg)PS
Miejmy nadzieję, że temat przetargu będziemy mogli zostawić na razie za sobą. W związku z tym post dotyczący relacji z sobotnich prac przeniosłem do wątku: Co z linią Nowy Dwór - Ostaszewo? (http://750mm.pl/index.php?topic=1414.msg67709#msg67709)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 01 Kwiecień 2014, 21:14:46
Dobra, trochę się pospieszyłem. Oczywiście będzie jeszcze przetarg na rozbiórkę resztek linii w kierunku Lipinki.

Żuławy Wiślane - Rozbiorą część torowiska (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t31.0-8/q74/s720x720/1939582_757202500959407_1552645323_o.jpg)

Jeśli ktoś lubi klimaty polityki pszenno-buraczanej i ma dużo samozaparcia, może sobie obejrzeć:
KOLEJKA WĄSKOTOROWA ZDOMINOWAŁA ZAKOŃCZENIE XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM – 27.03.2014 (http://www.youtube.com/watch?v=n-lZXZJxbCY#ws) (od 59:50)
XXXV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 31.03.2014 (http://www.youtube.com/watch?v=tNrPY7VAZJs#t=66) (od 35:00)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 08 Kwiecień 2014, 11:15:30
Jest i sam przetarg... http://www.bip.nowydworgdanski.pl/98,ogloszenia.html?wiecej=2060#akapit_2060 (http://www.bip.nowydworgdanski.pl/98,ogloszenia.html?wiecej=2060#akapit_2060)

 Nowy Dwór Gdański - Wierciny - dł. torowiska - ok. 8,610 km Tego torowiska powinno starczyć na uzupełnienie ubytków Tuja- Nowa Cerkiew oraz budowę Sztutowo - Kąty Rybackie no ale lepiej sprzedać na złom....


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: WL on 08 Kwiecień 2014, 22:30:42
Nowy Dwór Gdański - Wierciny - dł. torowiska - ok. 8,610 km Tego torowiska powinno starczyć na uzupełnienie ubytków Tuja- Nowa Cerkiew oraz budowę Sztutowo - Kąty Rybackie no ale lepiej sprzedać na złom....

Zastanów się co piszesz! Budowa nowej linii, a taką byłaby Sztutowo - Kąty Rybackie, z szyn lekkich typów? Ustawodawca zakazuje takich rzeczy.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Kucyk on 08 Kwiecień 2014, 23:11:14
Kolego Wojciechu!

Andrzej2110 jest znany z tworzenia w każdym wątku na tym forum zacnym koncepcji budowy linii kolejowych położonych na pokładach dobrych intencji, z materiałów które są dostępne w wyobraźni, z zastosowaniem mocowania za pomocą miłośniczych więzi, za wirtualne pieniądze "tych co muszą dać pieniądze", które to linie będą rewelacyjnymi strzałami w jedenastkę przynoszącymi temu krajowi nad Wisłą pokój, pracę i socjalizm.
Zamiast chłostać go postami lepiej, Towarzyszu, zaproście Andrzeja do siebie - dajcie Mu się wykazać. Albo przynajmniej obiecajcie mu za te dobre rady jeden, darmowy, pojedynczy bilet na Waszą kolejkę, który polecam dobrze zabezpieczyć przed kurzem i molami.

No.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 10 Kwiecień 2014, 20:15:37
Nowy Dwór Gdański - Wierciny - dł. torowiska - ok. 8,610 km Tego torowiska powinno starczyć na uzupełnienie ubytków Tuja- Nowa Cerkiew oraz budowę Sztutowo - Kąty Rybackie no ale lepiej sprzedać na złom....

Zastanów się co piszesz! Budowa nowej linii, a taką byłaby Sztutowo - Kąty Rybackie, z szyn lekkich typów? Ustawodawca zakazuje takich rzeczy.
Nie wiem z jakich typów szyn jest ten odcinek ale nawet jeśli się one nie nadają do ponownego ułożenia w torowisku mogą posłużyć jako materiał na wymianę na odpowiednie szyny z innej rozbieranej linii. Lepiej aby one w jakiś sposób wspomogły kolejkę niż pensje radnych i starosty.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 11 Kwiecień 2014, 09:51:59
Andrzej, ale o czym ty mówisz. Powiat już jest wściekły, że zamiast 1,3 mln za złom dostanie jakieś 0,5 i traktuje to jako sabotaż (czy wręcz kradzież) ze strony PTMKŻ. Przecież tu chodzi o szybką kasę na bieżące wydatki. Gdyby coś podmieniać, to w pierwszej kolejności zużyte szyny z linii nadmorskiej. Tyle, że mimo teoretycznej zgody na taki manewr, starostwo nie dało czasu - tak im się spieszy.
Starosta uważa, że skoro powiat łaskawie użycza majątek, to PTMKŻ ma się cieszyć i grzecznie siedzieć cicho a nie wyciągać swych chciwych łap po dodatkową kasę. Nasz ulubieniec od Leppera domaga się wręcz sprawdzenia, jakie operator czerpie zyski, bo przecież muszą na tym kosmiczną kasę trzepać...

O nawierzchni niech się najlepiej wypowiedzą miejscowi, ale (z tego, co wiem), to najlepsza była na odcinku Lisewo - Ostaszewo - NDG - Stegna - Sztutowo, gdzie prowadzono ruch transporterowy.

A jeśli chodzi o odbudowę linii wzdłuż Mierzei, to mnie się gdzieś tam marzy tramwaj plażowy w Krynicy - pewnie gdybym został na Drogach Szynowych to teraz próbowałbym zrobić z tego magisterkę ;). W sumie mogłaby to być fajna inicjatywa "powiększająca plażę" - ciekawe, co by powiedział Urząd Morski ;). Oczywiście to już czyste "Rail fiction".


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 11 Kwiecień 2014, 12:35:27
Nie ze strony PTKMŻ Bo to konserwator zabytków uratował linie do Ostaszewa. Podpisy były zbierane przez "Kochamy Żuławy". Wójt Ostaszewa też ratował kolejkę.
Do Krynicy to jest za daleko ale Kąty Rybackie powiną się dać zrealizować w przyszłości. Zresztą powiat kładzie nacisk właśnie na pas nadmorski a takie przedłużenie by tylko pomogło.
W Rewalu też są/były plany przedłużenia pasa nadmorskiego.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 11 Kwiecień 2014, 13:01:54
Cytuj
Nie ze strony PTKMŻ Bo to konserwator zabytków uratował linie do Ostaszewa. Podpisy były zbierane przez "Kochamy Żuławy". Wójt Ostaszewa też ratował kolejkę.
... a starostwo publicznie obwiniło PTMKŻ i "nieodpowiedzialnych podżegaczy" bo tak im wygodniej.

Cytuj
Do Krynicy to jest za daleko ale Kąty Rybackie powiną się dać zrealizować w przyszłości.
Ale ja nie mówię o przedłużeniu tylko o oddzielnym odcinku w obrębie Krynicy z ruchem lekkich wagonów np. akumulatorowych. Wariant minimum: 1,9 km śladem dawnej linii od przystani rybackiej do latarni morskiej z możliwością przedłużenia w obie strony do odpowiednio km 10 i 19 licząc od granicy rosyjskiej. W sumie max 8,5 km.
Przypominam, że Krynica Morska to jedna z najbogatszych gmin w Polsce. Ostatnio była na 2 miejscu (wpływy 21 301,10 zł na jednego mieszkańca). Co prawda wynika to z zapłaty przez Skarb Państwa zaległego podatku za nieruchomość zwaną Zalew Wiślany (75 mln) i w następnych latach będzie zdecydowanie mniej, ale i tak pieniędzy mają pod dostatkiem.


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 11 Kwiecień 2014, 13:58:58
Starostwo nie ma racji. Im tylko zależy na chwilowej kasie a nie rozwoju.

Jako oddzielna kolejka w Krynicy to co innego. Nawet ciekawy pomysł i skoro gmina jest tak bogata mogła by sobie pozwolić na taka budowę. Tylko czy oni o czymś takim kiedyś  myśleli?


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: 2xm on 11 Kwiecień 2014, 22:31:49
Cytuj
Starostwo nie ma racji.
... ale trzyma kasę i co im Pan zrobisz ;). Mnie nie musisz przekonywać, ale kampania się rozkręca i szybko trzeba znaleźć winnych.

Jeśli chodzi o marzenia, to obawiam się, że wspomniany już Urząd Morski i odnośny Wydział Ochrony Środowiska szybko by je rozwiał. Choć kto wie, kto wie...


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Skruczaly on 12 Kwiecień 2014, 02:35:37
Jeśli juz mamy tutaj dywagować w stylu "rail fictiom" to kolejkę można połączyć z planowany przekopem w okolicach miejscowości Piaski który ma połączyć Bałtyk z zalewem wiślanym:
1. Potężna ilość ziemi którą trzeba usunąć można przewieźć na żulawy i zlikwidować w ten sposób problem z zalewaniem terenów depresyjnych:P
2. Kolejka ta była by na miarę naszych czasów i pokazywała by że my Polacy się nie boimy wyzwać my nawet z chęcią je podejmujemy:) (ale po co?)
3. Po zakończeniu przekopu proponować bym stworzyć kolejkę patryjotyczna tzn. mamy turystyczne, towarowe i pasażerskie ale patryjotyma to by było coś. Wagoniki wymalowane na biało-czerwono, muzyka patryjotyczna nadawana z głośników i do tego ostatni wagon z wielkim palcem wskazującym wskazanym w kierunku ruskich:)Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: dobrzyn on 12 Kwiecień 2014, 07:54:43
Do tego brzozowe ławki i zdjęcia prezesa w stylu Orwella... No bez przesady ;-)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: andrzej2110 on 23 Kwiecień 2014, 09:24:31
http://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,7307,uchwala-nr-462-2014-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-17-kwietnia-2014-r-w-sprawie-wylonienia-kupujacego-skladniki-majatku-stanowiacego-wlasnosc-powiatu-nowodworskiego-a-bedacymi-elementami-torowisk-pod-linia-kolejki.pdf (http://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,7307,uchwala-nr-462-2014-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-17-kwietnia-2014-r-w-sprawie-wylonienia-kupujacego-skladniki-majatku-stanowiacego-wlasnosc-powiatu-nowodworskiego-a-bedacymi-elementami-torowisk-pod-linia-kolejki.pdf)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 18 Maj 2014, 20:33:53
Trwa rozbiórka linii z NDG do Malborka. W tej chwili trwają prace między przystankiem Nowy Dwór Gdański Szkoła a trasą S7.
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic376/v2014051819531225441766.jpg)
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic139/v2014051820091787335854.jpg)
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic655/v2014051819545587066364.jpg)
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic343/v2014051819545643494829.jpg)
Istnieją jeszcze szyny z Ostaszewa w kierunku Nowej Cerkwi
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic330/v2014051820153465916625.jpg)

Z dobrych wiadomości: prawie przejezdny jest szlak do Lubieszewa...
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic792/v2014051820092098546465.jpg)
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic115/v2014051820092369733548.jpg)
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic401/v2014051820104711890074.jpg)

..a sam przystanek w Lubieszewie przygotowany na przyjazd pasażerów...
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic813/v2014051820104690064914.jpg)
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic244/v2014051820143926657701.jpg)

... po ziemie pojawiła się dziura w asfalcie na przejeździe w Lubieszewie na drodze do Nowego Stawu- czyżby dobra wróżba?
(http://bxi.pxd.pl/gallery/pic113/v2014051820104686714406.jpg)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: Dariusz on 20 Maj 2014, 19:26:39
A tymczasem ...
https://www.youtube.com/watch?v=cMCJ_6SsXrw (https://www.youtube.com/watch?v=cMCJ_6SsXrw)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 20 Sierpień 2014, 22:01:32
Przejazdzka drezyna kolejowa stacja Ostaszewo.
Dzis (9 sierpnia) od 11.00-14.30 za darmo mozna przejechac drezyna. Ja tam bylem i poczulem dawna ciuchcie jak mknela po torach ostaszewskich .Zapraszam na niezapomniana chwile wspomnien.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694422933966253&id=585351961540018 (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694422933966253&id=585351961540018)


Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: bxi on 24 Maj 2019, 08:31:11
Trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostaszewo – Gniazdowo – Nowa Cerkiew.
https://www.ostaszewo.pl/index.php/akt/1131-juz-niebawem-ruszamy-z-budowa-sciezki-rowerowej (https://www.ostaszewo.pl/index.php/akt/1131-juz-niebawem-ruszamy-z-budowa-sciezki-rowerowej)
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/60848254_367772247420906_7283412644432707584_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=3c9e2e4ed1a6f5e1869849094ce2721b&oe=5D9E2BDE (https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/60848254_367772247420906_7283412644432707584_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=3c9e2e4ed1a6f5e1869849094ce2721b&oe=5D9E2BDE)
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/60873088_367772240754240_8116899817575153664_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=e9d9d174a2c5062ad9b56201df60aa55&oe=5D55F423 (https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/60873088_367772240754240_8116899817575153664_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=e9d9d174a2c5062ad9b56201df60aa55&oe=5D55F423)Tytuł: Odp: Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej
Wiadomość wysłana przez: feyg on 27 Sierpień 2019, 19:35:17
Kolejne trasy rowerowe powstaną w gminie Nowy Dwór Gdański. Czas na odcinek Nowy Dwór Gdański Cmentarz - Tuja:
https://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/kolejne-trasy-rowerowe-powstana-w-gminie-nowy-dwor/ar/c1-7313745